1991Au parloir du roman de Balzac et de Flaubert

Forfatter: Juliette Frølich

Au parloir du roman. Le parloir, lieu du parler, lieu de la parole, du dire, du désir ... Au parloir du roman de Balzac et de Flaubert ... Bakhtine avait raison: "L'objet principal du genre romanesque c'est l'homme qui parle et sa parole".

Les mer


Buddhas lære

Forfatter: Walpola Sri Rahula
Oversetter: Kåre A. Lie

Denne boken gir en pålitelig og lett tilhjengelig framstilling av buddhismens grunnprinsipper, slik de er å finne i de eldste tekstene.

Les mer


De besatte

Forfatter: Fjodor Dostojevskij
Oversetter: Geir Kjetsaa

De besatte ble skrevet i 1870-1872 og var tenkt som et kampskrift mot den revolusjonære bevegelsen i Russland. Utgangspunktet var et grufullt mord som like før var blitt begått av en revolusjonær fanatiker. For Dostojevskij ble mordet et nytt bevis på at det som ledet de revolusjonære ikke var ønsket om fredelige reformer, men ganske enkelt vilje til makt. I mange år hadde han kjempet mot nihilismens sykdom, og nå hadde gudløsheten på ny ført til personlighetens forfall, til mord og forbrytelse. Med pisken i hånden ville han skrive en politisk roman om “ det største og viktigste prblem i vår tid”, om menneskets forsøk på å klare seg uten Gud. “ La bare nihilistene og europeistene hyle opp om at jeg er reaksjonær! Pokker ta dem, nå skal jeg grundig si fra om alt - til siste ord.” Men det som fra først av var tenkt som en pamflett, ble etter hvert til et rikt kunstverk med skarpt tengede personer. Fremst blant dem står den gåtefulle Nikolaj Stavrogin, som i sitt hovmot har kvalt samvittighetens stemme og er havnet i et land hinsides godt og ondt.

Les mer


De skyldløse

Forfatter: Hermann Broch
Oversetter: Niels Magnus Bugge
Ole Michael Selberg
Sverre Dahl

I "De skyldløse" tar Hermann Broch et oppgjør med både romanen som sjanger, og tysk historie som en serie av skyldløse delaktigheter som leder opp til Hitlers maktovertagelse.

Les mer


Den evige ektemann

Forfatter: Fjodor Dostojevskij
Oversetter: Marit Bjerkeng

Den evige ektemann er et av Dostojevskijs mest velkomponerte verk. Veltsjaninov, verdensmann og kvinneforfører, begynner å bli gammel. Han har levet sterkt, og legemlige plager og sykdommer melder seg. Samtidig er det de hvite netters tid i Petersburg; hvite hvileløse netter som synes å frembringe skygger fra en glemt fortid - en fortid som stadig antar nye og skremmende dimensjoner og skikkelser.

Les mer


Den hellige familie

Forfatter: Helge Nordahl

I "Den hellige familie" har professor Helge Nordahl samlet og oversatt fra gammelfransk endel fromme legender om Jesu familie og om de mirakler Jesus utførte alt som barn. Denne "fromme genre" var meget populær i Middelalderen. Gjennom disse får vi et interessant møte med våre egne kulturelle røtter. Vi lærer dermed noe nytt om den kultur de var fylt av, de tankebaner de vandret i og den arv de har gitt videre til oss.

Les mer


Døgnfarvene er mørke

Forfatter: Ellen Einan

Ellen Einan debuterte med "Den gode engsøster" i 1982. Hennes forfatterskap er originalt, preget av drømmenes og underbevissthetens billedspråk. Menneske og natur kobles sammen i uvante sammensetninger og flere av hennes bilder er preget av religiøse metaforer. Ellen Einan mottok i 2002 Aschehougprisen for sitt samlede forfatterskap.

Les mer


En ung manns historie Bind I

Forfatter: Fjodor Dostojevskij
Oversetter: Einar Hansen

I 1874 fullførte Dostojevskij En ung manns historie, hvis helt betegnes som "et tilfeldig medlem av en tilfeldig familie". Det er likevel ikke juridiske forhold Dostojevskij har for øye når han taler om "tilfeldige" familier, ikke "løse bånd", skilsmisser osv. Hva han først og fremst tenker på, er at familielivet ikke bæres oppe av noen ide, at det ikke består noe åndelig fellesskap mellom familiens medlemmer, som nærmest er lik reisende som rent tilfeldig har havnet under samme tak. 

Les mer


Et spill om herrens lidelse

Oversetter: Helge Nordahl

Det pasjonsspillet som her foreligger i norsk gjendiktning, er skrevet ca. 1350. Det omfatter 4477 verselinjer, og er altså et omfattende, og dertil meget fengslende stykke dramatikk.

Les mer


Gå ikke fra meg

Forfatter: Karl Hoff

Stort sett er det mennesker med problemer vi presenteres for i "Gå ikke fra meg". Påtrengende og uhyggelige problemer, som nok kan sies å være av klassisk karakter, men som - så å si - er ført ajour med vår egen tid og vår egen avmakt. Ikke bare overfor en ny sykdom som AIDS , men like meget overfor de holdninger som gjør seg gjeldende i en, på mange måter, kaotisk tid og en kaotisk verden.

Les mer


Her er Mariannes hånd

Forfatter: Leif Olsen Øyen

Denne boken er en håndbok for lærere, spesialpedagoger, førskolerlærere, musikkterapeuter og andre som arbeider med barn. Boka er en samling sanger skrevet og brukt i spesialpedagogiske sammenhenger, med fokus på språk- og begrepsstimulering genrelt og forbredende lese- og skriveopplæring spesielt.

Les mer


Jeg vil ha - Pekebok for voksne

Forfatter: Anette Diesen

Jeg vil ha tar opp emner som er viktige for voksne. Gjennom bilder og tekst, tegn og symboler får leserne hjelp til å si fra om egne ønsker og behov.

Les mer


Kaunas, Dikt fra en litauisk sommer

Forfatter: Odd Abrahamsen

Odd Abrahamsen (1924-2001) hadde en karriere som både forfatter, gjendikter og litteraturkritiker. Han debuterte i 1962 med diktsamlingen "Om det finnes en stillhet" og ga i ettertid ut en rekke diktsamlinger. I 1983 fikk han Riksmålsprisen, og han fikk Fritt Ords honnørpris for sin dikteriske innsats for de baltiske land. Diktantologien Kaunas gjenspeiler forfatterens inngående kjennskap, dype medfølelse og store kjærlighet til Litauen og folket der. Han skildrer tafattheten, den avmakten som det lille folket hadde lidd og følt overfor den knusende overmakten i form av sin gigantiske, undertrykkende nabo og gjantatte hersker. Men han skildrer også troen, styrken og lengselen etter en gang å bli kvitt åket. Bli kvitt lenkene og den knugende tyngden som i så mange år har hvilt over land og folk.

Les mer


Klassisistiske mønstre i Henrik Wergelands

Forfatter: Alvhild Dvergsdal

"Digte Første Ring" var Wergelands første diktsamling. Den har vært mye omdiskutert og Wergeland selv karakteriserte dem som "vilde, regelløse". I denne boken går forfatteren grundig til verks i sin analyse av disse diktene, og på tross av Wergelands karakterestikk, finner han klassisistiske mønstre i poesien.

Les mer


Mammutenes fedreland

Forfatter: Sigitas Geda
Gjendikter: Sigitas Geda

Sigitas Geda (f.1943) hører med blant Litauens betydligste diktere i dag. Hans første dikt ble publisert i 1956 og han har senere utgitt en rekke diktsamlinger: "Fotspor" (1966), "26 høst- og sommersanger" (1972), "Månens blomster" (1977), "Et blomstrende plommetre i Snaigynas-innsjøen" (1981), "Stær under måne" (1984), "Mammutenes fedreland" (1985) og "Grønne ravkjeder" (1988). I disse samlingene er et gjennomgående tema samspillet mellom menneske, natur og samfunn. Med forankring i omfangsrike historiske, sosiale og naturmessige forhold skaper han et mytisk urbilde av verden som han selv distanserer seg fra ved hjelp av ironi.

Les mer


Oppstandelse - Bind I

Forfatter: Lev Tolstoj
Oversetter: Astrid Bjønness

Den prostituerte Jekaterina Maslova står anklaget for mord. I jurien som skal dømme henne sitter Dmitrij Nekhljudov, hennes første forfører. De har ikke sett hverandre på ti år, og for ham blir møtet et sjokk. Han bestemmer seg for å forsøke å sone sin brøde ved å følge den uskyldig dømte kvinnen til Sibir og der gifte seg med henne, men veien skal bli lenger og mer besværlig enn han tror.
"Oppstandelse" er Tolstojs tredje og siste støre roman. Den er skrevet helt ved århundrets slutt i en periode av forfatterens liv da han hadde tatt oppgjør med alt det bestående. Boken blir da også en av de mest nådeløse kritikker av samfunn, religion og rettsvesen som noensinne er skrevet.

Les mer


Oppstandelse - Bind II

Forfatter: Lev Tolstoj
Oversetter: Astrid Bjønness

Den prostituerte Jekaterina Maslova står anklaget for mord. I jurien som skal dømme henne sitter Dmitrij Nekhljudov, hennes første forfører. De har ikke sett hverandre på ti år, og for ham blir møtet et sjokk. Han bestemmer seg for å forsøke å sone sin brøde ved å følge den uskyldig dømte kvinnen til Sibir og der gifte seg med henne, men veien skal bli lenger og mer besværlig enn han tror. "Oppstandelse" er Tolstojs tredje og siste støre roman. Den er skrevet helt ved århundrets slutt i en periode av forfatterens liv da han hadde tatt oppgjør med alt det bestående. Boken blir da også en av de mest nådeløse kritikker av samfunn, religion og rettsvesen som noensinne er skrevet.

Les mer


Palatable Worlds

Forfatter: Elisabeth L. etc. Furst

This anthology contains presentations given at the symposium "Food, Symbols and Everyday-life" arranged in Denmark in September 1990. The study of food and eating involves many perspectives: sociological, anthropological, psychological as well as ethnological, historical and other perspectives in the field of the humanities.

Les mer


Rinconete og Cortadillo

Forfatter: Miguel de Cervantes
Oversetter: Arne Worren

«Rinconete og Cortadillo» hører til samlingen Eksemplariske fortellinger (Novelas ejemplares) fra 1613. I denne boken eksperimenterer Cervantes med nye uttrykksformer for novellekunsten. Historiene gir et tverrsnitt gjennom samfunnsklassene på den tid og er skrevet i varierende stilarter. I «Rinconete og Cortadillo» er handlingen lagt til forbrytermiljøet i handelsbyen Sevilla og gir et vittig og satirisk bilde av samfunnets underside.

Les mer


Roser i ørkenen

Forfatter: Barthold Halle

Christiania i 1830-årene: En liten, skitten og fattig, men levende by. Her tråkker Wergeland omkring som en kjempe. Han virker og bråker, - med en overstrømmende livsfølelse som krever av ham at han personlig skal forandre verden til det bedre, og vise menneskene veien tilbake til deres guddommelige opphav. Og det skal skje der og da.

Les mer


Solsikkemuskel: Morgenbrev til aftenstjernen

Forfatter: Henning Kramer Dahl

Solsikkemuskel handler om kjærlighetens muligheter - og umuligheter. Boken inneholder to suiter, to "morgenbrev ti aftenstjernen", som står i et kontrapunktisk forhold til hverandre. Temaet er forholdet mellom to elskende - et "jeg" og et "du" - , orkestreringen består av dere minner, relikvier, bestrebelser, omfavnelser, tausheter; av tid som er blitt borte og tid som er frosset fast i fotografier.

Les mer


Sosialismen og menneskets sjel

Forfatter: Oscar Wilde
Oversetter: Unn Falkeid

Dette essayet ble første gang publisert i 1891, og ble umåtelig populært i Wildes levetid. Her formidler Oscar Wilde sitt politiske grunnsyn i en teoretisk språkdrakt, og dessuten gjenopptar han ungdomstidens engasjement i revolusjonen og forener opprørstrangen med den voksne dikters dekadent-estetiske livssyn. Innledning ved Unn Falkeid.

Les mer


Steingjerde

Forfatter: Martin Nag
Redaktør: Rolf Fredheim

"Steingjerde" gir et tverrsnitt av Martin Nags bidrag til norsk litteratur i en tyve års periode. Rolf Fredheim har foretatt et utvalg av Nags tekster inntil 1985, mens forfatteren selv har valgt prøver på prosalyrikk fra slutten av 1980-årene.

Les mer


En ung manns historie Bind II

Forfatter: Fjodor Dostojevskij
Oversetter: Einar Hansen

I 1874 fullførte Dostojevskij En ung manns historie, hvis helt betegnes som "et tilfeldig medlem av en tilfeldig familie". Det er likevel ikke juridiske forhold Dostojevskij har for øye når han taler om "tilfeldige" familier, ikke "løse bånd", skilsmisser osv. Hva han først og fremst tenker på, er at familielivet ikke bæres oppe av noen ide, at det ikke består noe åndelig fellesskap mellom familiens medlemmer, som nærmest er lik reisende som rent tilfeldig har havnet under samme tak.

Les mer


Til slutt nok en gang og annet søl + Berenikes hår

Forfatter: Samuel og Simon Beckett
Oversetter: Tor Ulven

Hvert av disse to verkene er i høy grad representativt for disse store forfatterne. De er korte, men kan faktisk sies å utgjøre en slags kvintessens av begges stil og tematikk. Det er neppe overdrevent å kalle dem høydepunkter av litterær konsentrasjon.

Les mer

Handlekurven din er tom