UNDERVISNINGSLITTERATUR: Norsk for elever som har samisk som førstespråk


Elle melle mie - arbeidsbok

Forfatter: Anne U. og Berggreen Dahl

"Elle melle mie-arbeidsbok" hører til den første boka i et læreverk i norsk for barn med samisk som førstespråk. Boka er laget for elever i 2. klasse i tråd med det samiske læreplanverket for den 10-årige grunnskolen.

Les mer


Elle melle mie - lesebok

Forfatter: Risten; Dahl Sokki

"Elle melle mie" er den første boka i et læreverk i norsk for barn med samisk som førstespråk. Boka er laget for elever i 2. klasse i tråd med det samiske læreplanverket for den 10-årige grunnskolen.

Les mer


Lang, lang rekke - arbeidsbok

Forfatter: Risten; Dahl Sokki

"Lang, lang rekke - arbeidsbok" hører til den andre boka i et læreverk i norsk for barn med samisk som førstespråk. Boka er laget for elever i 3. klasse i tråd med det samiske læreplanverket for den 10-årige grunnskolen.

Les mer


Lang, lang rekke - lesebok

Forfatter: Risten; Dahl Sokki

Lang, lang rekke er den andre leseboka i et læreverk i norsk for barn med samisk som førstespråk. Boka er laget for elever i 3.klasse i tråd med det samiske læreplanverket for den 10-årige grunnskolen.

Les mer


Snipp, snapp snute

Forfatter: Risten; Dahl Sokki

"Snipp, snapp snute" er den tredje leseboka i et læreverk i norsk for barn med samisk som førstespråk. Boka er laget for elever i 4. klasse i tråd med det samiske læreplanverket for den 10-årige grunnskolen.

Les mer


Snipp, snapp snute - arbeidsbok

Forfatter: Risten; Dahl Sokki

"Snipp, snapp snute - arbeidsbok" hører til den tredje boka i et læreverk i norsk for barn med samisk som førstespråk. Boka er laget for elever i 4. klasse i tråd med det samiske læreplanverket for den 10-årige grunnskolen.

Les mer


Lærerveiledning til norskverket: Elle melle mie; Lang, lang rekke; Snipp, snapp snute

Forfatter: Risten; Dahl Sokki

Dette er lærerveiledningen for norskundervisningsserien som følger fagplanen "Norsk for elever som har samisk som førstespråk" i det samiske læreplanverket for den tiårige grunnskolen. Norskverket dekker småskoletrinnets andre, tredje og fjerde klasse. Alle tre årstrinn har lærerveiledninger med didaktiske og metodiske råd. I tillegg innledes læreverket med ei generell innføring. Alle disse delene er samlet i denne boka som er hullet slik at den kan legges i en A-4-perm. Boka kan også deles opp i separate lærerveiledninger hvis det er behov for det. Bakerst i denne boka ligger to cd'er med innspillinger av sanger og tekster fra bøkene. Her er blant annet alle historiene om Heaika av Risten Sokki.

Les mer

Handlekurven din er tom