2011

Gïeline goetsebe 1. Lohkehtæjjan bïhkedimmie. Åarjelsaemien voestesgïeline.

Forfatter: Helen Blind Brandsfjell & Mona Fjellheim
Illustratør: Trine Noodt

Gïeline goetsebe lea åarjelsaemien learoevierhtie. Learoevierhtide lohkemegærja, göökte barkoegærjah, lohkehtæjjan bïhkedimmieh jïh CD'h. Gærjah leah voestes daltesen learoehkidie jïh 10-jaapetje maadthskuvlen saemien learoesoejkesjen mietie.

Les mer


Man spøker ikke med kjærligheten

Forfatter: Alfred de Musset
Oversetter: Kjell Helgheim

Man spøker ikke med kjærligheten  er en elegant komedie om kjærlighetens forviklinger. Den foreligger nå for første gang i en uavkortet oversettelse til norsk.

Les mer


Fra Amerika til Norge. Norske utvandrerbrev 1905-1914, bind VII

Forfatter: Orm Øverland

I denne boken møter vi utvandrerne selv. Gjennom brevene hjem gir de uttrykk for sine følelser og opplevelser i sammenheng med emigrasjonen. Dermed kommer vi ganske nær motiver og reaksjoner slikt utvandrerne selv oppfattet dem.

Les mer


Synder

Forfatter: F. Sionil José
Oversetter: Hilde Lyng

Synder  er både et portrett av et korrupt og syndefullt samfunn og et personlig skriftemål om et liv i maktens sentrum. I den døende Don Carlos Cobello møter leseren en usympatisk og foraktelig skikkelse, som det likevel er umulig å ikke la seg fascinere av. José avslører nådeløst protagonistens selvbedrag, idet han uttaler "jeg brukte min rikdom og utøvet min makt etter de høyeste moralske prinsipper."

Les mer


Kastevind. Gatelangs i verdens eldste yrke.

Forfatter: Nils-Johan Jørgensen

I Kastevind  tar ambassadør Nils-Johan Jørgensen leseren med på en reise over grenser og tidssoner.

Les mer


Spilleren

Forfatter: Fjodor Dostojevskij
Oversetter: Helena Krag

Hvorfor oppholder Aleksej Ivanovitsj seg i Rulettenburg? Er det kun fordi han er besatt av den vakre og mystiske Polina Aleksandrova Praskovja eller skyldes det spillegalskapen, som lik et narkotikum besetter ham, svelger og spytter ham ut igjen i skikkelse av den mest ynkelige og foraktelige sjel – foraktet også av seg selv.

Les mer


Øyet som ser

Forfatter: Geir Hellemo

Boken utforsker hvordan tilretteleggingen av forholdet mellom Gud og verden blir bestemt av den betydning sansningen tilkjennes innenfor den religiøse erkjennelsen.

Les mer


Grassroots resistance

Forfatter: Edmund Edvardsen
Oversetter: Harald Jensen and Ellen Marie Jensen

School resistance will normally – of school authorities – be seen as an expression of irrationality, as irrational actions taken of people not able to take care of themselves.

Les mer


Natura Morta

Forfatter: Josef Winkler
Oversetter: Alf B. Glad

Piazza Vittorio Emanuele i Roma utgjør den ytre sceneplass i kortromanen Natura Morta. Josef Winkler maner frem et fargerikt flerstemmig persongalleri, sett på bakgrunn av et sanselig beskrevet sydende marked, samtidig fascinerende og avskyelig, hvor stanken av døde dyr blander seg med begeistringen hos de livlig gestikulerende kundene.

Les mer


Den gyldne vogna stiger ikke til himmels

Forfatter: Salwa Bakr
Oversetter: Gunvor Mejdell

Den egyptiske forfatteren Salwa Bakr (f. 1949) er blant de mest fremtredende egyptiske forfatterne i dag. Hun har selv sittet i fengsel under Mubaraks regime i Egypt. I Den gyldne vogna stiger ikke til himmels blander hun burleske fortellinger med sosiopolitiske betraktninger i en fortellerstruktur hentet fra Tusen og en natt . Bakr har slik skapt en sjeldent underholdende og slagkraftig roman.

Les mer


Lysene slukker jeg

Forfatter: Zoya Pirzad
Oversetter: Nina Zandjani

Clarisse lever et liv som er styrt av andres ønsker ogbehov. Familien løper ned dørene, og det ser ut til at de tar Clarisses tjenester og tilstedeværelse som en selvfølge. Da enkemannen Emil flytter inn inabohuset sammen med sin mor og datter skaper det et tiltrengt brudd i hverdagen. Gjennom bekjentskapet med Emil og moren hans møter Clarisse noen som legger merke til henne på en ny måte. Dette tvinger henne til å stille spørsmål ved hva hun selv ønsker, og ved vanene i hverdagens sosiale samspill. Er disse bare et uttrykk for at en tar hverandre for gitt, eller kan de også være uttrykk for omsorg og kjærlighet?

Les mer


Sjalusi

Forfatter: Anna Fiske

Sjalusi  er en ny bok i Følelsesbiblioteket  – en serie med bøker som omhandler ulike følelser som sinne, sorg, lykke, forelskelse, sjenanse og sjalusi. Temaet sjalusi blir tatt på alvor, men med en humoristisk vri, med fargerike og morsomme illustrasjoner, og korte tilhørende tekster.

Les mer


Helg

Forfatter: Torvald Sund

Då sildesnurparen Stjørnfjell ikkje finn silda får basenBjørn ei uventa frihelg etter å ha vore på sjøen i fleire månadar. Kona Margit har sett av helga til utdanninga si og har i grunnen ikkje tid til å få mannen heim. Sonen Benjamin held seg helst vekke.

Les mer


Ein gartnar døyr

Forfatter: Lucien Suel
Oversetter: Grete Kleppen

Ein gartnar døyr var den franske forfatterns Lucien Suels romandebut, og Suel har her skrive ein særeigen og poetisk prosa. Hovudpersonen minnest eit heilt liv medan han arbeider i hagen, i nær kontakt med det forgjengelege ved både det som veks frå molda og sin eigen eksistens. Språket i romanen gjer meining i eit levd liv mogleg,til trass for, men også i kraft av døden.

Les mer


Sommer ved sjøen

Forfatter: Alberto Vigevani
Oversetter: Tommy Watz

Alberto Vigevanis forfatterskap omfatter nærmere tyve titler. Sommer ved sjøen , som utkom første gang i 1956, blir betraktet som forfatterens mesterverk.

Les mer


En teaterroman

Forfatter: Michail Bulgakov
Oversetter: Kjell Helgheim

Sergej Leontjevitsj Maksudov hater sin jobb som medarbeider i Tidsskrift for dampskibstrafikk . Nettene bruker han til å skrive en roman som ingen forlag vil røre, i en tid med streng sensur. Da alt håp ser er ut til å være ute dukker det likevel opp en redaktør som vil utgi romanen, og i neste omgang blir Maksudov kontaktet av Detfrie teatret i Moskva. Plutselig befinner han seg i begivenhetenes sentrum og får oppleve det legendariske teatret fra innsiden.

Les mer


Gïeline åahpenidh 3. Barkoegærja. Åarjelsaemien voestesgïeline.

Forfatter: Liv Karin Joma & Åse Klemensson
Illustratør: Trine Noodt

Daate barkoegærja lea 3. klaassese.

Les mer


Gïeline Åahpenidh 3. Lohkemegærja. Åarjelsaemien voestesgïeline.

Forfatter: Liv Karin Joma & Åse Klemensson
Illustratør: Trine Noodt

Daate lohkemegærja lea 3. klaassese.

Les mer


Gïeline goetsebe 2. Barkoegærja. Åarjelsaemien voestesgïeline.

Forfatter: Helen Blind Brandsfjell & Mona Fjellheim
Illustratør: Trine Noodt

Gïeline goetsebe 2 lea åarjelsaemien learoevierhtie. Learoevierhtesne lohkemegærja, göökte barkoegærjah, lohketæjjan bïhkedimmieh jïh CD'h.

Les mer


Gïeline goetsebe 2. Lohketæjjan bïhkedimmie. Åarjelsaemien mubpiegïeline. (Lærerveiledning andrespråk)

Forfatter: Helen Blind Brandsfjell & Mona Fjellheim
Illustratør: Trine Noodt

Gïeline goetsebe 2 åarjelsaemien learoevierhtie. Learoevierhtesne lohkemegærja, göökte barkoegærjah, lohketæjjan bïhkedimmieh jïh CD'h.

Les mer


Gïeline goetsebe 2. Lohkemegærja. Åarjelsaemien voestes jïh mubpiegïeline. (Lesebok første- og andrespråk)

Forfatter: Helen Blind Brandsfjell & Mona Fjellheim
Illustratør: Trine Noodt

Daate mubpie lohkemegærja åarjelsaemien learoevierhtesne. Lohkemegærja dovne learoehkidie åarjelsaemien voestesgïeline jïh åarjelsaemien mubpiegïeline.

Les mer


Gïeline goetsebe 2. Barkoegærja. Åarjelsaemien mubpiegïeline. (Arbeidsbok andrespråk)

Forfatter: Helen Blind Brandsfjell & Mona Fjellheim
Illustratør: Trine Noodt

Gïeline goetsebe 2 lea åarjelsaemien learoevierhtie. Learoevierhtesne lohkemegærja, göökte barkoegærjah, lohkehtæjjan bïhkedimmieh jïh CD'h.

Les mer

Handlekurven din er tom