UNDERVISNINGSLITTERATUR: Urdu som fremmedspråk


Dhanak - Urdu som fremmedspråk - Lesebokantologi

Forfatter: Mughal Ghulam Shabbir
Khadin Hussain

Lesebokantologi - Dhanak- Urdu som fremmedspråk.

Les mer


Dhanak - Urdu som fremmedspråk - Trinn 3 - Arbeidsbok

Forfatter: Malik Khadin Hussain
Mughal Ghulam Shabbir

Urdu som fremmedspråk tilbys for første gang i Norge. Denne boken er laget for to kategorier elever: Den skal kunne brukes av elever med pakistansk bakgrunn. Samtidig er den laget slik at elever som ikke har kjennskap til urdu fra før, men som har gjennomført TRINN 2, også har nytte av den.

Les mer


Dhanak - Urdu som fremmedspråk -Lærerveiledning

Forfatter: Mughal Ghulam Shabbir & Malik Khadim Hussain

Lærerveiledning til "Dhanak - Urdu som fremmedspråk - Trinn 1, 2 og 3".

Les mer


Dhanak - Urdu som fremmedspråk, Trinn 2 - Arbeidsbok

Forfatter: Mughal Ghulam Shabbir & Malik Khadim Hussain

Urdu som fremmedspråk tilbys for første gang i Norge. Denne boken er laget for to kategorier elever: Den skal kunne brukes av elever med pakistansk bakgrunn. Samtidig er den laget slik at elever som ikke har kjennskap til urdu fra før, men som har gjennomført TRINN 1, også har nytte av den.

Les mer


Dhanak. Urdu som fremmedspråk. Trinn 1. Arbeidsbok

Forfatter: Mughal og Hussain

Urdu som fremmedspråk tilbys for første gang i Norge. Denne boken er laget for to kategorier elever: Den skal kunne brukes av elever som ikke har kjennskap til urdu fra før. Samtidig er den laget slik at elever med urdukunnskaper også vil ha nytte av den. Gjennom tekstene og dialogene i boken får man et første innblikk i urdu og i pakistansk kultur, historie og levemåte.

Les mer


Dhanak. Urdu som fremmedspråk. Trinn 1. Tekstbok

Forfatter: Mughal og Hussain

Urdu som fremmedspråk tilbys for første gang i Norge. Denne boken er laget for to kategorier elever: Den skal kunne brukes av elever som ikke har kjennskap til urdu fra før. Samtidig er den laget slik at elever med urdukunnskaper også vil ha nytte av den. Gjennom tekstene og dialogene i boken får man et første innblikk i urdu og i pakistansk kultur, historie og levemåte.

Les mer


Dhanak - Urdu som fremmedspråk - Trinn 3 - Tekstbok

Forfatter: Mughal Ghulam Shabbir & Malik Khadim Hussain

Urdu som fremmedspråk tilbys for første gang i Norge. Denne boken er laget for to kategorier elever: Den skal kunne brukes av elever med pakistansk bakgrunn. Samtidig er den laget slik at elever som ikke har kjennskap til urdu fra før, men som har gjennomført TRINN 2, også har nytte av den. Gjennom tekstene og dialogene får man innblikk i urdu og pakistansk kultur, historie og levemåte.

Les mer


Dhanak - Urdu som fremmedspråk - Trinn 2 - Tekstbok

Forfatter: Malik Khadin Hussain
Mughal Ghulam Shabbir

Urdu som fremmedspråk tilbys for første gang i Norge. Denne boken er laget for to kategorier elever: Den skal kunne brukes av elever med pakistansk bakgrunn. Samtidig er den laget slik at elever som ikke har kjennskap til urdu fra før, men som har gjennomført TRINN 1, også har nytte av den.

Les mer

Handlekurven din er tom