2010
Platonov

Forfatter: Anton Tsjekhov
Oversetter: Helgheim, Kjell

Platonov er Tsjekhovs første dramatiske verk, etter all sannsynlighet skrevet i 1880-81. Forfatteren døde i 1904, og manuskriptet ble funnet i en bankboks først i 1920 og utgitt for første gange i 1923. Stykket har hatt stor tiltrekningskraft på flere av Europas største regissører, og bare i Frankrike var det tolv oppsetninger av dette skuespillet i perioden 1956-2002. Forkortede, bearbeidede versjoner av skuespillet fra andre språk enn russisk, er blitt oppført på norske scener, blant annet på Nationaltheatret i 2002, i Stein Winges regi og under tittelen: Stykke uten tittel; men det er første gang skuespillet blir oversatt fra norsk til russisk.

Les mer


Ville detektiver

Forfatter: Roberto Bolaño
Oversetter: Kristina Solum

Den chilenske forfatteren Roberto Bolaño (1953-2003) har med sitt forfatterskap oppnådd kultstatus, ikke minst skyldes dette romanen Ville detektiver (1998). I fortellingens sentrum står to poeter, chileneren Arturo Belano og meksikaneren Ulises Lima, som utgjør kjernen i en litterær bevegelse kalt real-visceralismen. Medlemmene i denne gruppen er poeter, vagabonder og idealister, alle med base i Mexico, men med verden som skueplass.

Les mer


Souads vesker

Forfatter: Cecilie Seim

"Verden er kald og stille. Souad vil ikke stå opp. Men når ensomheten blir for kald, dagene for korte, nettene for lange, tar Souad fram veskene sine. Den grønne, den røde, den blå og den rosa."

Souads vesker  handler om å leve i et fremmed land, om å ha fortiden sin i vesker og om å lete etter en framtid.

Det er en billedbok for voksne som passer for alle og er lett tilgjengelig for folk som ikke har bodd så lenge i Norge. Utgivelsen er støttet av Leser søker bok.

Les mer


Dévier et divertir – littérature et pensée du XVIIIe siècle

Redaktør: Marius Warholm Haugen & Knut Ove Eliassen

Dévier et divertir: deux actions qui dans la littérature et la pensée européennes se trouvent étroitement liées l'une à l'autre, depuis que les Sirènes ont tenté de faire naufrager Ulysse par la beauté de leur chant.

La thématique paraît particulièrement pertinente dans un XVIIIe siècle réunissant une esthétique "déviante" à une préoccupation philosophique qui a pour objet les égarements de l'homme.

Le présent livre propose de suivre les détours parfois troublants, souvent divertissants, chez des auteurs tels que Rousseau, Prévost, Diderot, Fontenelle, Scott, Mackenzie et Potockie.

Les mer


NOKAS

Forfatter: Christopher F-B Grøndahl

Den 5. april 2004 litt før kl. 8 inntok elleve bevæpnede menn Stavanger. Formålet var å rane tellesentralen til Norsk Kontantservice – NOKAS. Etter planen skulle ranet kun ta 8 minutter, og ranerne skulle komme seg unna før politiet rakk å handle. Det endte fryktelig galt.

Les mer


Platonov: Skuespill i fire akter

Forfatter: Anton Tsjekhov
Oversetter: Kjell Helgheim

Platonov  er Tsjekhovs første dramatiske verk, etter all sannsynlighet skrevet i 1880-81. Forfatteren døde i 1904, og stykket ble funnet i en bankboks først i 1920 og ble utgitt for første gang i 1923. Stykket har hatt stor tiltrekningskraft på flere av Europas sørste regissører, og forkortede, bearbeidede versjoner av skuespillet er også blitt oppført i Norge, blant annet på Nationaltheatret i 2002, i Stein Winges regi og under tittelen: "Stykke uten tittel"; men dette er første gang den russiske grunnteksten foreligger i norsk oversettelse.

Les mer


Ordknapp

Redaktør: Harald Sommerin Simonnæs

Ordknapp  er en samling dikt som er lette å lese. Diktene er hentet fra våre beste norske poeter. Her kan du lese dikt fra Johan Herman Wessel (1742-1785) til Gro Dahle. Diktene er knappe med ord, men rike på innhold.

Ordknapp  inngår i serien "Litt å lese" som har blitt til i anledning Leseåret 2010 og er støttet av Leser søker bok.

Les mer


Far Goriot

Forfatter: Honoré de Balzac
Oversetter: Thomas Lundbo

Honoré de Balzacs (1799-1850) bok Far Goriot  er en av hjørnestenene i det storslagne verket La Comédie humaine  hvor Balzac forsøker å beskrive hele sin tids samfunn. Romanen er lagt til slutten av 1820-tallet i et Frankrike som etter at den moderne industrikapitalismen har slått gjennom står foran en helt ny sosial mobilitet.

Balzacs store roman er ikke bare et av høydepunktene i den realistiske tradisjonen og i fransk 1800-tallslitteratur, men et av de mest sentrale verkene i hele verdenslitteraturen.  

Les mer


Le goût de l'inachèvement: Esthétique & narration dans l'œuvre de Marivaux

Forfatter: Trude Kolderup

Pourquoi Marivaux n’a-t-il pas achevé La Vie de Marianne et Le Paysan parvenu ? À partir de cette simple question, cet essai propose un voyage dans l’esthétique et la pratique narrative du romancier dont la manière originale d’exprimer l’inépuisable attrait du je-ne-sais-quoi a permis de forger un nouveau mot, le marivaudage. Si les chercheurs ont déjà bien exploré l’univers marivaudien, l’originalité de ce nouvel essai est de penser l’inachèvement des deux romans majeurs de Marivaux suivant une double optique, l’étude de son esthétique, puis celle de la narration des romans en question. Marivaux développe une esthétique réaliste, qui consiste à cultiver l’expression des mouvements surprenants de la vie humaine qui oscille entre l’esprit et le cœur, la stabilité et l’inconstance, le sérieux et le comique, le général et le particulier, et à mettre en valeur l’amour et toutes ses tergiversations qui donnent la mesure des infinies variations de la vie. Plusieurs éléments dans ses écrits – leur vision de la nature, du beau, du temps, et de la philosophie – reflète son goût de l’inachèvement. Ses deux derniers romans se présentent comme une mise en pratique exemplaire de cette esthétique, en exprimant l’expérience de jeunes gens, qui, à la recherche de leur identité, se trouvent au centre d’un monde toujours à redécouvrir. Par leur narration, ces romans installent l’inachèvement à tous les niveaux de l’œuvre, chez les héros narrés, dont les chemins et les discours sont interrompus, chez les personnages indéfinissables que ces héros rencontrent, enfin, chez les narrateurs qui n’en finissent pas de nuancer leurs histoires, suggérant que l’on peut toujours cerner de plus près la vérité du cœur humain.

     

Les mer


Ørsmå liv

Forfatter: Pierre Michon
Oversetter: Thomas Lundbo

Pierre Michon (f. 1945) regnes som en av de viktigste fornyere av fransk prosakunst og hans prisbelønnede forfatterskap omfattes med stadig større interesse i Frankrike og internasjonalt. Ørsmå liv består av åtte minibiografier/portretter/fortellinger og tar i likhet med de fleste av Michons senere bøker utgangspunkt i den faktiske virkelighet. Med dette skriver Michon seg inn i en internasjonal tendens som har sin fremste representant i en forfatter som W.G. Sebald.

Les mer


Jeg har sett mørkets indre

Forfatter: K. Sello Duiker
Oversetter: Kjelstrup, Christian

K. Sello Duiker (1974-2005) regnes som en av de aller fremste forfatterne i den såkalte postapartheid-generasjonen i Sør-Afrika. For Jeg har sett mørkets indre  fikk han Commonwealth Writers' Prize for beste romandebut på det afrikanske kontinentet da den kom ut.

Les mer


Frukthagen

Forfatter: Sa'di
Oversetter: Nina Zandjani

Sa'di (ca.1210-1290) betraktes som en av de største diktere innen persisk, klassisk litteratur. Frukthagen er et anekdotisk og poetisk verk, som fører oss langt inn i mystikkens hemmelighetsfulle dyp, samtidig er boken preget av verdslig visdom.

Les mer


Gïeline Goetsebe 1. Åarjelsaemien. Lohkemegærja (Lesebok)

Forfatter: Helen Blind Brandsfjell & Mona Fjellheim
Illustratør: Trine Noodt

Lea dïhte voestes lohkemegærja åarjelsaemien learoevierhtijste. Lohkemegærja dovne learhkidie gieh åarjelsaemien voestesgïeline jïh learohkidie mubpiegïeline. Learoevierhtide göökte barkoegærjah, akte dejtie åarjelsaemien voestesgïeline, jïh akte dejtie mubpiegïeline. Lissine daase lohkehtæjjide aaj bïhkedasse fïerhten ulmiedåahkan. Gærjah leah 1. daltesen learohkidie jïh 10-jaapetje maadthskuvlen saemien learoesoejkesjen mietie.

Les mer


Gïeline Goetsebe 1. Åarjelsaemien voestesgïeline. Lohkehtæjjan bïhkedimmie

Forfatter: Helen Blind Brandsfjell & Mona Fjellheim
Illustratør: Trine Noodt

Gïeline goetsebe lea åarjelsaemien learoevierhtie. Learoevierhtide lohkemegærja, göökte barkoegærjah, lohkehtæjjan bïhkedimmieh jïh CD'h. Gærjah leah voestes daltesen learoehkidie jïh 10-jaapetje maadthskuvlen saemien learoesoejkesjen mietie.

Daate lea Gïeline goetsebe 1 lohkehtæjjan bïhkedimmie åarjelsaemien voestesgïeline.

Les mer


Gïeline Goetsebe 1. Åarjelsaemien mubpiegïeline. Lohkehtæjjan bïhkedimmie (Lærerveiledning)

Forfatter: Helen Blind Brandsfjell & Mona Fjellheim
Illustratør: Trine Noodt

Gïeline goetsebe lea åarjelsaemien learoevierhtie. Learoevierhtide lohkemegærja, göökte barkoegærjah, lohkehtæjjan bïhkedimmieh jïh CD'h. Gærjah leah voestes daltesen learoehkidie jïh 10-jaapetje maadthskuvlen saemien learoesoejkesjen mietie.

Daate lea Gïeline goetsebe 1 lohkehtæjjan bïhkedimmie åarjelsaemien mubpiegïeline.

Gïeline goestebe er et læreverk i sørsamisk språk. Det består av lesebok, to arbeidsbøker, lærerveiledninger og CDer.

Dette er Gïeline goetsebe 1 lærerveiledning for sørsamisk som andrespråk.

Les mer


Gïeline Goetsebe 1. Åarjelsaemien mubpiegïeline. Barkoegærja (Arbeidsbok)

Forfatter: Helen Blind Brandsfjell & Mona Fjellheim
Illustratør: Trine Noodt

Gïeline goetsebe lea åarjelsaemien learoevierhtie. Learoevierhtide lohkemegærja, göökte barkoegærjah, lohkehtæjjan bïhkedimmieh jïh CD'h. Gærjah leah voestes daltesen learoehkidie jïh 10-jaapetje maadthskuvlen saemien learoesoejkesjen mietie.

Daate lea Gïeline goetsebe 1 barkoegærja åarjelsaemien mubpiegïeline.

Gïeline goestebe er et læreverk i sørsamisk språk. Det består av lesebok, to arbeidsbøker, lærerveiledninger og CDer.

Dette er Gïeline goetsebe 1 arbeidsbok for sørsamisk som andrespråk.

Les mer


Gïeline Goetsebe 1. Åarjelsaemien voestesgïeline. Barkogærja

Forfatter: Helen Blind Brandsfjell & Mona Fjellheim
Illustratør: Trine Noodt

Gïeline goetsebe lea åarjelsaemien learoevierhtie. Learoevierhtide lohkemegærja, göökte barkoegærjah, lohkehtæjjan bïhkedimmieh jïh CD'h. Gærjah leah voestes daltesen learoehkidie jïh 10-jaapetje maadthskuvlen saemien learoesoejkesjen mietie.

Daate lea Gïeline goetsebe 1 barkoegærja åarjelsaemien voestesgïeline.

Les mer

Handlekurven din er tom