Calamaritos

Forfatter: Egil Haxthow

Dette er Haxthows debut som novelleforfatter. Som i sine romaner er Haxthow også her en sprudlende prosaist, med et spesielt grep på dialogen og den dobbelt-bunnete replikk.

Les mer


Doktor Faustus - En tragedie (1592)

Forfatter: Christopher Marlowe
Oversetter: Roy T. Eriksen

Bør det finnes en absolutt grense for vår viten? Marlowes Faust-fortelling, tragedien om den vitebegjærlige Doktor Faustus som inngår en avtale med Lucifer, der denne i bytte mot Faust kropp og sjel skal bistå ham i 24 år så langt hans makt strekker seg. Men det viser seg at djevelens makt langt fra kan skjenke Faustus jordslig lykke og tilfredshet, og hans moral forfaller gradvis til han i sluttscenen har både Gud og djevelen mot seg. - Tragediens fabel er tilnærmelsesvis utformet som et veddemål om helvete eksisterer eller ikke og om Faustus kan bryte Lucifers makt. Fortellingen står med èn fot i renessansen og èn i moderne tid, mellom religionens og vitenskapens verdensbilder.

Les mer


Ekko fra øyene

Redaktør: Ingvar Hauge

"Ekko fra øyene" er en antologi over engelsk poesi fra begynnelsen av dette århundret, ved W.B. Yeats, til 70-tallet ved Dom Moraes.

Les mer


Et landskap blir vakrere med hester

Forfatter: Alice Walker
Oversetter: Olav Angell

Alice Walker er en av sin generasjons ypperste talskvinner for afroamerikanismen. Både som romanforfatter og lyriker har hun sterkt markert både sin kvinne-identitet og sin "svarte" bekjennelse. I dette utvalg har Olav Angell gjendiktet samlingen "Once" fra 1968 i sin helhet, og det meste av tittelsyklusen "Horses make a Landscape look more beautiful" fra 1984.

Les mer


Hertuginnen av Amalfi

Forfatter: John Webster

Med noe som ligner fryd tegner de engelske barokk-dramatikerne sitt svarte bilde av verden: Den ses på som et rottereir, et forfengelighetens marked, og dette males med bred pensel og detaljer så sterke at selv dagens publikum kan gyse.
"Hertuginnen av Amalfi" er skrevet dels på elizabethansk blankvers, dels på prosa. Handlingen er komplisert og spekket av vold og intriger, utsvevelser og vanvidd, og kunne vært et speil av vår egen tid.

Les mer


I stormens år

Forfatter: Henry Lawson
Gjendikter: Ingvar Hauge

Australias norskættede nasjonalskald - står her for første gang frem for norske lesere med et fyldig utvalg av sine dikt. Ingen annen dikter har som Henry Lawson vist hvordan pionertidens nybyggere, gullgravere, driftere og omstreifere ble formet av en hard, ja ofte nådeløs virkelighet, til et eget folk med sine særegne karaktertrekk. Boken gir også en bred innføring i Henry Lawsons eget liv og miljø, med vekt bl.a. på hans norske slektsrøtter.

Les mer


Maktpolitikk

Forfatter: Margaret Atwood
Oversetter: Morten Krogstad

SOLUM FORLAG var det første norske forlag som utga en bok av Margaret Atwood på norsk. I 1978 publiserte Solum lyrikksamlingen:
MARGARET ATWOOD: MAKTPOLITIKK, gjendiktning ved Morten Krogstad
Lyrikksamlingen er den hittil eneste lyrikksamling av Margaret Atwood gitt ut på norsk.
I bokens forord skriver Margaret Atwood blant annet at boken da den først ble publisert av mange ble oppfattet som et kampskrift for kvinnefrigjøring, men hun kommenterer dette slik: ”MAKTPOLITIKK handler verken om kvinnens underkuelse eller menns djevelskap. ... den har å gjøre med skapelse, utforskning og eventuell ødeleggelse av, eller ved, disse mytologiske forestillinger ...”
Margaret Atwood innleder boken med dette diktet:
du passer i meg
som en krok i et øye
en fiskekrok
et åpent øye

Les mer


Nonsens

Forfatter: Edward Lear
Illustratør: Justina Nyka
Gjendikter: Høverstad, Torstein Bugge

For første gang presenteres Edward Lears folkekjære nonsens-dikt på norsk, i en fantasifull og frodig gjendiktning av Torstein Bugge Høverstad. Boken er rikt illustrert av Justina Nyka.

Les mer


Så synd at hun er hore

Forfatter: John Ford
Oversetter: Per Bronken

"Så synd at hun er hore" ble skrevet i 1633, men har først blitt virkelig verdsatt i vår egen tid. Temaet er blodskam - fullbyrdet kjærlighet mellom bror og søster. Mye av sjokkvirkningen fra stykket skyldes at forfatteren ikke fordømmer "udåden", men snarere lar "synderne" fremtre som de relativt rene i dette tvilsomme persongalleri av lurvete beilere og skinnhellige autoriteter. De bloddryppende begivenhetene holdes i tømme av et sobert og elegant språk, som er overført til et like sobert norsk av en av norges ypperste gjendiktere.

Les mer


Spor av oksen

Forfatter: Mester Sheng-yen
Oversetter: Wetlesen, Jon

Spor av oksen henspiller på en serie med 10 oksegjeterbilder som har vært i omløp i kinesisk chan-buddhisme og japansk zen-buddhisme siden 1100-tallet. De illustrerer hvordan mennesket kan få et glimt av sin opprinnelige natur som er sinnets iboende våkenhet, eller buddhanaturen som buddhistene kaller den. Dette innebærer en form for selvinnsikt som er et vilkår for frigjøring fra lidelse. Denne innsikt innebærer både visdom og kjærlighet. Bildene viser hvordan den enkelte kan følge dette sporet i sin meditasjonspraksis. De blir utlagt i bokens sluttkapittel.

Les mer


To skuespill

Forfatter: Harold Pinter
Oversetter: Morten Krogstad

Harold Pinter vant nylig Nobelprisen i littertur. Han skuespill har en helt egen karakter, og den stemningen som bli skapt i disse har gitt navnet til adjektivet - Pinteresk. De to skuespillene i denne samlingen - "Hybelen" og "Kjøkkenheisen" - viser klart hva forfatteren er god for, og hvorfor han ble annerkjent med den største av alle litterære priser.

Les mer


Usynlig mann

Forfatter: Ralph Ellison
Oversetter: Christian Rugstad

Usynlig mann utkom i 1952 og er blitt en klassiker.
Denne skildringen av de svartes vilkår i USA er preget av usedvanlig fortellerglede og språklig driv. Vi følger hovedpersonen fra oppveksten i sørstatene til en rotløs tilværelse i New York. Romanen er en drepende satire over det amerikanske samfunn, samtidig som den byr på en sterk og avslørende skildring av den kommunistiske undergrunnsbevegelse på 50-tallet.
For denne boken mottok Ellison American National Book Award.

Les mer


Havet er historien

Forfatter: Derek Walcott
Oversetter: Henning Kramer Dahl

I flere år var Walcott kandidat til Nobelprisen i litteratur, en pris han endelig fikk i 1992.
Hans ofte dramatiske og fortellende poesi har sitt utspring i det karibiske arkipelet med dets menneskeskjebner og både dystre og farverike historie. Men Walcott er i like stor grad en internasjonal poet, med et språk preget av en sjelden teknisk virtuositet og et innhold fylt av en grensesprengende tematisk rikdom. Ikke uten grunn er han av noen blitt sammenlignet med antikkens Homer.

Les mer


Det siste Karneval

Forfatter: Derek Walcott
Oversetter: Rem, Håvard

I flere år var Walcott kandidat til Nobelprisen i litteratur, en pris han endelig fikk i 1992. Hans ofte dramatiske og fortellende poesi har sitt utspring i det karibiske arkipelet med dets menneskeskjebner og både dystre og farverike historie. Men Walcott er i like stor grad en internasjonal poet, med et språk preget av en sjelden teknisk virtuositet og et innhold fylt av en grensesprengende tematisk rikdom. Ikke uten grunn er han av noen blitt sammenlignet med antikkens Homer. Skuespillet "Det siste karneval" er lagt til Trinidad. Året er 1970, en væpnet revolusjon er brutt ut hos den afrikanske befolkningen. Revolten bekjempes militært av regimet, men karnevalet går samtidig sin gang. Den multietniske befolkningen er splittet, noe som, sammen med hele øyas historie og dens mangfoldighet samt indre spenninger, reflekteres i karnevalet.

Les mer


Sansen for plassen

Forfatter: Seamus Heaney
Oversetter: Grethe Fosse
Jon Fosse

Seamus Heaney, som fekk Nobelprisen i 1995, har ved sida av diktargjerninga si i mange år markert seg som ein framifrå essayist. I dette omfattande utvalet av prosastykke fins tekstar frå 70-talet og fram til Nobelforelesinga som Heaney gav 7. desember 1995. Seamus Heaneys essays og foredrag er prega av ein engasjerande og smittande kjærleik til litteraturen. Dei er skrivne frå ein personleg ståstad, der det som også kjenneteiknar lyrikaren Heaney - det lokale irske - har sin sjølvsagte plass og gir dei ein nesten skjønnlitterær omgivnad. Tekstane blir dermed eit spennande møte med ein av dei viktigaste forfattarane i verda i dag og samstundes ein vegvisar i litteraturen, som inspirerar lesaren til å følgje Heaney på oppdagingsferd i den store diktekunsten.

Les mer


Ei bølgje og andre dikt

Forfatter: John Ashbery

John Ashbery (f.1927) reknar sjølv Auden og Proust som sine viktige litterære inspirasjonskjelder. Litteraturprofessor Harald Bloom ser Ashbery som ein forlenging av den amrikanske rekka med Whitman, Dickinson, Stevens og Hart Crane.
Ashberys dikt er både intellektualistiske og naivistiske, han har eit nært tilhøve til biletkunst, og har også praktisert som kunstkritikar.

Les mer


Svarte kart

Forfatter: Mark Strand
Gjendikter: Øglænd, Finn

Mark Strand blei født i 1934 i Canada. Han vaks opp og fekk utdanninga si i USA og Sør-Amerika. Han debuterte i 1964 og har gitt ut åtte diktbøker.
I 1990 blei han utnevnt av the Librarian of Congress til Poet Laureate of United States, kanskje den høgste utmerkinga ein poet kan få i USA.

Les mer


Midtsommars is

Forfatter: Les A. Murray
Oversetter: Grethe Fosse

Leslie Allen Murray ble født i 1938 i New South Wales, Australia og debuterte i 1965 med The Ilex Tree.
Den australske naturen, livet på landsbygda, går som en understrøm som strekker seg i de mest uventede retninger, fra det burleske til det nesten sakrale.

Les mer


Murene faller ikke

Forfatter: Hilda Doolittle
Gjendikter: Henning Kramer Dahl

Hilda Doolittle (1886-1961) som hele sitt liv skrev under signaturen H.D., har etter sin død mer og mer blitt regnet som en av 1900-tallets store poeter. Hun ble født i USA, men levde mesteparten av sitt voksne liv i Europa, dit hun fulgt sin tenåringskjærlighet Ezra Pound.
H.D. regnes som hovedskikkelsen innen den poetiske retningen som kalles "imagismen".
"Murene faller ikke" er skrevet med London-blitzen som bakgrunn, og med referanser til oldtidens Egypt og hele vår vestlige sivilisasjons historie.

Les mer


Eit vilt tålmod har ført meg hit

Forfatter: Adrienne Rich
Gjendikter: Brit Bildøen

Adreinne Rich (1929-) er ein av dei mest lesne poetar i USA i dag, både på grunn av dikta hennes og fagbøker knytt til det å vere kvinneleg lyrikar. Ho deltok aktivt i protestane mot krig og undertrykking på 60- og 70-tallet, var med i kampen for dei svarte sine rettar, og identifiserte seg meir og meir med kvinnekampen. Diktinga hennar er politisk, og denne samlinga er ein antologi der man kan følgje dei varierande fasene i diktarlivet hennar. Vegen fra formell eleganse, ironi og avstand, via det personlege til det meir politiske og problematiserande uttrykket.

Les mer


Signaturar av mangfaldige ting

Forfatter: Marsden Hartley
Gjendikter: Grethe Fosse

Marsden Hartley (1877-1843) var utdanna og er kjend som ein målar med ein særeigen ekspresjonisme. Som forfattar har han fått stadig meir merksemd dei siste tiåra.
Denne samlinga med norske gjendiktingar frå heile forfatterskapen viser ein lyrikar som i uvanleg grad utnyttar evna til å sjå fargar og liv og rørsle, og måle med ord det han elles fanga inn i biletflata. Dikta hans er sterkt personlege, konkrete og samstundes biletrike.

Les mer


Gruvedammen

Forfatter: Anne Michaels
Gjendikter: Bramness, Hanne

I elegien Gruvedammen kommer mange av hennes ambisjoner i diktets vegne til uttrykk - eller for å si det på en annen måte; selve bildet "gruvedammen" sier mye om hennes poetikk også ellers. Dette å kunne se overflaten, men på samme tid ned til bunnen; nåtiden og fortiden er like viktige. Nåtidens betydning er ikke at den er en inngang til fortiden, men at den finner sin plass i en meningsfull, mystisk pågående fortelling.

Les mer


Giacomo Joyce

Forfatter: James Joyce
Oversetter: Henning Kramer Dahl

Den beundrede forfatteren av storverkene "Ulysses" og "Finnegans Wake" etterlot seg et manuskript ved sin død - upublisert.
Joyce hadde skrevet det med sin sirligste kaligrafiskrift, uten overstrykninger eller forandringer, på begge sider av åtte store ark som holdes løselig sammen av de anonyme blå permene av en stilbok til skolebruk.

Les mer


Den tredje politimannen

Forfatter: Flann O'Brien
Oversetter: Grethe Fosse

Flann O'Brien var eitt av Brian O'Nolans pseudonym. Han var i si levetid mest kjend som den satiriske avisspaltisten Myles na Gopaleen.

Den tredje politimannen , skriven i 1940, kom aldri ut medan han levde. Han påstod at han hadde mista manuskriptet på bussen, men det er meir sannsynleg at han la det vekk etter at det blei refusert. O'Brien gav ut flere romanar, noveller og skodespel etter krigen, men det var særleg då Den tredje politimannen endeleg kom ut i 1967 at han fekk ry som ein betydeleg skjønnlitterær forfattar.

Les mer


Den tredje politimannen

Oversetter: Grethe Fosse

Den tredje politimannen , skriven i 1940, kom aldri ut medan forfattaren levde. O'Brien gav ut flere romanar, noveller og skodespel etter krigen, men det var særleg då Den tredje politimannen endeleg kom ut i 1967 at han fekk ry som ein betydeleg skjønnlitterær forfattar.

Les mer


Jeg har sett mørkets indre

Forfatter: K. Sello Duiker
Oversetter: Kjelstrup, Christian

K. Sello Duiker (1974-2005) regnes som en av de aller fremste forfatterne i den såkalte postapartheid-generasjonen i Sør-Afrika. For Jeg har sett mørkets indre  fikk han Commonwealth Writers' Prize for beste romandebut på det afrikanske kontinentet da den kom ut.

Les mer


Synder

Forfatter: F. Sionil José
Oversetter: Hilde Lyng

Synder  er både et portrett av et korrupt og syndefullt samfunn og et personlig skriftemål om et liv i maktens sentrum. I den døende Don Carlos Cobello møter leseren en usympatisk og foraktelig skikkelse, som det likevel er umulig å ikke la seg fascinere av. José avslører nådeløst protagonistens selvbedrag, idet han uttaler "jeg brukte min rikdom og utøvet min makt etter de høyeste moralske prinsipper."

Les mer


Absalom, Absalom!

Forfatter: William Faulkner
Oversetter: Ole Pramli

"Absalom, Absalom!" er Faulkners hovedverk, selve Sørstatsfortellingen, en av litteraturhistoriens store romaner.

Les mer


Tonen som kom

Forfatter: Seamus Heaney
Oversetter: Alf Saltveit

Seamus Heaney, fødd 1939, er Irlands mest kjende nolevande diktar. I dette fyrste utvalet av dikta hans på norsk er alle dei sju samlingane hans i åra 1966-1987 representerte. Heaney er fødd i Nord-Irland, men har sidan 1972 budd i Eire. Utanom dikta sine, som i dag er kjende over heile verda, har Heaney gjeve ut essays og gjendiktingar.

Les mer


Våpenkvile

Forfatter: Paul Muldoon
Oversetter: Alf Saltveit

Med sine sju diktsamlingar til no har Paul Muldoon, f. 1951, alt fått ein sentral plass i moderne engelskspråklig poesi. Muldoon, som er fødd i den vesle nord-irske gruvebyen Coalisland og som no underviser ved Pronceton University, er ein diktar som kombinerer stor kunnskap med godlynt humor. Det er ikkje utan grunn at han av Michael Hofman i Times Literary Supplement vert karakterisert som "den mest karismatiske poeten i Storbritannia og Irland i dag".

Les mer


Toget til Pakistan

Forfatter: Khushwant Singh
Oversetter: Nina Zandjani

Året er 1947, og Pakistan har nettopp blitt erklært som en egen stat. Mano Majra er en liten landsby nær grensen hvor muslimer, sikher og hinduer frem til nå har levd som naboer og venner. Det søvnige landsbylivet blir forstyrret av rykter om sammenstøt mellom muslimer og sikher, og når det en dag kommer et tog med drepte sikher fra Pakistan til den vesle jernbanestasjonen, er heller ikke Mano Majra skjermet fra den blodige konflikten. Er noen i stand til å stagge den eskalerende uroen som truer med å forvandle landsbyen til en slagmark?

Les mer


Kjærlighet og sommer

Forfatter: William Trevor
Oversetter: Hilde Lyng

Ellie er fornøyd med det rolige livet på gården der hun passer sine plikter. Hun kom til Mr. Dillahan som tjenestepike, og endte med å gifte seg med den sørgende enkemannen, mer av praktiske årsaker enn av lidenskap. Florian kommer til landsbyen for å selge barndomshjemmet før han skal forlate Irland for godt. De to møtes, og nærmer seg hverandre forsiktig i løpet av en sommer som før eller siden vil ta slutt.

Les mer


Larmen og vreden

Forfatter: William Faulkner
Oversetter: Hans H. Skei

"Larmen og vreden", som utkom i 1929, blir betraktet som den første av William Faulkners store romaner. Dette er en kompleks, eksperimentell og helt uvanlig dristig roman, hva fortellerstil angår. Vi møter en amerikansk sørstatsfamilie i forfall og undergang. Fortellerperspektivet veksler mellom tre av familiens medlemmer. Samtidig har handlingen flere tidsperspektiv. Fortellingen bindes sammen av et musikalsk element der de mest sentrale temaer gjentas som ledemotiv.

P.T. IKKE I SALG

Les mer


Herskapshuset

Forfatter: William Faulkner
Gjendikter: Hans H. Skei

Med "Herskapshuset" avsluttes Nobelprisvinneren William Faulkners (1897-1962) berømte trilogi om familien Snopes. De andre bøkene i serien er "Bygda" og "Byen&". Snopes representerer det griske og destruktive i Faulkners mikrokosmos Yoknapatawpha County. Herskapshuset fører dette samfunnet inn i den moderne tid og beboerne ut i den store verden. Under det komiske, bakenfor det mangetydige, bortenfor ironien finnes et stort alvor i "Herskapshuset", og alt forenes mesterlig i denne romanen, der hovedpersonene avkles fullstendig, men samtidig beskyttes og omsluttes av forfatterens romslige menneskelighet.

P.T. IKKE I SALG

Les mer


Bygda

Forfatter: William Faulkner
Oversetter: Grethe Fosse
Hans H. Skei

"Bygda" er Faulkners tolvte roman, den siste av hans store romaner, og på mange måter den beste.

P.T. IKKE I SALG

Les mer


Inntrenger i støvet

Forfatter: William Faulkner
Oversetter: Hans H. Skei

"Inntrenger i støvet", som utkom i 1948, er lagt til the Deep South, som dannet bakgrunn for de fleste av Nobelprisvinneren William Faulkners (1897-1962) romaner og fortellinger. Denne thriller-aktige romanen forteller om en eldre svart farmer som står tiltalt for mord på en hvit mann, og trues av en lysnjemobb. Det er en karakteristisk "faulknersk" fortelling om onde varsler og forutbestemthet, der den eneste strime av håp er en ung hvit gutt som gjengjelder en gammel tjeneste.

P.T. IKKE I SALG

Les mer

Handlekurven din er tom