Asja

Forfatter: Ivan Turgenjev
Oversetter: Helena Krag

Dette er fortellingen om en ung pike som er datter av en godseier og en livegen kvinne.

Les mer


Avgrunnen og andre fortellinger

Forfatter: Leonid Andrejev
Oversetter: Geir Kjetsaa

Leonid Andrejev (1871-1919) var en av samtidens mest leste forfattere, ikke bare i Russland, men i hele verden. Grunnstemningen i hans verker er angsten for at det menneskelige skal gå til grunne i den brutale virkelighet.

Les mer


Barndom

Forfatter: Lev Tolstoj
Oversetter: Astrid Bjønness

Dette er Tolstojs første roman, og den første i trilogien som fortsetter med "Gutteår" og "Ungdom". Den første spire blir med andre ord her lagt til et litterært talent som siden skulle vise seg å bli en gigant i den russiske litteraturs historie.
Ikke mindre gledelig var mottagelsen av dette verket som fikk rosende anmeldelser idet den kom ut.

Les mer


Barnet, dyret og døden

Forfatter: Fjodor Sologub
Oversetter: Erik Egeberg

Denne boken viser novelleforfatteren Sologub, en dikter som raffinert utnytter språkets muligheter for å vise oss mennesket mellom barnets renhet og den dyriske villskap, mens døden både truende og lokkende lurer i bakgrunnen.

Les mer


Ariadne og andre fortellinger

Forfatter: Anton Tsjekhov
Oversetter: Sande, Erling

I denne samlingen finner vi fem relativt korte fortellinger skrevet av den store russiske forfatteren Anton Tsjekhov, som kanskje er mest berømt for sine skuespill.

Les mer


Damen med hunden

Forfatter: Anton Tsjekhov
Oversetter: Geir Kjetsaa

"Damen med hunden" er Tsjekhovs mest kjente novelle: En mann og en kvinne møtes på Jalta. De er begge gift og opplever en kortvarig og intens romanse. Når de skilles tror de det er for alltid. Men livet vil det annerledes.

Les mer


De syv hengte

Forfatter: Leonid Andrejev
Oversetter: Geir Kjetsaa

En vakker morgen noen år før revolusjonen i Russland blir fem terrorister - to kvinner og tre menn - arrestert. Knapt 48 timer senere føres de bort for å henges sammen med to "vanlige mordrere" fra det samme fengsel. Syv vidt forskjellige mennesker opplever samtidig møtet med en uavvendelig og ubarmhjertig skjebne ...

Les mer


Den trekantede pære

Forfatter: Andrej Voznesenskij
Gjendikter: Brodal, Jan

Andrej Voznesenskij var som 44-åring da denne analogien ble gitt ut ansett for å være den største dalevende sovjetlyriker. Han skiller seg på mange måter fra sine sovjetiske yrkesbrødre, spesielt gjennom sitt mer internasjonale preg, til forskjell fra den lokale tilknytningen vi finner i både stoff og form hos de fleste andre sovjetdiktere. Han tumler med allusjoner til menneskehetens og kunstens historie, og kombinerer fortid og nåtid med modernistens treffende sans for effektfulle motsetninger.

Les mer


Det forlatte huset

Forfatter: Lidija Tsjukovskaja
Oversetter: Ivar Magnus Ravnum

Lidija Tsjukovskaja ble født i 1907 som datter av den kjente litteraturkritikeren og barnebokforfatteren Kornej Tsjukovskij.
"Det forlatte huset" fra 1965, som inneholder selvopplevde skildringer fra NKVD- terroren i 1930-årenes Leningrad, var antagelig lenge kilden til hennes omdømme. Mot slutten av 1960- tallet tok Lidija sitt definitive steg fra en etablert til en utsatt posisjon under jorden hvor hun fortsatte å skrive sovjetkritisk litteratur. Hun har i ettertid blitt sett på som en av sovjetunionens store kvinnelige forfattere og dissidenter.

Les mer


Det forspilte liv

Forfatter: Erling Sande

I denne lille studien har vi for første gang på norsk fått en samlet fremstilling av Tsjekhovs prosa - fra ungdomsårenes løsslupne humoresker til de kunstneriske fullbårne hovedverkene fra hans modne periode omkring århundreskiftet.

Les mer


Det levende lik

Forfatter: Lev Tolstoj
Oversetter: Geir Kjetsaa

"Det levende lik" ble først utgitt posthumt i 1911, og står i dag som et av Tolstojs mest tankevekkende verker, fylt av menneskelig sympati og fjernt fra den aldrende dikters moraliserende dogmatisme. I skildringen av det godhjertede, men karaktersvake Fedja Protasov - "det overflødige menneske" som bryter opp fra ekteskapet og det etablerte samfunn - merker vi Tolstojs medlidenhet med hele den villfarne menneskehet.

Les mer


Drømmen om en sommer

Forfatter: Boris Pasternak

Handlingen i denne boken finner sted i Russland i 1916 - den siste sommeren før revolusjonen ... I denne poetiske fortellingen, hvor tema ligner på dr. Zjivago, møter vi hovedpersonen Serjosja, som lar oss ta del i sin uforløste kjærlighetshistorie med Anna Arild Tornskiold. Dette blir Serjosjas siste sommer som ung og umoden student, og vi blir vitne til en ung students gryende forvandling til moden mann - og dikter.

Les mer


Duellen

Forfatter: Anton Tsjekhov
Oversetter: Geir Kjetsaa

"Duellen" (1891) er Tsjekhovs lengste fortelling, - han kaller den selv en roman. Opp mot den "myke" humanisten Lajevskij setter dikteren den viljesterke zoologen von Koren, en puritansk fanatiker med skråsikre meninger om hvem som er nyttig her i verden. "Ingen kjenner den virkelige sannhet," enes de om til slutt. Menneskenes heroiske oppgave er å nærme seg sannheten - sammen.

Les mer


Døde sjeler

Forfatter: Nikolaj Gogol
Oversetter: Erik Egeberg

Nikolaj Gogol (1809-1852) betraktes som den første representant for den russiske realisme, men var ikke desto mindre dypt forankret i romantikkens idéverden. Hovedverket "Døde sjeler" er i likhet med skuespillet "Revisoren" en drepende satire over den menneskelige natur og livet i Russland under tsar-regimet - alt sammen båret av en ubendig fantasi.

Les mer


Ein skøyars dagbok

Forfatter: Aleksander Ostrovskij
Oversetter: Geir Kjetsaa

Helten Glumov i dette skodespelet fra 1868, har gjennomskoda rotenskapen hos menneska ikring seg. Men vil ein fram her i livet, lyt ein tute med ulvane tenkjer han. Ærleg er han berre i dagboka si, som snart blir ein krønike over all den lurveskap og smålegdom som menneska finn på. 

Les mer


En gal manns opptegnelser

Forfatter: Lev Tolstoj
Oversetter: Astrid Bjønness

I Lev Tolstojs 82-årige liv (1828-1910) finner vi en periode da han var i 50-års alderen, som ofte kalles hans "omvendelse".
"En gal manns opptegnelser" er et forsøk på å rettferdiggjøre det han har kalt sin omvendelse, denne gangen fremstilt rent skjønnlitterært.

Les mer


En jegers dagbok - Bind 1

Forfatter: Ivan Turgenjev
Oversetter: Sande, Erling

Da "En jegers dagbok" utkom i bokform i 1853 - etter å ha blitt trykket som enkeltfortellinger i et tidsskrift siden 1847 - viste boken seg å ha en politisk sprengkraft som nesten er umulig å forestille seg for en nutidig leser. 

Les mer


En jegers dagbok - Bind 2

Forfatter: Ivan Turgenjev
Oversetter: Sande, Erling

Da "En jegers dagbok" utkom i bokform i 1853 - etter å ha blitt trykket som enkeltfortellinger i et tidsskrift siden 1847 - viste boken seg å ha en politisk sprengkraft som nesten er umulig å forestille seg for en nutidig leser. Akkurat som "Onkel Toms hytte" i Amerika satte søkelyset på slaveriets umenneskelighet og bidro sterkt til at det ble avskaffet, synliggjorde Turgenjev den kreftbyll som livegenskapet utgjorde i det daværende Russland. Denne spesifikt russiske form for slaveri ble da også avskaffet få år senere (1861). Allikevel er boken så fjernt fra en politisk pamflett som det nesten går an å komme. Gjennomgangsfiguren i de noen og tyve skissene - forfatterens nødtørftig kamuflerte alter ego - streifer rundt i skogene og steppeområdene i sine hjemtrakter med børse og hund, spiser middag og overnatter hos sine godseierkolleger, eller - like ofte - i utløer og hytter, observerer skarpt som en kameralinse og nedtegner portretter av mennesker han møter, såvel hovmodige adelsmenn som simple leiearbeidere.

Les mer


Et svakt hjerte

Forfatter: Fjodor Dostojevskij
Oversetter: Geir Kjetsaa

Kan et menneske miste forstanden av takknemlighet? Å ja, hvis det ikke makter å gi uttrykk for den, hvis det føler den er ufortjent, hvis det bak takknemligheten skjuler seg en følelse av mindreverd og undersåttlig lydighet. Det er et slikt tilfelle Dostojevskij forteller om i ungdomsfortellingen "Et svakt hjerte", som første gang ble trykt i revolusjonsåret 1848.

Les mer


Fem fantastiske fortellinger

Oversetter: Jan Brodal
Redaktør: Jan Brodal

I denne samlingen finner vi fem fantastiske fortellinger hvor store forfattere som Aleksander Pusjkin og Jurij Olesja står for noen av dem. Oversettelse og utvalg ved Jan Brodal, som også har skrevet et forord.

Les mer


Fiender

Forfatter: Anton Tsjekhov
Oversetter: Sande, Erling

Denne samlingen gir et bilde av den unge Tsjekhov - både hans humor og hans alvor.

Les mer


Giftermålet

Forfatter: Nikolaj Gogol
Oversetter: Geir Kjetsaa

I denne løsslupne farsen om "en helt usannsynlig begivenhet" har Gogol konsentrert seg om et begrenset motiv: mannen som ikke vil gifte seg. Hoffråd Podkoljosjin har det temmelig utrivelig i sin ungkarsleilighet, men samtidig er han livredd for å bli overkjørt av ekteskapet. Han lokkes og ledes både av den giftesyke Agafia, ekteskapsmeglersken Fjokla og en venn som ikke bare har edle hensikter, men stykket ender med at den motstrebende frier tar til flukten. Han hopper ut av vinduet like før bryllupsfesten skal begynne.

Les mer


Gutteår

Forfatter: Lev Tolstoj
Oversetter: Astrid Bjønness

Andre del av Tolstojs tiltenkte verk i fire deler om "de fire utviklingsstadier". I "Gutteår", som i "Barndom", er det først og fremst stemningen og personbeskrivelsene som er det viktigste, og det som gir oss et nyansert bilde av hvordan det var i en russisk adelsfamilie på midten av 1800-tallet.

Les mer


Hadzji Murat

Forfatter: Lev Tolstoj
Oversetter: Geir Kjetsaa

I Tolstojs siste skjønnlitterære bok, først utgitt i 1911, etter forfatterens død, beskriver han i korte dramatiske scenebilder tsjetsjenernes kamp mot russiske erobrere. Boken skildrer ikke bare opprøreren og helten Hadzji Murats liv og død, men gir også et levende bilde av datidens Russland med tsar Nikolaj i spissen. Boken lever ikke bare på Harold Blooms karakteristikk "Verdens beste fortelling", men høster fornyet aktualitet i dagens forhold mellom Russland og Tsjetsjenia.

Les mer


Herren fra San Fransisco

Forfatter: Ivan Bunin
Oversetter: Geir Kjetsaa

Ivan Bunin - Russlands første nobelprisvinner - kan på mange måter sies å fullføre tradisjonene fra de store russiske realister; linjen fra Turgenjev, Tolstoj og Tsjekhov. I en kjølig, kraftfull form med en mangfoldighet av konkrete, sterkt sansede detaljer søker han å fatte "det ufattelige som bare Gud vet, mysteriet ved meningsløsheten og på samme tid det betydningsfulle ved alt jordisk". I dette bindet har Geir Kjetsaa oversatt fem av hans beste fortellinger.

Les mer


Hundehjertet

Forfatter: Michail Bulgakov
Oversetter: Erik Egeberg

Michail Afanasievitsj Bulgakov (1891-1940) er i dag kjent over hele verden som forfatter av "Mesteren og Margarita".
I "Hundehjertet" utfører en berømt professor en organtransplantasjon på hunden Sjarik og skaper et menneske - Sjarikov. Hundehjertet er en fornøyelig avsløring av Sovjetunionens virkelighet og samtidig et tankevekkende bidrag hva angår den moralske side av organtransplantasjoner.

Les mer


Huset med arken og andre noveller

Forfatter: Anton Tsjekhov
Oversetter: Sande, Erling

Denne novellesamlingen inneholder fjorten av Tsjekhovs kortere noveller.

Les mer


Kirsebærhaven

Forfatter: Anton Tsjekhov
Oversetter: Helgheim, Kjell

"Kirsebærhaven" er det siste av Tsjekhovs fire store skuespill. Det ble skrevet ferdig i 1903 og fremført for første gang i Moskva, på forfatterens bursdag, samme år som han døde, i 1904.
Tema og tone i "Kirsebærhaven" har mange likheter med Tsjekhovs andre store skuespill. Også i "Måken", "Onkel Vanja" og "Tre søstre" fremvises det hvordan vakre drømmer, sterke lengsler og fantastiske illusjoner kolliderer med en prosaisk og kjedsommelig virkelighet. Men i "Kirsebærhaven" finner vi en mye sterkere fokus på den sosiale konflikt enn i de andre skuespillene.

Les mer


Kjærighetens grammatikk og andre fortellinger

Forfatter: Ivan Bunin
Oversetter: Marit Bjerkeng Nielsen

Ivan Bunin (1870-1953) står på mange måter i en særstilling blant de russiske forfattere. Han er både klassiker og moderne forfatter.
Bunins fortellinger utmerker seg ikke ved spennende handling, men de bæres oppe av refleksjon og iakttagelse, av minner og stemninger. Og Bunins særpreg ligger vel mest av alt i hans evne til å avstemme sprog og billedbruk etter den underliggende tone i verkene, det vemod og den følelse av noe forgangent som svært ofte preger dem.

Les mer


Kjærlighet i bastsko

Forfatter: Nikolaj Leskov
Oversetter: Geir Farner

Nikolaj Leskov (1831-1895) har med rette fått ry som en av de store klassikerne i russisk litteratur. I fortellingen "Kjærlighet i bastsko" (ca. 1869) har han skildret livet på den russiske landsbygd i årene like før livegenskapets opphevelse. På mange måter er det en tragisk bretning om en ung bondekvinne som gis bort i ekteskap for å fremme sin brors forretninger. Men verket forteller også om russisk natur, russernes sangglede, og ikke minst om ydmyk tålmod og bitter protest mot vold og overgrep.

Les mer


Kreutzersonaten

Forfatter: Lev Tolstoj

"Kreutzersonaten" er sikkert den av Tolstojs bøker som har vakt størst oppsikt. Ikke før hadde dikteren i slutten av 1889 lagt siste hånd på verket, før det ble mangfoldiggjordt i titusener av eksemplarer og oversatt til de fleste kulturspråk. Bare i Tyskland utkom straks to russiske og seks tyske utgaver. I Russland ble den først trykt i 1891, etter personlig tillatelse fra tsaren. Men verket kunne bare utgis i et begrenset opplag og til høy pris. Denne giften måtte ikke få altfor stor utbredelse!

Les mer


Marmor

Forfatter: Joseph Brodsky
Oversetter: Ivar Magnus Ravnum

Annet århundre etter Kristus: Publius og Tullius sitter i sin celle i et tårn av forkrommet stål en kilometer over havet. De diskuterer rommet og tiden; og Imperiet, der tre prosent av befolkningen sitter bak lås og slå. Alltid. Og de diskuterer Mennesket, som er fange av et Imperium som på én gang er antikkens Roma og et ikke ukjent Imperium øst for Skandinavia.
I dette skuespillet av Nobelprisvinneren fra 1987 møter vi i sjelden grad den slagferdige og ironiske Brodsky, som utfolder seg i en dialog full av sorgmunter frodighet.

Les mer


Mitt liv

Forfatter: Anton Tsjekhov
Oversetter: Sande, Erling

Anton Tsjekhovs fortellinger er ofte beskrivelser av livet i de lavere samfunnsklasser - skildret med en nøktern, krass realisme.
Mange av fortellingene er preget av en tilsynelatende ugjennomtrengelig pessimisme. I denne fortellingen som handler om den ensomme utbryter som befinner seg i konflikt med sneversynet og brutaliteten innen småbyens borgerskap, kan man finne ansatser til en optimistisk tone som ellers er så sjelden hos Tsjekhov.

Les mer


Mødre og sønner

Forfatter: Andrej Platonov
Oversetter: Erik Egeberg

Platonov hører til de talenter som ble vekket av revolusjonens larm. Han fremsto for mange som en litterær særing, men denne særheten fremsto som stadig mer betydningsfull og man kan spore en innflytelse fra den kjente russiske filosofen Andrej Fjodorov (1828-1903).
Dette utvalget av Platonovs fortellinger består av: "Barn av Solen" - "Byen Stad" - "Søppelvinden" - Den tredje sønn" - og "Den mangefarvede sommerfuglen".

Les mer


Om vold og kjærlighet

Forfatter: Lev Tolstoj
Oversetter: Helgaker, Trygve Ulf

Dette verket - Tolstojs siste - er tidligere ikke oversatt til noe skandinavisk språk. Ikke desto mindre står det som Tolstojs åndelige testamente, hvor han gjør rede for det program som etter hans mening vil kunne befri menneskene fra fysiske lidelser og moralsk fordervelse.

Les mer


Oppstandelse - Bind I

Forfatter: Lev Tolstoj
Oversetter: Astrid Bjønness

Den prostituerte Jekaterina Maslova står anklaget for mord. I jurien som skal dømme henne sitter Dmitrij Nekhljudov, hennes første forfører. De har ikke sett hverandre på ti år, og for ham blir møtet et sjokk. Han bestemmer seg for å forsøke å sone sin brøde ved å følge den uskyldig dømte kvinnen til Sibir og der gifte seg med henne, men veien skal bli lenger og mer besværlig enn han tror.
"Oppstandelse" er Tolstojs tredje og siste støre roman. Den er skrevet helt ved århundrets slutt i en periode av forfatterens liv da han hadde tatt oppgjør med alt det bestående. Boken blir da også en av de mest nådeløse kritikker av samfunn, religion og rettsvesen som noensinne er skrevet.

Les mer


Oppstandelse - Bind II

Forfatter: Lev Tolstoj
Oversetter: Astrid Bjønness

Den prostituerte Jekaterina Maslova står anklaget for mord. I jurien som skal dømme henne sitter Dmitrij Nekhljudov, hennes første forfører. De har ikke sett hverandre på ti år, og for ham blir møtet et sjokk. Han bestemmer seg for å forsøke å sone sin brøde ved å følge den uskyldig dømte kvinnen til Sibir og der gifte seg med henne, men veien skal bli lenger og mer besværlig enn han tror. "Oppstandelse" er Tolstojs tredje og siste støre roman. Den er skrevet helt ved århundrets slutt i en periode av forfatterens liv da han hadde tatt oppgjør med alt det bestående. Boken blir da også en av de mest nådeløse kritikker av samfunn, religion og rettsvesen som noensinne er skrevet.

Les mer


Platonov

Forfatter: Anton Tsjekhov
Oversetter: Helgheim, Kjell

Platonov er Tsjekhovs første dramatiske verk, etter all sannsynlighet skrevet i 1880-81. Forfatteren døde i 1904, og manuskriptet ble funnet i en bankboks først i 1920 og utgitt for første gange i 1923. Stykket har hatt stor tiltrekningskraft på flere av Europas største regissører, og bare i Frankrike var det tolv oppsetninger av dette skuespillet i perioden 1956-2002. Forkortede, bearbeidede versjoner av skuespillet fra andre språk enn russisk, er blitt oppført på norske scener, blant annet på Nationaltheatret i 2002, i Stein Winges regi og under tittelen: Stykke uten tittel; men det er første gang skuespillet blir oversatt fra norsk til russisk.

Les mer


Rudin

Forfatter: Ivan Turgenjev
Oversetter: Sande, Erling

Rudin utkom i 1856 og var Turgenjevs første roman, etter at han hadde skapt seg et navn som novelleforfatter og lyriker. I Rudin finner vi mange av de trekk som skulle prege alle Turgenjevs romaner: Den fine sammenvevningen av sinn og natur, den skarpsindige skildring av sinnets små bevegelser, den effektfulle kontrastering av forskjellige karakterer. Alt er gjennomført med et mesterskap som sikrer boken en fremtredende plass blant romanens klassikere.

Les mer


Russiske stemmer. Tolv forfattere fra tre århundrer

Redaktør: Erik Egeberg

Erik Egeberg tar oss med på en reise gjennom russisk diktekunst de siste tre hundre år og lar oss bli kjent med tolv forfattere og deres verk, fra Michail Lomonosov (1712-1765) til Anna Achmatova (1889-1966). Felles for dem alle er at deres status har forandret seg med de skiftende russiske regimer, hvert regime har tolket deres verk ut fra sin tid og sine premisser. Forfatterne vi presenteres for er, i tillegg til Michail Lomonosov og Anna Achmatova: Aleksandr Pusjkin, Michail Lermontov, Nikolaj Gogol, Ivan Turgenjev, Fjodor Dostojevskij, Lev Tolstoj, Nikolaj Leskov, Anton Tsjechov, Michail Bulgakov og Andrej Platonov.

Les mer


Røk

Forfatter: Ivan Turgenjev
Oversetter: Sande, Erling

Med denne romanen klarte Turgenjev nok en gang å erte på seg både de konservative og radikale kreftene i samtiden. Romanens handling utspiller seg i russiske kretser i Vest-Europa, i den fasjonable kurbyen Baden-Baden, og mens den russiske overklassen der blir nådeløst utlevert i all sin narraktighet og bunnreaksjonære holdning, slipper ikke demokratene stort bedre unna. Imidlertid utgjør romanens politisk-satiriske innslag bare en lien del av handlingen. Som alltid ellers hos Turgenjev er det en kjærlighetshistorie som er den røde tråd. Hovedpersonen Litvinov trekkes mellom sin forlovede Tatjana, et av Turgenjevs mest idealiserte kvinneportretter, og den farlige Irina, overklassekvinnen som var hans ungdoms kjærlighet. Utgangen på denne konflikten får ikke leseren vite før på romanens aller siste sider, og den kommer ganske overraskende på de fleste ...

Les mer


Sevastopolfortellingene

Forfatter: Lev Tolstoj
Oversetter: Astrid Bjønness

Tolstoj dro til Krimkrigen, og "først og fremst var det patriotismen som drev meg". Men det som er hovedtema i Sevastopolfortellingene er ikke det russiske heltemotet; det er den senere erklærte antivoldsforkjemperen som her for første gang stikker hodet frem, den skånselløse sannhetssøkeren som viser oss Krigen i all sin skrekk og gru.

Les mer


Sjette avdeling

Forfatter: Anton Tsjekhov
Oversetter: Sande, Erling

Anton Tsjekhov (1860-1904) skrev "Sjette avdeling" i 1892. Forfatteren var utdannet lege og hans avdekking av forholdene ved datidens psykiatriske sykehus vakte stor oppsikt. Tsjekhovs budskap er at man må kjempe mot virkeligheten, ikke passivt akseptere den.

Les mer


Skriftemål

Forfatter: Lev Tolstoj
Oversetter: Geir Kjetsaa

"Skriftemål" er en av verdenshistoriens store bekjennelser. Den ble skrevet etter at Tolstoj i slutten av 1870-årene hadde gjennomgått en dyp religiøs krise. Hva er ekte tro? Hvordan kan den praktiseres? Og finnes det noen som utviser ekte tro? Svarene han gir er absolutt ikke preget av konvenshonell kristendom og vanetenkning.

Les mer


Sølvduen

Forfatter: Andrej Belyj
Oversetter: Erik Egeberg

Andrej Belyj var en fremtredende representant for symbolismen, en retning som hadde et ganske annet og mektigere gjennomslag i russisk litteratur enn den tilsvarende nyromantikk her hjemme. "Sølvduen" er Belyjs første roman og allerede her markerer han ved sin orkestrering av språket et markant brudd med den realistiske tradisjon. "Sølvduen" var sammen med "Petersburg" i utgangspunktet tenkt som deler av en større helhet - "Øst og vest" - et yndlingstema i russisk tenkning. Imidlertid ble resultatet to selvstendige romaner. "Petersburg" viser det vestlige element i russisk kultur, mens "Sølvduen" legger hovedvekten på det østlige. Handlingen i "Sølvduen" foregår i et temmelig ekstremt sektmiljø, og leseren får her innblikk i en lite kjent sektor av russisk kultur - men en sektor som har spilt en betydelig rolle siden 1600-tallet og som naturlig nok opptok symbolistene med deres interesse for det esoteriske. "Sølvduen" har spilt en viktig rolle i utviklingen av den moderne russiske roman og er alminnelig anerkjent som en av det 20. århundrets store romaner.

Les mer


To noveller

Forfatter: Anton Tsjekhov
Oversetter: Sande, Erling

Disse to lengre novellene viser oss ellers ukjente trekk ved Tskekhovs forfatterskap. "Min hustru" er en ubarmhjertig skildring av et iskaldt ekteskapshelvete, som nesten går Strindberg en høy gang, mens "En ukjent persons historie" er noe så utypisk for denne forfatteren som en politisk spenningsroman.

Les mer


Tre søstre

Forfatter: Anton Tsjekhov
Oversetter: Helgheim, Kjell

"Tre Søstre" er det første stykket som Tsjekhov skrev direkte for Kunstnerteatret i Moskva. Etter dette var Kunstnerteatret mer enn noensinne prisgitt Tsjekhov, og Nemitrovitsj utbrøt: "Slutt med fortellinger og noveller, skriv skuespill isteden!"
"Tre Søstre" har da også et hardtslående budskap: Gjør noe, her og nå, istedenfor å drømme om fjerne steder og en fjern fremtid. Irina blir neppe lykkelig som lokomotivfører.

Les mer


Ungdom

Forfatter: Lev Tolstoj
Oversetter: Astrid Bjønness

Vi har fulgt Nikolenka gjennom oppveksten i "Barndom" og "Gutteår", og nå, i denne fortellingen, går han inn i de voksnes rekker. Han er ikke lenger bare et medlem av en familie, men står som et frittstående individ i verden og må ta avgjørelsen helt på egen hånd. Alt er nå overlatt til hans eget initiativ, og selv om han til å begynne med er beruset av tanken på å være voksen, viser det seg at opptaksprøven ikke er så lett som han hadde trodd.

Les mer


Vår tids helt

Forfatter: Michail Jurjevitsj Lermontov
Oversetter: Erik Egeberg

Michail Jurjevitsj Lermontov (1814-1841) klarte med romanen "Vår tids helt" å skrive seg inn i russisk litteraturhistorie, bare 26 år gammel. Handlingen foregår i Kaukasus, hvor russerne på denne tiden hadde gående en krig mot fjellfolkene. Hovedpersonen -Petsjorin- er en mann uten illusjoner, utbrent og selvdestruktiv. Hans tilværelse går med til å spolere andres, og særlig kvinners, lykke.
Lermontov uttrykte at han med denne boken ville beskrive "våre slektsledds laster". Lermontovs skarptskuende beskrivelse av Petsjorin, hans beveggrunner og bevegelser, blir betraktet som opphavet til den russiske psykologiske roman. Michail Lermontov døde i en duell ett år etter at boken kom ut.

Les mer


Ved daggry

Forfatter: Ivan Turgenjev
Oversetter: Sande, Erling

Panslavismen - samholdet mellom Europas slaviske folkegrupper - er hovedtemaet i denne boken. Hovedpersonen, Insarov, er en bulgarer som oppholder seg i landflyktighet i Russland, mens han venter på å reise hjem og befri sitt fedreland fra tyrkernes åk. Han møter og forelsker seg i den russiske ungpiken Jelena, som insisterer på å følge ham til Bulgaria for å ta del i frihetskampen. I skildringen av den idealistiske og selvoppofrende Jelena har Turgenjev gitt et av sine fineste kvinneportretter. Boken, som ble skrevet på 1850-tallet, utgjør på mange vis en interessant kommentar til dagens situasjon i Øst- og Syd-Europa.

Les mer


Gladiatorene

Forfatter: Iosif Brodskij
Oversetter: Ivar Magnus Ravnum

"Jeg er poet." Med disse ordene trådte den pur unge jødiske sovjetlyrikeren Iosef Brodskij frem for Leningrad distriktsrett februar 1964, anklaget for sosial dovenskap, en uhelbredelig parasittilværelse og for dikt som var "pornografiske og antisovjetiske". 23 år senere fikk han Nobelprisen i litteratur. Denne diktsamlingen er det første han fikk utgitt.

Les mer


Mindre enn en

Forfatter: Joseph Brodsky
Oversetter: Henning Kramer Dahl
Olav Angell

Da Joseph Brodsky i 1987 mottok Nobelprisen i litteratur, var det ikke minst på grunn av disse eminente litterære og selvbiografiske essays. Tross sin russiske avstamning har Brodsky forfattet langt de fleste essayene på engelsk, og det dreier seg om et sjeldent nyanserikt, slagferdig og poengtert engelsk som man knapt kunne tiltro et menneske som ikke er født inn i dette språket.
Brodsky har et pessimistisk-gnostisk syn på tilværelsen. Det eneste som gir denne fortapte tilværelsen et overlys - en verdi, er kunsten, og da i særdeleshet språkkunsten og dens ypperste uttrykksform - poesien. Den gjør dette livet levelig - bare den.

Les mer


Forutaning om eit rekviem

Forfatter: Gennadij Ajgi
Oversetter: Erik Egeberg

Gennadij Ajgi vart fødd i 1934 i den sovjetiske republikken Tsjuvasjia. Ajgis dikt er svært avanserte og moderne, men samstundes syner dei ein sammanhang med den gamle bygdekulturen heime i Tsjuvasjia. Det Gennadij Ajgi synest å trå etter er ei verd med mindre materie og meir ånd, noko som gir dikta hans ei eiga dragande kraft.

Les mer


Anleggsgrøften

Forfatter: Andrej Platonov
Oversetter: Erik Egeberg

Andrej Platonov (1899–1951) hører til forfatterne som ble holdt nede mens han levet, men som etter sin død har hatt en stadig stigende stjerne.

Les mer


Petersburg

Forfatter: Andrej Belyj
Oversetter: Erik Egeberg

"Petersburg" av Andrej Belyj (1880-1934) som ble utgitt i 1913, innledet den moderne roman i Russland og er kanskje den viktigste og mest innflytelsesrike romanen i russisk litteratur fra det 20. århundre. Belyjs mesterverk er blitt sammenlignet med James Joyce og hans Ulysses - som utkom flere år senere.

Les mer


Demokrati!

Forfatter: Joseph Brodsky
Oversetter: Ivar Magnus Ravnum

I "Demokrati!" slår Joseph Brodsky til med en satirisk og brennaktuell enakter om demokratiets innfïøring i Øst-Europa.
For kjennere av moderne vestlig teater vitner de mange groteske og burleske opptrinnene i "Demokrati!" om Brodskys fortrolighet med to av de største representantene for absurd teater, Eugène Ionesco og Samuel Beckett.

Les mer


Døde sjeler

Forfatter: Michail Bulgakov
Oversetter: Geir Kjetsaa

Satirisk komedie etter Gogols berømte roman, der Bulgakov viser sin evne til å skue inn i sjelens mørke avkroker og nådeløst utleverer den russiske godseierklasse, som skildres gjennom en rekke groteske skikkelser.

Les mer


Tre tjukkaser

Forfatter: Jurij Olesja
Oversetter: Erik Egeberg

"Tre tjukkaser" er en klassiker, en fortelling i fantastisk stil om en revolusjon i eventyrland. Jurij Olesja (1899-1960) er en russisk forfatter som skrev sine mest kjente bøker i 20-årene, men fikk utgitt svært lite i Stalins Sovjetunion. I dag regnes han som en av de mest betydelige av århundrets russiske forfattere.

Les mer


Revisoren og utvalgte fortellinger

Forfatter: Nikolaj Gogol
Oversetter: Geir Kjetsaa

Revisoren er utvilsomt å regne for et av den russiske diktnings fremste bidrag til verdensdramatikken. Stykket har da også flere ganger vært oppført på norske teatre. Oversettelsen innbragte Geir Kjetsaa Bastian-prisen 1977. I Gogols fortellinger folder det seg ut et Russland som Marc Chagall senere har malt, en eventyrets verden. Når man leser disse historiene, så fulle av måneskinn, honningkaker og hete flammer, skjønner man at verden er i ferd med å tørke inn.

Les mer


Krig og fred – Bind 1

Forfatter: Lev Tolstoj
Oversetter: Geir Kjetsaa

Krig og fred er Tolstojs store epos om Napoleons krigføring mot Russland, og et verk med en enorm bredde. Tolstojs historiefilosofiske betrakninger er en viktig del av romanen, men Krig og fred  gir også en suveren fremstilling av livet i Russland på denne tiden, i alle lag av samfunnet, fra de store historiske hendelsene til dagliglivets små episoder. Denne helheten krever et stort persongalleri og mange detaljerte tablåer. Og det beundringsverdige er ikke antallet, men sikkerheten Tolstoj viser i person- og miljøtegning. Denne store, totale beretningen er en av verdenslitteraturens ypperste frembringelser. Geir Kjetsaas nyoversettelse, som er den første komplette på norsk, foreligger her i to bind.

Les mer


Krig og fred – Bind 2

Forfatter: Lev Tolstoj

Krig og fred  er Tolstojs store epos om Napoleons krigføring mot Russland, og et verk med en enorm bredde. Tolstojs historiefilosofiske betrakninger er en viktig del av romanen, men Krig og fred  gir også en suveren fremstilling av livet i Russland på denne tiden, i alle lag av samfunnet, fra de store historiske hendelsene til dagliglivets små episoder.

Les mer


Platonov: Skuespill i fire akter

Forfatter: Anton Tsjekhov
Oversetter: Kjell Helgheim

Platonov  er Tsjekhovs første dramatiske verk, etter all sannsynlighet skrevet i 1880-81. Forfatteren døde i 1904, og stykket ble funnet i en bankboks først i 1920 og ble utgitt for første gang i 1923. Stykket har hatt stor tiltrekningskraft på flere av Europas sørste regissører, og forkortede, bearbeidede versjoner av skuespillet er også blitt oppført i Norge, blant annet på Nationaltheatret i 2002, i Stein Winges regi og under tittelen: "Stykke uten tittel"; men dette er første gang den russiske grunnteksten foreligger i norsk oversettelse.

Les mer


Erindringer om Tolstoj

Forfatter: Maksim Gorkij
Oversetter: Geir Kjetsaa

Maksim Gorkij og Lev Tolstoj hadde mye til felles: Kjærligheten til det russiske folk og en kritisk holdning til sosial og politisk urettferdighet. I Gorkijs fremstilling trer Lev Tolstoj frem som et kontinuerlig kjempende menneske. Han er alltid i kamp, ikke bare med omgivelsene, men også med seg selv. Gorkijs erindringer er preget av humor og varme – med hurtige og skarpe øyeblikksbilder har han skapt en bok av stor kunstnerisk natur.

Les mer


Raketter og bondekjerrer

Forfatter: Jan Brodal

Russisk poesi 1950-1980. Dikt av Jan Brodal samt et utvalg av russiske dikt representativt for det såkalte "tøværet" i russisk etterkrigspoesi.

Les mer


Tre år

Forfatter: Anton Tsjekhov
Oversetter: Geir Kjetsaa

Er det mulig for to mennesker å leve sammen i uopphørlig kjærlighet her på jorden? Eller er kjærligheten, konfrontert med livets påkjenninger, dømt til å bli en kortvarig opplevelse på tre eller tretten år?

I kortromanen Tre år lar Tsjekhov spørsmålet stå åpent. Boken munner ut i et "den som lever, får se", – se om kjærligheten på ny kan våkne opp og vokse seg rik.

Les mer


Brødrene Karamasov - Bind 1

Forfatter: Fjodor Dostojevskij
Oversetter: Geir Kjetsaa

Brødrene Karamasov ble skrevet i 1879 - 1880 og fremstår som den store syntese i Dostojevsksijs forfatterskap. På bakgrunn av en mordgåte drøfter dikteren livets viktigste spørsmål: Kan mennesket leve uten Gud?

Les mer


Brødrene Karamasov - Bind 3

Forfatter: Fjodor Dostojevskij
Oversetter: Geir Kjetsaa

Brødrene Karamasov ble skrevet i 1879 - 1880 og fremstår som den store syntese i Dostojevsksijs forfatterskap. På bakgrunn av en mordgåte drøfter dikteren livets viktigste spørsmål: Kan mennesket leve uten Gud?

Les mer


Brødrene Karamasov - Bind 2

Forfatter: Fjodor Dostojevskij
Oversetter: Geir Kjetsaa

Brødrene Karamasov ble skrevet i 1879 - 1880 og fremstår som den store syntese i Dostojevsksijs forfatterskap. På bakgrunn av en mordgåte drøfter dikteren livets viktigste spørsmål: Kan mennesket leve uten Gud?

Les mer


En teaterroman

Forfatter: Michail Bulgakov
Oversetter: Kjell Helgheim

Sergej Leontjevitsj Maksudov hater sin jobb som medarbeider i Tidsskrift for dampskibstrafikk . Nettene bruker han til å skrive en roman som ingen forlag vil røre, i en tid med streng sensur. Da alt håp ser er ut til å være ute dukker det likevel opp en redaktør som vil utgi romanen, og i neste omgang blir Maksudov kontaktet av Detfrie teatret i Moskva. Plutselig befinner han seg i begivenhetenes sentrum og får oppleve det legendariske teatret fra innsiden.

Les mer


Gressgaten

Forfatter: Asar Eppel
Oversetter: Erik Egeberg

Alle novellene i Gressgaten  foregår i Moskvas forstad Ostankino under eller rett etter Den annen verdenskrig. Vi plassers rett inn i en ofte absurd, mildt hysterisk, iblant frastøtende og svært fascinerende verden. Utroskap bak tynne brakkevegger, forfølgelse og kattemord, fruktgrøtpulver, flyalaram, upassende filoinspill og knust harpiks er bare noen av ingrediensene i novellene som viser frem samfunnets absurditet og enkeltmenneskenes mangel på kontroll i førtitallets Sovjet.

"Om ein skal døma etter denne boka, er Asar Eppel mellom dei aller største forfattarane i nyare tid."

                                         Odd W. Surén, Dag og tid

Les mer


Fire skuespill

Forfatter: Anton Tsjekhov
Oversetter: Kjell Helgheim

For første gang foreligger Anton Tsjekhovs fire store skuespill - "Måken", "Onkel Vanja", "Tre Søstre" og "Kirsebærhaven" - samlet i ett bind på norsk.
Hundre år etter forfatterens død fascinerer hans stykker oss fortsatt og de fremføres verden over. Tsjekhovs teater handler om tid, om tidens gang og smerten ved tidens gang. I stykkene hans lengter man tilbake til fortiden eller mot en bedre fremtid. Nåtiden, derimot, fortoner seg som et stort hull, en slags ikke-eksistens. Samtidig er disse tekstene preget av humoristiske absurdistiske innslag. Det er disse bruddene som skaper den særegne stemningen i Tsjekhovs teater.

Les mer


Krig og fred - Bind I

Forfatter: Lev Tolstoj
Oversetter: Geir Kjetsaa

"Krig og fred" er Tolstojs store epos om Napoleons krigføring mot Russland, og et verk med enorm bredde. Tolstojs historiefilosofiske betraktninger er en viktig del av verket, men "Krig og fred" gir også en suveren fremstilling av livet i Russland på denne tiden, i alle lag av samfunnet, fra de store historiske hendelser til dagliglivets små episoder. Denne helheten krevet et stort persongalleri og mange detaljerte tablåer. Det beundringsverdige er ikke antallet, men den sikkerhet Tolstoj viser i person- og miljøtegning.

 
Denne store, totale beretningen er en av verdenslitteraturens store frembringelser. For første gang foreligger "Krig og fred" i denne firebinds utgaven som en komplett oversettelse til norsk.

Les mer


Krig og fred - Bind II

Forfatter: Lev Tolstoj
Oversetter: Geir Kjetsaa

"Krig og fred" er Tolstojs store epos om Napoleons krigføring mot Russland, og et verk med enorm bredde. Tolstojs historiefilosofiske betraktninger er en viktig del av verket, men "Krig og fred" gir også en suveren fremstilling av livet i Russland på denne tiden, i alle lag av samfunnet, fra de store historiske hendelser til dagliglivets små episoder. Denne helheten krevet et stort persongalleri og mange detaljerte tablåer. Det beundringsverdige er ikke antallet, men den sikkerhet Tolstoj viser i person- og miljøtegning.
Denne store, totale beretningen er en av verdenslitteraturens store frembringelser. For første gang foreligger "Krig og fred" i denne firebinds utgaven som en komplett oversettelse til norsk.

Les mer


Krig og fred - Bind III

Forfatter: Lev Tolstoj
Oversetter: Geir Kjetsaa

"Krig og fred" er Tolstojs store epos om Napoleons krigføring mot Russland, og et verk med enorm bredde. Tolstojs historiefilosofiske betraktninger er en viktig del av verket, men krig og fred gir også en suveren fremstilling av livet i Russland på denne tiden, i alle lag av samfunnet, fra de store historiske hendelser til dagliglivets små episoder. Denne helheten krevet et stort persongalleri og mange detaljerte tablåer. Det beundringsverdige er ikke antallet, men den sikkerhet Tolstoj viser i person- og miljøtegning. 

Denne store, totale beretningen er en av verdenslitteraturens store frembringelser. For første gang foreligger "Krig og fred" i denne firebinds utgaven som en komplett oversettelse til norsk.

Les mer


Min fars hode

Forfatter: Jelena Botsjorisjvili
Oversetter: Alf B. Glad

Frederik skal reise på bryllupsferie til farens hjemland Georgia, og vil der gjerne besøke sin bestefars grav. Faren skriver da et brev til sønnen om sin fortid der, og om Frederiks besteforeldre; taleskriveren og buktaleren. Minner fra ulike tidspunkt blandes sammen i et forsøk på å forstå og forklare hva som skjedde med Frederiks bestefar. Romanen gir oss et innblikk i hvordan det var å leve i Sovjetunionen, og i hvordan det er å leve uten.

Les mer


Livet i grålys

Forfatter: Joseph Brodsky
Gjendikter: Ivar Magnus Ravnum

Med unntak av "Stor elegi til John Donne", er dette utvalget Brodsky-dikt hentet fra hans poesi skrevet i eksil (1972-88).
Brodskys senere lyrikk i eksil utspilles med utrolig hjemmevanthet i de forskjelligste geografiske og historiske miljøer. Men enten vi befinner oss i Venezia, Roma, Brighton, London, Kina, Afghanistan eller i gresk-romersk mytologi, er Joseph Brodskys lyriske horisont den samme i dag som den gang han skapte sine første dikt i hjembyen Leningrad. Vi møter hele tiden smerten, følelsen av adskillelse, ensomhet - ikke i geografisk, politisk eller biografisk, men i eksistensiell forstand.

Les mer


Lady Macbeth fra Mtsensk

Forfatter: Nikolaj Leskov
Oversetter: Geir Kjetsaa

Nikolaj Leskov (1831-95) var en av de mest fremtredende forfattere i den russiske litterære eksplosjonen på 1800-tallet da russerne på mystisk vis, i løpet av noen få tiår etablerer seg som en litterær stormakt og hvor begrepet "den russiske roman" får en særstilling på nivå med "den greske tragedie".

Leskov har blitt karakterisert som den mest russiske av de russiske forfattere fordi han med sin grunnleggende kjennskap til landet og folket på en enestående måte klarer å skildre den russiske "folkekarakter".

Denne fortellingen fra 1864 som handler om den lidenskapelige Katerina Ismajlova er den mest dynamiske og dramatiske fortellingen hans. Den viser hvordan Shakespeares universelle karakterer kan finnes selv i de fjerneste russiske avkroker.

Les mer


Fire noveller. Et legebesøk. Hjemme på godset. På hjemlige trakter. Naboer.

Forfatter: Anton Tsjekhov
Oversetter: Erling Sande

De fire novellene som her for første gang foreligger i norsk oversettelse, ble skrevet på 1890-tallet, og tilhører siste del av Tsjekhovs forfatterskap.

Les mer


Dostojevskijs verdensanskuelse

Forfatter: Nikolaj Berdjajev
Oversetter: Torgeir Bøhler

Dostojevskijs verdensanskuelse , utgitt for første gang i Praha i 1923, er verken en biografi eller en litteratur­vitenskapelig avhand­ling, men en frem­stilling av dikterens hele verdens­anskuelse på grunn­lag av alt det ­ma­teriale han ­etterlot seg.

Les mer


Faust

Forfatter: Ivan Turgenjev
Oversetter: Erling Sande

Pavel henvender seg til en venn gjennom en serie på ni brev hvor han forteller om sitt gjensyn med sin ungdoms store kjærlighet. Vera, som nå er en gift kvinne, vokste opp uten noen gang å ha lest en skjønnlitterær bok. Pavel beretter om hvordan han overtaler Vera til å lese Faust  sammen med ham, og om den skjebnesvangre og ugjenkal­lelige forandringen møtet med Goethes dikterverk forårsaker i den følsomme kvinnens liv.

Les mer


Bønn for Tsjernobyl

Forfatter: Svetlana Aleksijevitsj
Oversetter: Hege Susanne Bergan

Vi gratulerer Hege Susanne Bergan med Kritikerprisen for beste oversettelse 2014.

Les mer

Handlekurven din er tom