1999


Barashada Afka Somaaliga Afgarad - Somalisk morsmålsbok

Forfatter:

Arbeidsbok for elever med somalisk som morsmål. Målgruppen er elever i første til fjerde klasse. Legges opp med leseboken med samme navn.

Les mer


Budbringeren

Forfatter: Ingunn Mosberg

Kameleonen reiser til menneskene for å minne dem om hvor viktig det er å ta vare på naturen. Men menneskene vil ikke høre. Kanskje er det allerede for sent. Budbringeren er en fabel, vakkert fortalt og med forfatterens egne illustrasjoner i farger.

Les mer


De syv sovere fra Efesos

Forfatter: Chardri
Oversetter: Helge Nordahl

De fleste normenn er vel i det minste én gang blitt vekket med den muntre formuleringen: "Nå må du stå opp, din syvsover!" Vi må faktisk helt tilbake til Middelalderens arsenal av fromme legender for å finne opprinnelsen til dette merkelige uttrykk, for den gang var legenden om De syv sovere fra Efesos velkjent.

Les mer


Farvel århundre

Forfatter: Marion Berntzen Koksvik

Så lite har skjedd / i dette århundre. // Hvor lenge skal jeg vente / før jeg kan beskrive verden med en latter? // Jeg krever et svar av deg, / gamle venn, / mitt århundre.

Les mer


Fire fortellinger

Forfatter: Hugo von Hofmannsthal
Oversetter: Wessel, Elsbeth
Kvaal, Tor Kaare

Hugo von Hofmannsthals (1874-1929) filosofiske dypsindighet og lyriske virtuositet taler ikke bare om et tidlig modnet geni. Bak de beskrevne landskaper, Wiens feudale haver og parker, fulle av forgangne tiders edle dekor, skjuler det seg en hårdnakket fortielse av en virkelighet i oppløsning og en fundamental rådløshet som griper menneskene.

Les mer


Fra varesamfunn til informasjonssamfunn

Forfatter: Per Bakke

Per Bakke hevder i sin bok at vi lever i en epoke preget av dyptgripende samfunnsmessige forandringer.

Les mer


Handlingens mann

Forfatter: Arne Svingen

"Handlingens mann" er en humoristisk og tankevekkende roman om Gunnar som opplever at Marit går fra ham etter ti års samboerskap. Den handler om den forlattes logikk og om følelseslivet som bare har utgitt seg for å være voksent. Den handler om å fortelle sanheten til mor. Og om hva som kan skje når situasjonen krever en handlingens mann.

Les mer


Isroser

Forfatter: Bolette Petri-Sutermeister
Oversetter: Annette Klingenberg Eriksen

"Isroser" er Bolette Petris kjærlighetserklæring til Landet med de kalde kyster. Hun kom til Svalbard allerede i mellomkrigstiden, og hun anses for å være et levende arktisk leksikon. Innenfor Svalbard-litteraturen med sine fagpublikasjoner og billedverk dekker "Isroser" savnet etter en bok om dagliglivet på vår nordligste utpost. Bolette Petri kåserer om livet før og nå på Svalbard. Om overvintrere og fangstfolk, om vellykkede og tragiske ekspedisjoner, om hvalfangertiden med sin dramatikk, om kullminedriften, om moderne forskning, dyr, blomster og det arktiske lys. Men først og fremst om menneskene i det høyeste nord.

Les mer


Jeg er - boka. Elevhefte

Forfatter: Bente H. og Sissener Fredagsvik

"Jeg er - boka" er et elevhefte om følelser, spesielt beregnet på elever med store kommunikasjonsvansker. De vil ofte ha problemer med å uttrykke nyanserte følelser og behov. Gjennom å kunne gi uttrykk for egenvilje, interesser og følelser, får den enkelte innflytelse på sine omgivelser. "Jeg er - boka. Elevhefte" er utformet i tilknytning til temaheftet. Heftene er utviklet ved Jessheim skole og ressurssenter.

Les mer


Jeg er - boka. Temahefte

Forfatter: Bente H. og Sissener Fredagsvik

"Jeg er - boka" er et elevhefte om følelser, spesielt beregnet på elever med store kommunikasjonsvansker. De vil ofte ha problemer med å uttrykke nyanserte følelser og behov. Gjennom å kunne gi uttrykk for egenvilje, interesser og følelser, får den enkelte innflytelse på sine omgivelser. "Jeg er - boka. Temahefte" er utformet i tilknytning til elevheftet. Heftene er utviklet ved Jessheim skole og ressurssenter.

Les mer


Lesesperre

Forfatter: David Markson

Lesesperre er ein ukonvensjonell roman i fragment. Ein tilårskommen mann prøver å skrive ei bok. Medan han arbeider med boka, fyllest tankane hans med anekdotar, sitat og kuriositetar frå den vestlege kulturhistoria - "botnfall" etter eit langt liv med mykje lesing. David Markson har skapt ein roman med uvanleg sterk suggesjonskraft og emosjonell verknad. Lesesperre er ei lekande bok med djupt alvorlege tema. Den er lett å plukke opp, vanskeleg å legge ifrå seg.

Les mer


Opera, operette og ballett gjennom tidene

Forfatter: Børre Qvamme

I denne boken følger vi den hiatoriske utviklingen til de forskjellige formene for europeisk musikkteater - opera, operette og ballett - fra opprinnelsen i fyrstelig forlystelse og folkelig underholdning, frem til våre dagers musicals. Egne kapitler er viet de mest sentrale skikkelsene, som Mozart, Verdi og Wagner, og Qvamme diskuterer også betydningen av de forskjellige nasjonale avartene av opera og ballett. Boken er en innføring i emnet og retter seg mot et bredt publikum uten spesielle musikkteoretiske forkunnskaper. Qvammes personlige stil gir plass til vittige anekdoter og egne vurderinger, og boken inneholder dessuten et rikt billedmateriale.

Les mer


Peppen, ut

Forfatter: Gunnar Germundson

Ditlef og Ole, to eldre menn, deler leilighet. De forbereder seg til slutten av livet på forskjellige måter, Ditlef med bitterhet, Ole med livsgnisten i behold. "Peppen, ut" har et alvorlig tema, men det behandles på en særegen måte, med minneverdige typer og morsomme replikker.

Les mer


Prinsen som våknet

Forfatter: Kåre A. Lie

"Prinsen som våknet" er historien om Buddha, levende fortalt for barn og ungdom. Boken handler om sentrale begivenheter i Buddhas liv: Fødsel og oppvekst, oppvåkning, hvordan han vant sine første tilhengere og grunnla en orden. Boken viser også Buddha som læremester og gir et enkelt riss av hans lære, med vekt på allmennmenneskelige og etiske sider. Boken er en frittstående fagbok, og egner seg som supplement i kristendomsfaget. Episodene er basert på grunntekster på sanskrit og pali, men fritt gjenfortalt og rikt illustrertfor å gjøre stoffet mer tilgjengelig for unge lesere.

Les mer


Siri og lammet

Forfatter: Anette Diesen

"Siri og lammet" er ei bok med bilete til å kjenne på. Du kan klappe på pelsen til sauen og lamma, og lese det vesle diktet med fingrene eller med auga. Her er og ei koseleg forteljing. Boka høver både for blinde og sjåande.

Les mer


Strømpedyret

Forfatter: Anette Diesen

De andre dyra har flott pels. Men strømpedyret, stakkar, hun har ikke noe hår på hodet. Hva skal hun gjøre? Boken har fantasifulle føle-på-bilder og tekst for både blinde og seende i boken.

Les mer


Syndicalism, Fascism and Post-Fasism in Italy 1900-1950

Forfatter: Ottar Dahl

The theme of this study is the interrelation between syndicalism and fascism in Italy during the first half of our century, as an important element in the ideological configuration of Italian fascism through the tiem of the Regime and the Social Republic, reappearing in post-fascism after the Second World War. The study is based on a wealth of contemporary published material and to some extent also on archival sources.

Les mer


Himmelkart

Forfatter: Melih Cevdet Anday
Oversetter: Henning Kramer Dahl
Nefise Özkal Lorentzen

Melih Cevdet Anday ble født i Istanbul i 1915, og har satt sitt uutslettelige preg på tyrkisk poesi i over femti år. Antologien Garip kom i 1941 og ga navn til en hel litterær bevegelse. Garip-bevegelsen innebar et radikalt brudd med den sirlige ottomanske lyrikkens århundrelange hegemoni.

Anday fikk sin utdannelse i Brussel, og har lykkes i å integrere impulser fra modernister som Eliot og Pound i et uttrykk som alltid er seg sine tyrkiske tradisjoner bevisst. Mye av kraften i Andays poesi stammer fra spenningen mellom metafysisk refleksjon og et aldri hvilende sosialt engasjement.

Les mer


Eit vilt tålmod har ført meg hit

Forfatter: Adrienne Rich
Gjendikter: Brit Bildøen

Adreinne Rich (1929-) er ein av dei mest lesne poetar i USA i dag, både på grunn av dikta hennes og fagbøker knytt til det å vere kvinneleg lyrikar. Ho deltok aktivt i protestane mot krig og undertrykking på 60- og 70-tallet, var med i kampen for dei svarte sine rettar, og identifiserte seg meir og meir med kvinnekampen. Diktinga hennar er politisk, og denne samlinga er ein antologi der man kan følgje dei varierande fasene i diktarlivet hennar. Vegen fra formell eleganse, ironi og avstand, via det personlege til det meir politiske og problematiserande uttrykket.

Les mer


Forutaning om eit rekviem

Forfatter: Gennadij Ajgi
Oversetter: Erik Egeberg

Gennadij Ajgi vart fødd i 1934 i den sovjetiske republikken Tsjuvasjia. Ajgis dikt er svært avanserte og moderne, men samstundes syner dei ein sammanhang med den gamle bygdekulturen heime i Tsjuvasjia. Det Gennadij Ajgi synest å trå etter er ei verd med mindre materie og meir ånd, noko som gir dikta hans ei eiga dragande kraft.

Les mer


Signaturar av mangfaldige ting

Forfatter: Marsden Hartley
Gjendikter: Grethe Fosse

Marsden Hartley (1877-1843) var utdanna og er kjend som ein målar med ein særeigen ekspresjonisme. Som forfattar har han fått stadig meir merksemd dei siste tiåra.
Denne samlinga med norske gjendiktingar frå heile forfatterskapen viser ein lyrikar som i uvanleg grad utnyttar evna til å sjå fargar og liv og rørsle, og måle med ord det han elles fanga inn i biletflata. Dikta hans er sterkt personlege, konkrete og samstundes biletrike.

Les mer


Paradis

Forfatter: Julio Cortázar
Oversetter: Christian Rugstad

Hvor virkelig er virkeligheten? Er den orden vi har skapt, den eneste sanne? Argentineren Julio Cortázar (1914-1984) er blant de forfattere som med størst originalitet har utfordret våre tilvante forestillinger om tingenes tilsynelatende orden. Julio Cortázars skrivekunst er i sjelden grad reflektert og betydningsmettet. Det gjelder ikke minst den labyrintiske anti-romanen "Paradis", som er blitt stående som et av hovedverkene i moderne spanskspråklig litteratur. Et forsøk på å bryte ned litteraturen gjennom litteraturen selv. En roman om å finne en vei ut av det fengselet vi uopphørlig skaper for oss selv på det kunstneriske og menneskelige plan. En beretning om jazz, sannhetssøken og kjærlighet.

Les mer


Tåke

Forfatter: Miguel de Unamuno
Oversetter: Christian Rugstad

Miguel de Unamuno utga en rekke romaner og essays der han både tuktet sin samtids Spania og utforsket allmene moralske og eksistensielle spørsmål.
Dette gjelder ikke minst for meta-romanen Tåke, som utkom i 1914. Unamuno søkte å fornye romanformen ved å blande det tragiske og det komiske, og beretningen om "den ulykksalige Pérez" er da også en like munter som alvorlig fabel om virkelighet og fiksjon, om evigheten og skapelsens ufølsomme gud, om menneskets fortvilte, men nødvendige opprør mot sin skjebne.

Les mer


Gullbrillene

Forfatter: Giorgio Bassani
Oversetter: Tommy Watz

Giorgio Bassani, født 1916 i Bologna, er en av de virkelig ruvende skikkelser i etterkrigstidens italienske kulturliv.
I "Gullbrillene" fortelles historien om den homoseksuelle legen Athos Fadigatis tragiske endelikt. Handlingen er lagt til byen Ferrara i året 1937. Bassani tegner et meget skarpt bilde av det politiske og kulturelle klimaet under fascismen - av livet under et diktatorisk regime på randen av den store katastrofen.

Les mer


Lang, lang rekke - arbeidsbok

Forfatter: Risten; Dahl Sokki

"Lang, lang rekke - arbeidsbok" hører til den andre boka i et læreverk i norsk for barn med samisk som førstespråk. Boka er laget for elever i 3. klasse i tråd med det samiske læreplanverket for den 10-årige grunnskolen.

Les mer


Lang, lang rekke - lesebok

Forfatter: Risten; Dahl Sokki

Lang, lang rekke er den andre leseboka i et læreverk i norsk for barn med samisk som førstespråk. Boka er laget for elever i 3.klasse i tråd med det samiske læreplanverket for den 10-årige grunnskolen.

Les mer


Barashada Afka Somaaliga Afgarad - Somalisk morsmålsbok

Forfatter: Abdi Nooh
Faysal Hussein

Lesebok for elever med undervisning i somalisk som morsmål. Målgruppen er elever i første til fjerde klasse. Legges opp med arbeidsbok med samme navn.

Les mer


Kutupyildizi 4.siniflar icin - Polarstjernen for 4. klasse

Forfatter: Adnan Bahceci

Tyrkisk morsmålsbok. Undervisning for elever i 4. klasse med tyrkisk som morsmål.

Les mer


Brødrene Karamasov - Bind 2

Forfatter: Fjodor Dostojevskij
Oversetter: Geir Kjetsaa

Brødrene Karamasov ble skrevet i 1879 - 1880 og fremstår som den store syntese i Dostojevsksijs forfatterskap. På bakgrunn av en mordgåte drøfter dikteren livets viktigste spørsmål: Kan mennesket leve uten Gud?

Les mer


Innenfor og utenfor er ett

Forfatter: Ellen Einan

Budsend meg // Jeg er under sneen. / Det varme kvalte meg. // Jeg sang. / Jeg lo. / Det var noen i meg. / De ville meg noe. / De ordløse, de fra hellige berg - // Jeg slet min rot opp og var hel.

Les mer

Handlekurven din er tom