POEMA


Ei bølgje og andre dikt

Forfatter: John Ashbery

John Ashbery (f.1927) reknar sjølv Auden og Proust som sine viktige litterære inspirasjonskjelder. Litteraturprofessor Harald Bloom ser Ashbery som ein forlenging av den amrikanske rekka med Whitman, Dickinson, Stevens og Hart Crane.
Ashberys dikt er både intellektualistiske og naivistiske, han har eit nært tilhøve til biletkunst, og har også praktisert som kunstkritikar.

Les mer


Svarte kart

Forfatter: Mark Strand
Gjendikter: Øglænd, Finn

Mark Strand blei født i 1934 i Canada. Han vaks opp og fekk utdanninga si i USA og Sør-Amerika. Han debuterte i 1964 og har gitt ut åtte diktbøker.
I 1990 blei han utnevnt av the Librarian of Congress til Poet Laureate of United States, kanskje den høgste utmerkinga ein poet kan få i USA.

Les mer


Den hvite gjemselen

Forfatter: Vizma Belsevica
Gjendikter: Anette Brunovskis
Odd Abrahamsen

Vizma Belsevica er født i 1931 og vokste opp i Riga. Hun er utdannet på det litterære Gorkij-instituttet og debuterte som lyriker i 1957. Belsevicas sannhetskrav måtte komme i konflikt med sovjetsystemet, og hun opplevde i første halvdel av 70-årene et publiseringsforbud for sine "usunne, pseudomodernistiske tendenser". De fremste temaene i Belsevicas dikt er kjærligheten, naturen og kampen mot undertrykkelsen.

Les mer


Alvekongens dotter

Forfatter: Sarah Kirsch
Oversetter: Ragnar Hovland

Sarah Kirsch (f.1935) er ein av dei mest fremståande tyske lyrikarane i dag. I dikta hennar blir det private vevd saman med det politiske motiv, naturbilde og reiser. Ein finn sterke spor av eventyr og folkeviser, og stilen veksler mellom det høglitterære og muntleg daglegspråk. Dette utvalet er henta frå alle dei ni diktbøkane hennar og frå to samlingar med kortprosa.

Les mer


Midtsommars is

Forfatter: Les A. Murray
Oversetter: Grethe Fosse

Leslie Allen Murray ble født i 1938 i New South Wales, Australia og debuterte i 1965 med The Ilex Tree.
Den australske naturen, livet på landsbygda, går som en understrøm som strekker seg i de mest uventede retninger, fra det burleske til det nesten sakrale.

Les mer


Murene faller ikke

Forfatter: Hilda Doolittle
Gjendikter: Henning Kramer Dahl

Hilda Doolittle (1886-1961) som hele sitt liv skrev under signaturen H.D., har etter sin død mer og mer blitt regnet som en av 1900-tallets store poeter. Hun ble født i USA, men levde mesteparten av sitt voksne liv i Europa, dit hun fulgt sin tenåringskjærlighet Ezra Pound.
H.D. regnes som hovedskikkelsen innen den poetiske retningen som kalles "imagismen".
"Murene faller ikke" er skrevet med London-blitzen som bakgrunn, og med referanser til oldtidens Egypt og hele vår vestlige sivilisasjons historie.

Les mer


Himmelkart

Forfatter: Melih Cevdet Anday
Oversetter: Henning Kramer Dahl
Nefise Özkal Lorentzen

Melih Cevdet Anday ble født i Istanbul i 1915, og har satt sitt uutslettelige preg på tyrkisk poesi i over femti år. Antologien Garip kom i 1941 og ga navn til en hel litterær bevegelse. Garip-bevegelsen innebar et radikalt brudd med den sirlige ottomanske lyrikkens århundrelange hegemoni.

Anday fikk sin utdannelse i Brussel, og har lykkes i å integrere impulser fra modernister som Eliot og Pound i et uttrykk som alltid er seg sine tyrkiske tradisjoner bevisst. Mye av kraften i Andays poesi stammer fra spenningen mellom metafysisk refleksjon og et aldri hvilende sosialt engasjement.

Les mer


Eit vilt tålmod har ført meg hit

Forfatter: Adrienne Rich
Gjendikter: Brit Bildøen

Adreinne Rich (1929-) er ein av dei mest lesne poetar i USA i dag, både på grunn av dikta hennes og fagbøker knytt til det å vere kvinneleg lyrikar. Ho deltok aktivt i protestane mot krig og undertrykking på 60- og 70-tallet, var med i kampen for dei svarte sine rettar, og identifiserte seg meir og meir med kvinnekampen. Diktinga hennar er politisk, og denne samlinga er ein antologi der man kan følgje dei varierande fasene i diktarlivet hennar. Vegen fra formell eleganse, ironi og avstand, via det personlege til det meir politiske og problematiserande uttrykket.

Les mer


Forutaning om eit rekviem

Forfatter: Gennadij Ajgi
Oversetter: Erik Egeberg

Gennadij Ajgi vart fødd i 1934 i den sovjetiske republikken Tsjuvasjia. Ajgis dikt er svært avanserte og moderne, men samstundes syner dei ein sammanhang med den gamle bygdekulturen heime i Tsjuvasjia. Det Gennadij Ajgi synest å trå etter er ei verd med mindre materie og meir ånd, noko som gir dikta hans ei eiga dragande kraft.

Les mer


Signaturar av mangfaldige ting

Forfatter: Marsden Hartley
Gjendikter: Grethe Fosse

Marsden Hartley (1877-1843) var utdanna og er kjend som ein målar med ein særeigen ekspresjonisme. Som forfattar har han fått stadig meir merksemd dei siste tiåra.
Denne samlinga med norske gjendiktingar frå heile forfatterskapen viser ein lyrikar som i uvanleg grad utnyttar evna til å sjå fargar og liv og rørsle, og måle med ord det han elles fanga inn i biletflata. Dikta hans er sterkt personlege, konkrete og samstundes biletrike.

Les mer


Gruvedammen

Forfatter: Anne Michaels
Gjendikter: Bramness, Hanne

I elegien Gruvedammen kommer mange av hennes ambisjoner i diktets vegne til uttrykk - eller for å si det på en annen måte; selve bildet "gruvedammen" sier mye om hennes poetikk også ellers. Dette å kunne se overflaten, men på samme tid ned til bunnen; nåtiden og fortiden er like viktige. Nåtidens betydning er ikke at den er en inngang til fortiden, men at den finner sin plass i en meningsfull, mystisk pågående fortelling.

Les mer


Mitt bibliotek av grus

Forfatter: Jacques Dupin
Gjendikter: Henning Kramer Dahl

Jacques Dupin (f.1927) mottok i 1988 Grand Prix National de Poésie.
Som poet ved utgangen av krigen erfarer Dupin, som flere andre i sin generasjon, poesiens utilstrekkelighet. Den tradisjonelle lyriske poesien er blitt umulig, men også avantgardens utopiske prosjekter og særlig surrealistenes grenseløse tro på fantasien er fallitt. Dupins poesi er vendt mot seg selv, mot sine egne forutsetninger og muligheter, men også mot det konkrete i virkeligheten. I et goldt, nesten abstrakt landskap konfronteres leseren med ordene i deres materielle form, renset for ornamenter og ytre staffasje.

Les mer


Hvorfor lot du hesten bli igjen alene

Forfatter: Mahmoud Darwish
Gjendikter: Aabakken, Anne

Mahmoud Darwish (f. 1942) blir betraktet som den fremste av de palestinske diktere og som en av de største moderne arabiske poeter.
Darwish debuterte allerede i 1961, men gjennombruddet kom med samlingene Olivenblader i 1964 og En elsker fra Palestina i 1966. De foreliggende dikt er hentet fra samlingen Hvorfor lot du hesten bli igjen alene, som utkom i 1994.

Les mer


Stjerneplyndreren

Forfatter: Claude de Burine
Gjendikter: Thomas Lundbo

Claude de Burine (f.1931) er en av de mest betydningsfulle franske kvinnelige poetene av i dag. Hun har siden debuten i 1957 utgitt 12 diktsamlinger, og har mottatt flere prestisjetunge priser. Kraften i de Burines poesi ligger i hennes slående bildebruk. De Burines bilder henter mye av sitt materiale i naturen - en arketypisk natur med korn, blomster, trær, fugler og insekter, dominert av solens gang over himmelen og årstidenes veksling. Gjennom de Burines slående, til tider paradoksale sammenstillinger får dette rustikke landskapet et nesten truende nærvær, og peker på skjørheten i menneskenes eksistens. Livets og kjærlighetens forgjengelighet står sentralt i de Burines dikt, men i hennes konkrete, sanselige metaforer formidles disse helt allmenneskelige temaene som direkte, personlig erfaring.

Les mer


Kvinnen og landskapet

Forfatter: Marja-Liisa Vartio
Oversetter: Nøste Kendzior

Marja-Liisa Vartios (1924-66) liv var kort, men hun rakk å bli en av klassikerne i finsk litteratur. Hun skrev romaner, skuespill, en novellesamling og to diktsamlinger. Vartio markerte seg som en fornyer av finsk lyrikk. Fantasi og drømmesyn opptar en stor plass i hennes lyrikk; diktene har en freidig arkaiserende synsvinkel og gir assosiasjoner til finsk folkediktning. Det overordnede tema i Marja-Liisa Vartios lyrikk er kvinnens opplevelse av hjemløshet, og av manglende bekreftelse på egen identitet.

Les mer


New York-Notater

Forfatter: José Hierro
Gjendikter: Tønseth, Jan Jakob

José Hierro (1922-2002) er en av de mest interessante og anerkjente moderne spanske poeter. "Cuaderno de Nueva York" ble utgitt i 1998 og betraktes som et høydepunkt i forfatterskapet. Hierro mottok mange litterære priser for denne utgivelsen, bl.a. Premio Cervantes og Premio Nacional de Poesía.

Les mer


Vitne

Forfatter: Miron C. Izakson
Gjendikter: Oskar Stein Bjørlykke

Den israelske lyrikaren og romanforfattaren Miron C. Izakson vart fødd 13. november 1956.
Han har utgitt tre romanar og sju diktsamlingar i Israel og er ein kjend og sentral forfattar i heimlandet sitt. Romanen "Nathan and his Wives" er publisert i USA og Frankrike. Ein del av dikta hans er også utgitt i Frankrike.

Les mer


De vestindiske øyer

Forfatter: Edouard Glissant
Oversetter: Jan Jakob Tønseth

Édouard Glissant ble født på Martinique i 1928. Her ble han disippel av den kjente lyriker Aimé Césaire, som ønsket å distansere seg fra kolonitidens franske påvirkning ved å søke seg tilbake til befolkningens afrikanske røtter. Glissant prøver likeledes å fange inn og skildre sin kultur, dets opphav og dets røtter. Diktsamlingen "Les Indes" utkom i 1956 og her maler han frem Martiniques farverike og dramatiske historie. Samlingen tar sitt utgangspunkt i Columbus' reise over havet og hans oppdagelse av Amerika.

Les mer


Med hjartet mellom tennene

Forfatter: Radmila Lazic
Gjendikter: Brit Bildøen
Natasa Ristivojevic
Torstein Stiegler Seim

Radmila Lazic (fødd 1949) er ein av Serbias mest framstående nolevande lyrikarar, med ein sterkt feministisk profil. Ho debuterte i 1974 med samlinga "Slik er det". Ho har seinare gitt ut fleire diktsamlingar. Den siste - "Dorothy Parker blues" - kom ut i 2003.

Les mer


Hva øyet ser

Forfatter: Cees Nooteboom
Gjendikter: Geir Farner
Stein Dahl Mathisen

Cees Nooteboom (født 1933) er kjent for sine romaner, essays og reisebeskrivelser, men selv betrakter han seg først og fremst som lyriker. Han har gitt ut ti diktsamlinger, med dikt som nærmest kan betegnes som meditasjoner eller filosofiske drøftelser. I hans senere poesi opptrer persepsjonen som den viktigste referansen, slik som i denne boken, hvor figuren øyet fullstendig dominerer omposisjonen.

Les mer


Drøm i eksil

Forfatter: Reiner Kunze
Gjendikter: Alf B. Glad

Reiner Kunze (født 1933) er kjent både som lyriker og prosaforfatter. Han bodde i Øst-Tyskland til 1977, da han på grunn av statlige represalier måtte flytte til Vest-Tyskland. Han debuterte i 1959 med lyrikksamlingen "Vogel uber dem Tau. Liebesgedichte und Lieder." og har mottatt en lang rekke priser, blant annet Georg-Buchner-Preis og Geschwister-Scholl-preis. Diktene i denne samlingen spenner over hele hans lyriske forfatterskap, fra hans tidligste dikt frem til "ein tag auf dieser erde" som utkom i 1998.

Les mer


Hva

Forfatter: Ko Un
Oversetter: Henning Kramer Dahl
Jarne Byhre

Ko Un (født i 1933) er en av Koreas mest profilerte og anerkjente forfattere. Hans bøker er oversatt til mange språk. Han er mest kjent som lyriker, men har også skrevet flere romaner. Ko Un har levd et variert liv, blant annet ti år som munk. Han har skrevet flere dikt som er påvirket av den koreanske varianten av Zen- buddhisme. Det gjelder også diktene i denne samlingen.

Les mer


Storm er et vakkert ord

Forfatter: Jóhann Hjálmarsson
Gjendikter: Ødegård, Knut

Jóhann Hjálmarsson (f.1939) debuterte i 1956 og betraktes i dag som en av Islands mest fremstående lyrikere. Diktene i denne samlingen utgjør en fyldig representasjon av hans forfatterskap, fra samlingen «Dagbok for en borgerlig dikter » i 1976 til «Vintermakt» i 2003. Jóhann Hjálmarssons diktning bærer tydelig preg av den rike islandske sagatradisjonen. Samtidig har han en sterk forankring i europeisk litteratur. Allerede i 1959 dro han til Barcelona og studerte spansk. Her ble han kjent med surrealismen, som man finner flere nedslag av i hans lyrikk i de følgende år. I hans senere diktning veves de ofte blodige og stundom over-realistiske sagamotivene sammen med bilder fra vår egen samtid. Slik åpner diktene seg fra det lokale utgangspunkt mot en annen og videre verden.

Les mer


Reven og sceneteppet

Forfatter: Alda Merini
Oversetter: Tommy Watz
Gjendikter: Tommy Watz

Med denne samlingen kjærlighetsdikt presenteres for første gang på norsk en av de mest markante og særegne stemmer i nyere italiensk poesi. Alda Merini (født 1931) er en uhyre produktiv lyriker, som har gitt ut over tredve diktsamlinger. Hennes poesi betegnes ikke sjelden som "visjonær" og hennes ofte improviserte, sterkt erotisk ladede kjærlighetslyrikk har ofte mystisk-religiøse undertoner. De klassiske mytologiske og litterære referansene er mange.

Les mer


Mennesker, Grener

Forfatter: Sándor Csoóri
Gjendikter: Odd Abrahamsen
Vince Sulyok

Sándor Csoóri (f. 1930) er en sentral og samlende skikkelse i ungarsk kulturliv. Diktningen hans utmerker seg med et sterkt sosialt engasjement og moralske appeller mot vold og brutalitet. Etter ettpartistatens undergang i 1989 har Csoóri hatt en fremtredende plass i ungarsk offentlighet, og han er idag president i Ungarernes Verdensforbund.

Les mer


De romantiske hundene

Forfatter: Roberto Bolaño
Oversetter: Kristina Solum

Roberto Bolaño (1953-2003) blir betraktet som en av de mest fremstående forfattere i nyere latinamerikansk litteratur. Han var både prosaforfatter og poet og mottok i 1999 den fremste latinamerikanske litteraturpris - Rómulo Gallegos prisen.

Les mer


Utsikt med et sandkorn

Forfatter: Wislawa Szymborska
Oversetter: Ole Michael Selberg

Wislawa Szymborska er født i Kornik ved Poznan i 1923, men har siden 1931 bodd i Krakow.
Hennes første diktsamling kom i 1952. Siden det har Szymborska fått status som en av Polens betydligste poeter, og i 1996 fikk hun Nobelprisen i litteratur.
I denne diktsamlingen finner vi dikt fra henner syv siste diktsamlinger, og den omfatter ca. en tredjedel av Szymborskas "kanon".

Les mer


Den blå dalen

Forfatter: Terenti Graneli
Gjendikter: Henning Kramer Dahl
Tamara Kvizhinadze

Terenti Graneli  (1897-1934)  er en av de mest betydningsfulle moderne poetene i Georgia, et land hvor poesien har spilt en stor rolle i den nasjonale og språklige frigjøringen fra russisk overherredømme. Den fattige bondesønnen som ble en kjent skikkelse i hovedstaden Tbilisis intellektuelle miljø, favner kontrastene i det georgiske samfunnet. Også på det personlige plan er Granelis poesi full av motsetninger og voldsomme følelser. Stormende begeistring, mild refleksjon og nattsvart fortvilelse veksler brått med hverandre.

Les mer

Handlekurven din er tom