Åpenbaring og undergang

Forfatter: Georg Trakl
Oversetter: Ellinor Lervik

Mange vil kanskje hevde at det er mye sykt i Trakls diktning. Det kan visselig ikke alltid nektes, men den er samtidig sterk, fargerik, sunn.

Les mer


De skyldløse

Forfatter: Hermann Broch
Oversetter: Niels Magnus Bugge
Ole Michael Selberg
Sverre Dahl

I "De skyldløse" tar Hermann Broch et oppgjør med både romanen som sjanger, og tysk historie som en serie av skyldløse delaktigheter som leder opp til Hitlers maktovertagelse.

Les mer


En springende kilde

Forfatter: Martin Walser
Oversetter: Alf B. Glad

Martin Walsers roman er både en erindringsroman og et oppgjør med erindringen. Walser skildrer sin oppvekst i Tyskland på tredve- og førtitallet. Hans oppvekst pågikk parallelt med nazismens vekst og fall. Forfatteren skildrer denne epoken med en befriende ærlighet og mangel på sentimentalitet.

Les mer


Et kortvarig møte

Forfatter: Paul M. Backert
Oversetter: Christian Horneman

Paul M. Backert (f. 1948) er opprinnelig fra det tidligere Vest-Tyskland, men arbeider nå som lektor i Arendal. Han har, ved siden av novellesamlingen Liebe auf den fünfundzwanzigsten Blick som disse tekstene er hentet fra, også utgitt fortellingen Die Reise in den achten Himmel og romanen Schielen – oder Wie Karl die Welt sah.

Les mer


Eventyret om Guds hender og andre fortellinger

Forfatter: Rainer Maria Rilke
Oversetter: Unn Bendeke

Rainer Maria Rilke (1875-1926) er gått inn i litteraturhistorien som en av dette århundrets største tyske lyrikere.
Fortellingene i denne samlingen gjenspeiler en holdning man kan kalle "lengsler efter ubetonet nærhet til Gud", eller en mystisk poetisk opplevelse - bekreftelse - av Guds eksistens, en visshet man med stor vanskelighet skal kunne påstå utmerket Rilkes bevisste forestillingsverden.

Les mer


Fire fortellinger

Forfatter: Hugo von Hofmannsthal
Oversetter: Wessel, Elsbeth
Kvaal, Tor Kaare

Hugo von Hofmannsthals (1874-1929) filosofiske dypsindighet og lyriske virtuositet taler ikke bare om et tidlig modnet geni. Bak de beskrevne landskaper, Wiens feudale haver og parker, fulle av forgangne tiders edle dekor, skjuler det seg en hårdnakket fortielse av en virkelighet i oppløsning og en fundamental rådløshet som griper menneskene.

Les mer


Fødd med eld på hovudet

Forfatter: obotunde Ijimere
Oversetter: Arnljot Eggen

Nigeria er det landet i Afrika som har den rikeste teatertradisjon i moderne tid. Dette teatret har dels sitt opphav i de rituelle maskespill som var knyttet til viktige begivenheter i stammens liv, dels i virkeligheten til gjøglertrupper som reiste fra by til by i det gamle Nigeria.

Les mer


I Mantuleasa-gaten

Forfatter: Mircea Eliade
Oversetter: Lone, Steinar

Mircea Eliade, kanskje best kjent internasjonalt som religionsfilosof, har også en solid posisjon som en av sitt hjemland Romanias mest fremtredende skjønnlitterære forfattere. Denne boken ble først utgitt i Paris i 1969, på et rumensk eksilforlag. Vi følger den pensjonerte overlæreren Zaharia Farâma mens han blir forhørt av de kommunistiske myndighetene i femtiårene om en rekke fantastiske hendelser i Romania omkring og etter første verdenskrig.

Les mer


Isroser

Forfatter: Bolette Petri-Sutermeister
Oversetter: Annette Klingenberg Eriksen

"Isroser" er Bolette Petris kjærlighetserklæring til Landet med de kalde kyster. Hun kom til Svalbard allerede i mellomkrigstiden, og hun anses for å være et levende arktisk leksikon. Innenfor Svalbard-litteraturen med sine fagpublikasjoner og billedverk dekker "Isroser" savnet etter en bok om dagliglivet på vår nordligste utpost. Bolette Petri kåserer om livet før og nå på Svalbard. Om overvintrere og fangstfolk, om vellykkede og tragiske ekspedisjoner, om hvalfangertiden med sin dramatikk, om kullminedriften, om moderne forskning, dyr, blomster og det arktiske lys. Men først og fremst om menneskene i det høyeste nord.

Les mer


Ivanov

Forfatter: Anton Tsjekhov
Oversetter: Kjell Helgheim
Tove Jensen

Første versjon av "Ivanov" ble skrevet høsten 1887 og ble oppført på det private Korsj-teatret i Moskva med urpremiere 19. november samme år. Ivanov er det første lengre skuespill av Tsjekhov når vi ser bort fra "Platonov", et stykke som forfatteren aldri lot publisere. For 1880-årenes publikum fremsto derfor "Ivanov" som novellisten Tsjekhovs første seriøse forsøk i den dramatiske genre.

Vi ser dermed på Ivanov som et tidlig ungdomsverk av den forfatter som senere skulle skrive "Måken", "Onkel Vanja", "Tre søstre" og "Kirsebærhaven".

Les mer


Jakob løgneren

Forfatter: Jurek Becker
Oversetter: Alf B. Glad

Jakob løgneren er en roman fra den annen verdenskrig.
Jakob er jøde og forsøker å hjelpe sine medmennesker i ghettoen. Han blir en løgner av barmhjertighet. Dette er en melankolsk-munter historie, full av fantasi og menneskelighet. Boken har vakt stor oppmerksomhet og er oversatt til mange språk. Den ble filmatisert i 1999 med Robin Williams i hovedrollen.

Les mer


Masse og Makt

Forfatter: Elias Canetti
Oversetter: Niels Magnus Bugge

Masse og makt, ofte omtalt som nobelprisvinneren Elias Canettis mesterverk, kom ut i 1960. Her undersøker han massens "psykologi", med utgangspunkt i sine erfaringer fra mellomkrigstidens Wien og et imponerende bakgrunnsmateriale fra fagområder som antropologi, biologi og historie, foruten en generell psykologisk og kulturhistorisk kunnskap.
Denne omfattende undersøkelsen av det 20. århundrets massemenneske fremstår som et av de viktigste filosofiske verker i det forrige århundret.

Les mer


Om viljens frihet

Forfatter: Arthur Schopenhauer
Oversetter: Johan Fredrik Bjelke

"Kan menneskets frie Villie bevises af dets Selvbevidsthed?
En med det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs større Guldmedalje bekønnet avhandling af Dr. Arthur Schopenhauer." Oversettelse og kritisk introduksjon ved Johan Fredrik Bjelke. Skriften Schopenhauer i 1839 mottok Trondhjem-akademiets store gullmedalje for, for første gang i norsk oversettelse.

Les mer


Skilpaddene

Forfatter: Veza Canetti
Oversetter: Ole Michael Selberg

Østerrike 1938 - I en villa utenfor Wien bor Andreas Kain, en stillfarende jødisk dikter, sammen med sin hustru, Eva. En dag inntar nazistene byen og enhver jøde er i fare. Da oppstår en utrolig mulighet til flukt. En nazioffiser er villig til å fly ekteparet over grensen og til England. Men offiseren stiller sine betingelser ... Skilpaddene ble skrevet i 1939. Ekteparet Veza og Elias Canetti hadde da nettopp påbegynt sin eksiltilværelse i London.

Les mer


Storskog, en fortelling

Forfatter: Adalbert Stifter
Oversetter: Trond Vinje

Adalbert Stifter trådte i 1840 inn i den tyskspråklige litteraturen som en høyst moden og bevisst forteller. Han fremstår som en av de fremste tysksproklige stilister i den sene tyske idealisme. "Storskog" ("Der Hochwald"), som kom i 1842, viser stifters realistiske aspekt i form av hans vektlegging av naturgitte ("gudegitte") forklaringer på forskjellige fenomener samt i novellens rikdom på konkrete, saklige detaljer.

Les mer


Sveitsiske kvinner forteller

Oversetter: Elsbeth Wessel
Redaktør: Elsbeth Wessel

De fleste forfatterne som er representert i denne antologien, begynte å offentliggjøre sine verker først etter midten av syttitallet. Mens mange av de kvinnelige forfatterne fra syttitallet tok opp konkrete problemer fra den nye kvinnebevegelsen - som kvinne- og husmorrollen, forholdet mellom kjønnene og hverdagsproblemer -, ser vi at andre på sin side står frem med sterkt eksperimenterende tekster.

Les mer


Teikna taler eit anna språk

Forfatter: Michael Kruger
Oversetter: Alf Saltveit

"... en av de interessantaste røsternaa i den moderna Forbundsrepublikken Tyskland", skreiv Lars Gustafsson om Michael Kruger i 1985. I denne fyrste boka på norsk med Michael kruger er det teke med dikt frå seks av dei i alt ni diktsamlingane hans i perioden 1976-1986. Når utvalet er gjort så breidt som dette, er det m.a. for å få fram så mykje som råd er av idérikdommen, spennvidda og mangfaldet i Krugers poesi - ein poesi som alt har nådd ut til det lesande publikummeti ei lang rekkje land og som i heimlandet brakte diktaren Peter Hucehl-Preis i 1986.

Les mer


Østerrikske kvinner forteller

Forfatter: Elsbeth (red) Wessel
Redaktør: Elsbeth Wessel

I denne antologien finner vi de fornemste av etterkrigstidens kvinnelige, østerrikske prosaister, representert med moderne klassikere som "Speilhistorie" (Ilse Aichinger) og "Hundeglam" (Ingeborg Bachmann). Antologien, som inneholder i alt femten noveller, fyller et bredt lerret av østerriksk fortellerkunst, både hva gjelder tematikk, ideologi og litterær skole. Men alle har de felles en søken etter annen verdi; et oppbrudd fra etablerte verdisyn.

Les mer


Eventyr

Forfatter: Hermann Hesse
Oversetter: Petter Mejlænder

Så nær som ett ble alle disse eventyrene til i perioden omkring første verdenskrig, da Hesse også gjennomgikk et psykisk sammenbrudd. På bakgrunn av en generell undergangsstemning uttrykker Hesses eventyr en higen etter absolutt renhet, en lengsel etter foreningen av det skjønne og det gode, og en flukt inn i et fullkomment vakkert univers bakenfor vår kaotiske virkelighet.

Les mer


Alvekongens dotter

Forfatter: Sarah Kirsch
Oversetter: Ragnar Hovland

Sarah Kirsch (f.1935) er ein av dei mest fremståande tyske lyrikarane i dag. I dikta hennar blir det private vevd saman med det politiske motiv, naturbilde og reiser. Ein finn sterke spor av eventyr og folkeviser, og stilen veksler mellom det høglitterære og muntleg daglegspråk. Dette utvalet er henta frå alle dei ni diktbøkane hennar og frå to samlingar med kortprosa.

Les mer


Drøm i eksil

Forfatter: Reiner Kunze
Gjendikter: Alf B. Glad

Reiner Kunze (født 1933) er kjent både som lyriker og prosaforfatter. Han bodde i Øst-Tyskland til 1977, da han på grunn av statlige represalier måtte flytte til Vest-Tyskland. Han debuterte i 1959 med lyrikksamlingen "Vogel uber dem Tau. Liebesgedichte und Lieder." og har mottatt en lang rekke priser, blant annet Georg-Buchner-Preis og Geschwister-Scholl-preis. Diktene i denne samlingen spenner over hele hans lyriske forfatterskap, fra hans tidligste dikt frem til "ein tag auf dieser erde" som utkom i 1998.

Les mer


Fra en levende forfatters efterlatte papirer

Forfatter: Robert Musil
Oversetter: Ole Michael Selberg

"Fra en levende forfatters efterlatte papirer" er en samling korte tekster skrevet over en lang periode. De ble utgitt første gang i 1936 efter påtrykk fra Musils venner. Tekstene viser tydelig affinitet med hans essayistisk-filosoferende hovedverk. Men først og fremst er de fremragende eksempler på Musils skrivekunst - ordbilder av en sjelden pregnans og presisjon, hvor fornuft og følelser holder hverandre i balanse. Dette er stor litterær kleinkunst.

Les mer


Om menneskets estetiske oppdragelse

Forfatter: Friedrich Schiller
Oversetter: Sverre Dahl

I disse brevene operer Schiller med tre menneskelige grunn-"drifter": den passivt mottagende "stoffdrift", den aktive omdannende "formdrift", og - formidlende mellom dem - den estetiske "lekedriften". Det lekende, estetiske menneske er harmonisk i den fortsand at det hverken er utlevert til stoffdriftens eller formdriftens ensidige tvang. Det estetiske menneske er fritt. I dets felt er det intet skille mellom følelse og intellekt, mellom kreativ og kognitiv virksomhet.

Les mer


Loven

Forfatter: Thomas Mann
Oversetter: Elsbeth Wessel

Thomas Mann skulle på oppdrag skrive en fortelling som relaterte til et av budene i Moseloven. Men siden Thomas Mann var den han var, skrev han mer enn om et enkelt bud - han skildret i stedet de ti buds opphav - Mose liv, utvandringen fra Egypt, den religiøse og moralske konsituering av det israelske folk. En folkeoppdrager, en dikter i eksil - Thomas Mann - skildret en annen personlighet, Moses, hvis røtter også var eksilet.

Les mer


En dag, eller kanskje en natt

Forfatter: Arnold Stadler
Oversetter: Alf B. Glad

I En dag, eller kanskje en natt følger vi Franz Marinelli fra barndommen i en velsituert familie i Wien til han 40 år gammel blir funnet død på en strand i Havana. Franz gjemmer seg for virkeligheten ved å drømme seg bort. Halvt bevisstløs flyter han gjennom livet. Først når han i 40 års-alderen reiser til Cuba, ser livet hans ut til å ta en lysere vending.

Les mer


Hva skjedde etter at Nora hadde forlatt sin mann?

Forfatter: Elfriede Jelinek
Gjendikter: Alf B. Glad

Elfriede Jelinek (f. 1946) ble i 2004 tildelt Nobelprisen i litteratur. I dette skuespillet vever hun skikkelser og hendelser fra Ibsens "Et dukkehjem", Samfunnets støtter" inn i en handling som foregår i Tyskland på 1920-tallet. Nora ønsker å stå på egne ben, men møtet med den brutale virkeligheten blir alt annet enn vellykket.

Les mer


Eit lys over hovudet

Forfatter: Dimitré Dinev
Oversetter: Johannes Østbø

Dimitré Dinev presenterer eit broket galleri av menneske på leiting etter livsopphald og eit meiningsfylt tilvere. Ein del er flyktningar som slit med å overleva i kvardagen og med å fremja si sak mot eit stivbeint byråkrati.

Dinev er ein skarp observatør og ein raffinert stilist som med få ord og korthogne setningar karakteriserer figurar og mellommenneskelege relasjonar, rissar opp bakgrunn og manar fram avgrunnar.

Les mer


Forblindelsen

Forfatter: Elias Canetti
Oversetter: Niels Magnus Bugge

Den eksentriske akademikeren Peter Kien blir tvunget ut i byens underverden, et purgatorium der hans følgesvenn er en sjakkspillende pukkelrygget dverg med onde tilbøyeligheter. 

Les mer


I følelsenes vold

Forfatter: Stefan Zweig
Oversetter: Einar Ness

I en tid der enhver synlig ytring av homofili ble møtt med fordømmelse, ga den østerikske suksessforfatteren Stefan Zweig i 1927 ut "I følelsenes vold". Både Freud og Gorkij uttrykte sin begeistring over denne lille boken, som viser Zweig som den talsmann for toleranse mellom mennesker og nasjoner han var. Stefan Zweig tok sit liv i 1942, etter å ha opplevd både eventyrlige salgstall og at bøkene hans ble svartelistet og brent.

Les mer


Verden som vilje og forestilling

Forfatter: Arthur Schopenhauer
Oversetter: Helge Nordahl

"Verden er min forestilling." Med denne påstanden innleder Schopenhauer sitt hovedverk fra 1818. Alt som kan erkjennes, er objekt for et subjekt. Omvendt gjelder det at subjekter bare er subjekt ved å være subjekt for et objekt. Subjekt og objekt er uløselig knyttet sammen i en forestillingsverden av fenomener, hvor hvert fenomen har både en objekt- og en subjektside.

Les mer


Natura Morta

Forfatter: Josef Winkler
Oversetter: Alf B. Glad

Piazza Vittorio Emanuele i Roma utgjør den ytre sceneplass i kortromanen Natura Morta. Josef Winkler maner frem et fargerikt flerstemmig persongalleri, sett på bakgrunn av et sanselig beskrevet sydende marked, samtidig fascinerende og avskyelig, hvor stanken av døde dyr blander seg med begeistringen hos de livlig gestikulerende kundene.

Les mer


Min andre verden

Forfatter: Martin Walser
Oversetter: Alf B. Glad

Augustin Feinlein er overlege ved et psykiatrisk sykehus, som tidligere var et kloster der en av hans forfedre var den siste abbeden. Feinlein dyrker ved siden av arbeidet en interesse for relikvier og relikvieforskning, noe som bringer med seg grunnleggende spørsmål om hva tro er. Feinlein veksler mellom å være en tragisk og en komisk figur, med sin lengsel etter det hinsidige – sin andre verden, koblet sammen med lengselen etter sin ungdoms forelskelse som aldri ble hans, og hvis ord om kjærlighet han klamrer seg til.

Les mer

Handlekurven din er tom