Alltid et fragment

Forfatter: Martin Nag

"Alltid et fragment" er en dobbel-Trojka av Martin Nags utvalgte dikt og tekster.

Les mer


Andersen

Forfatter: Arild Borgen

I denne romanen om Christian Wilhelm Sune Andersen som korsfestet seg selv på en høyde i Värmland, skildrer Arild Borgen livet som en famlende reise på en krokete lidelsens vei - som et martyrium.

Les mer


Badlands

Forfatter: Morten Claussen

"Badlands" er en frittstående fortsettelse av "Heartland". I den nye romanen følger vi Fanny på vei fra Californias kyst til ørkenområdet vest for Sierra Nevada i slutten av 1980-årene.

Les mer


Bak mørket

Forfatter: Merete Lien

I et sensuelt språk maner Merete Lien frem historien om et forhold som bygges opp uten kompromisser. Vi hører to stemmer - Annas og Aksels. Begge fører oss gjennom mørket. Men søker de det samme bakenfor - "Bak mørket?"

Les mer


Bark "Idun"s forlis

Forfatter: Ebba Munk

Dette er historien om Ernst, den skoletrøttede, eventyrsøkende unggutten som bestemmer seg for å dra til sjøs. Skipet han reiser med er en bark ved navn "Idun" og reisen ender uheldigvis med et forlis utenfor Mexico - et virkelig eventyr med andre ord.

Les mer


Barna på bondegården i gamle dager

Forfatter: Sigrun Hjelde

Denne boken tar for seg livet på bondegården i gamle dager. Den formidler hvordan barna hadde det på gården, og beskriver de forskjellige sidene ved bebyggelse, husdyr, håndarbeid og tradisjoner.

Les mer


Blind arv

Forfatter: Gunnar Mathisen

Gunnar Mathisen gir i sin debutroman et sterkt bilde av en mann og hans følelsesmessige forhold til sine omgivelser og til barndom og oppvekst.

Les mer


Bristepunktet

Forfatter: Odd Georg Larsen

"Bristepunktet" er en bok om mennesker i krise. Den handler om maktmisbruk både på det personlige plan og i samfunnet - oftest kamuflert bak et glansbilde av skikkelighet. Noen av novellene er "mediahistorie", f. eks. de som taar opp temaer som barnemishandling og rasehat.

Les mer


Budbringeren

Forfatter: Ingunn Mosberg

Kameleonen reiser til menneskene for å minne dem om hvor viktig det er å ta vare på naturen. Men menneskene vil ikke høre. Kanskje er det allerede for sent. Budbringeren er en fabel, vakkert fortalt og med forfatterens egne illustrasjoner i farger.

Les mer


Det gode menneske i oppgang B

Forfatter: Kolbjørn Brekstad

Borettslaget er en sosialdemokratisk oppfinnelse, basert på et sett vedtatte regler. Så lenge medlemmene i dette felleskapet er i stand til å leve med hverandre, forstå, tolerere, innordne seg, er borettslaget et trygt "sted". Men hva så med dette felleskaptes evne til å møte en uvant situasjon? Personene i romanen er enkle hverdagsmennesker. De har sterke og svake sider, en fortid, holdninger, særheter, temperament. Samlivet i boligblokka fungerer etter tilvante mønstre - helt til pensjonert bygningssnekker Ingvald Bakken flytter inn i oppgang B tredje etasje til høyre.

Les mer


Det andre landet

Forfatter: Gudrun Eckblad

Ta utgangspunkt i vårt eget samfunn av i dag. Hva skjer hvis vi snur opp-ned på fastgrodde prioriteringer? F.eks. setter menneskers trivsel og utfoldelse over tekniske, økonomiske og politiske hensyn. Eller nekter å godta at ethvert gode fører til tap av et annet, en innstilling som gir unødvendige valgsituasjoner; frihet eller solidaritet, naturvern eller høy levestandard, for å nevne noen.

Les mer


Det tapte klima

Forfatter: Gunnar Mathisen

Åsted: Regjeringskvartalet. Et avslørende dokument blir stjålet fra statsråden, og et bestialsk mord blir utført. "Det tapte klima" er en spennende bok, som samtidig gir innsikt i de kreftene som former et menneske. Mellom linjene i den dramatiske beretningen behandles temaer som straff og skyld, kjærlighet og svik, klassemotsetninger, og håp og angst for fremtiden.

Les mer


Efter bevisets stilling

Forfatter: Victor Borg

Boken består av to noveller som begge har én ting til felles: De handler om menneskeliv, eller, mer korrekt, avbrytelser av menneskeliv.

Les mer


En navlestreng av stål

Forfatter: Kolbjørn Brekstad

"En navlestreng av stål" handler om ondskapens, skyldens og soningens problem.

Les mer


En skål med oliven

Forfatter: Egil Haxthow

"En skål med oliven", Egil Haxthows, fjerde roman, foregår på Costa del Sol, der et norsk ektepar har slått seg ned.

Les mer


Et oppdiktet liv

Forfatter: Nicole Macé

Et oppdiktet  liv er en fascinerende roman fra Napoleonstiden.

Les mer


Et øyeblikk kan forandre verden

Forfatter: Marion Berntzen Koksvik

Marion Berntzen Koksvik har tidligere utgitt en rekke romaner og diktsamling, samt en aforismesamling som fikk den russiske litteraturforskeren Elenora Pankratova til å skrive: "Aforismene til Marion Berntzen Koksvik kan tjene som vakre læresetninger og epigrammer. De er et forøk på å nå frem til ekte visdom i en verden av computerisering."

Les mer


Falsk sortie

Forfatter: Victor Borg

Syv muntert underfundige noveller der ironikeren Victor Borg griper en del små menneskelige svakheter på fersk gjerning.
Men "straffen" er lempelig: Forfatteren er like overbærende som han er skarpsynt.

Les mer


Fred

Forfatter: Martin Nag

"Fred" består av to deler. I del en får vi et innblikk i Nags prosa-lyriske dagboknotater. Del II er et skuespill med Jens Bjørneboe i Club 7.

Les mer


Gå ikke fra meg

Forfatter: Karl Hoff

Stort sett er det mennesker med problemer vi presenteres for i "Gå ikke fra meg". Påtrengende og uhyggelige problemer, som nok kan sies å være av klassisk karakter, men som - så å si - er ført ajour med vår egen tid og vår egen avmakt. Ikke bare overfor en ny sykdom som AIDS , men like meget overfor de holdninger som gjør seg gjeldende i en, på mange måter, kaotisk tid og en kaotisk verden.

Les mer


Gjestebud i fredens tid

Forfatter: Marion Berntzen Koksvik

En vár skildring av niårige Kamme og hennes opplevelser året etter frigjøringen. Handlingen er lagt til et lite tettsted utenfor hovedstaden - ennå sterkt preget av krigen. I det fargerike miljøet mangler det ikke på originaler, blant andre Alijosja, russerfangen som er blitt igjen og stadig dukker opp i Kammes vei. Sammen med lillesøsteren Sole utforsker hun freidig omverdenen og utholder skoledagens uendelighet. Men Kamme kan ennå ikke lese og bærer på en vond hemmelighet. Like ved hjemmet - ved dragehuset - lå det tidligere en fangeleir. Her var Kamme en gang vitne til - og kanskje også årsak - til en uhyggelig hendelse.

Les mer


Heartland

Forfatter: Morten Claussen

En fantastisk allegori om USA, lagt til Midt-Vesten, landets hjerte. Hovedpersonen Sam er på vei hjem, etter flere år i utlendighet. På vei mot familiefarmen og nabojenta, Fanny. Men finnes målet i virkeligheten, eller bare i Sams hode?

Les mer


Hundeliv

Forfatter: Erling Pedersen

En vanlig eksemplarisk, pliktoppfyllende norsk manns vei til helvete? Gumminbeinsfabrikanten Frans Hansen er dyktig og arbeidsom, glad i familien, stolt av den ... Fremfor alt er han ansvarsfull: Han skal forsørge sin familie, gi den båt, hytte, status, glans ... Og det går bra: han bare skjelver litt på hendene, mye å gjøre. Etterhvert mer: Titralac. Librium. En morgen våkner han i en forferdelig bakrus: Noe er hendt ...

Les mer


Hvorfor smilte ikke Gunder Pedersen?

Forfatter: Helge Hagerup

Og en annen gang ... under en fest ... min sønn Robert var der også ... det var som om virkeligheten ble rykket vekk under hele festen. Skjønner de hva jeg mener? Tilsynelatende er det to meningsløse historier ... lite troverdige ... men jeg føler at de er sanne ... spør meg ikke om hvorfor ... jeg kan ikke forklare en fisk. Ofte har jeg tenkt: Hendte disse historiene, eller har jeg drømt dem?

Les mer


I havherrens land

Forfatter: Jahn-Arill Skogholt

Krig, kjærleik og erotikk har følgd menneska til alle tider. Denne boka kan lesast som ei fortelling, nettopp om krig, kjærleik og erotikk - i ein nordnorsk fjordarm for om lag 2000 år sidan. Men boka har også andre lag for dei som vel å lese den slik. Forfattaren møtte ein dag ein skinnkledd skapning i fjæra i Stamsund i Lofoten, der han bur, og måtte skrive denne boka.

Les mer


Ingen kan nå meg

Forfatter: Ellen Iris Lindvåg

"Ingen kan nå meg" er en bok om de skjulte drivkreftene i menneskene. Samtidig er det en bok om seksualitetens veier og omveier. Men ikke minst handler boken om Irenes først famlende og etterhvert målrettede kamp for å oppnå et selvstendig liv.

Les mer


Inskripsjoner

Forfatter: Ellen Iris Lindvåg

"Inskripsjoner" er en slektskrønike. Det er historien om en families indre liv, der sterke bånd og skjulte sammenhenger preger generasjonene. Ordenes makt og begrensninger og enkeltmenneskets vilje og evne til å mestre livet står sentralt.

Les mer


Johannes

Forfatter: Morten Claussen

Hvem er Hanne? Har hun noensinne eksistert, eller finnes hun bare i dikterens fantasi? Kanskje skriver han egentlig sin fars historie?

I Søren Kierkegaards ånd viker Johannes tilbake for kjærligheten, men "én ting er å dikte seg ut av en pike, noe annet å dikte seg ut av livet ..."

Johannes er en frittstående fortsettelse av romanen Laura fra 2003.

Les mer


Kvinnen er til

Forfatter: Jan Wilsberg

"Kvinnen er til" er Jan Wilsbergs tredje bok, og er en samling dikt, prosalyrikk og fortellinger. Den skildrer oppvåkningen til den åndelige, sosiale og politiske bevisstheten som preger store utsnitt av den moderne vestlige ungdomsbevegelsen, og prøver å stake ut en farbar retning som denne bevegelsen må følge i tiden framover for å kunne virkeliggjøre seg selv som en progressiv, livgivende kraft i vår kulturkrets.

Les mer


Laura

Forfatter: Morten Claussen

Benjamin Gustav Simonsen er eslet til å ta over familiens rederi og til å repetere tidligere generasjoners liv.
Etter farens død isolerer han seg, forsøker å skrive en reisehåndbok om London, samtidig med at han i tankene gjenopplever forholdet til Laura, som etterhvert fremstår som en kopi av hans dominerende, engelske mor.
Fanget i en indre prosess der alt synes å gå i oppløsning, mister han stadig mer av sin egen historie, sine egne ord og følelser.

Les mer


Lesesperre

Forfatter: David Markson

Lesesperre er ein ukonvensjonell roman i fragment. Ein tilårskommen mann prøver å skrive ei bok. Medan han arbeider med boka, fyllest tankane hans med anekdotar, sitat og kuriositetar frå den vestlege kulturhistoria - "botnfall" etter eit langt liv med mykje lesing. David Markson har skapt ein roman med uvanleg sterk suggesjonskraft og emosjonell verknad. Lesesperre er ei lekande bok med djupt alvorlege tema. Den er lett å plukke opp, vanskeleg å legge ifrå seg.

Les mer


Lise L.

Forfatter: Liv Heløe

"Lise L." er et portrett av krigskorrespondenten, journalisten og forfatteren Lise Lindbæk (1905-1961). Med Europa som virkeområde bevitnet og beskrev hun sin tids konflikter, ofte med livet som innsats. Men hvem var mennesket bak reportasjene? Hvorfor ofret hun alt for å dokumentere samtiden? Vi følger Lise Lindbæk gjennom et turbulent og dramatisk liv, fra tidligste barndom, gjennom årene som krigsreporter og enslig mor, til hun til sist, utbrent g uten illusjoner, ser døden som siste utvei.

Les mer


Livet i Venedig - En litterær reise

Forfatter: Morten Claussen

Å gjense en by, å erindre en kjærlighetshistorie, å møte litteraturen i det den blir til er utgangspunktet for denne essaysamlingen. Idet leseren trekkes inn i barokkens og maskenes Venezia tilstår fortelleren sin følelsesmessige og litterære fortid ved en gjennomgang av Søren Kierkegaards roman "Gjentagelsen" og dens tilblivelseshistorie, som er nært knyttet til hans brudd med sin store lidenskap, Regine Olsen.
Videre drøftes Franz Kafkas forlovelseshistorier og en rekke andre forfattere og filosofers møte og gjensyn med denne tidligere stormakt i Europa. Og ikke minst tar forfatteren oss med på en besnærende reise inn i Thomas Manns berømte og filmatiserte kortroman "Døden i Venedig", en roman som oppsummerer og gjenspeiler vår vestlige verden i tiden rett før første verdenskrig.
«Til Venedig, på første klasse, for alt i Thomas Manns litterære univers er skildret med mansjettene på; skjorten stivet, håret pomadeglatt, buksepressen skarp, skoene blanke, slipsnålen på plass, det er tatt høyde for fallet, for det indre forfallet, tilsvarende den fasadetunge barokkbyen på råtne påler som forgiftes innenfra.»
Morten Claussen er født i Oslo i 1957. Han har tidligere utgitt romantrilogien "Heartland", "Badlands" og "Maineland", romanene "Laura" og "Johannes" og tre essay-samlinger. I år utkommer også "Tredje landevei", tre fortelllinger fra Russland, USA og Kina.

Les mer


Magma

Forfatter: Rolf Egil Moe

Novellesamlingen "Magma" spenner vidt, geografisk fra California via Italia, Østerrike, Tyskland, Frankrike og Kina til Norge, og tematisk fra det paranormale via det religionskritiske til kriminalinspirerte intriger. Med dramatisk nerve og en sanselig fortellerstil skildres understrømmer i menneskesinnet. Mystikk, intensitet og ironi er andre elementer som gjør disse novellene til spennende lesning.

Les mer


Maineland

Forfatter: Morten Claussen

I tredje bind av Heartland-trilogien, "Maineland", reiser John Burden Hall fra Kansas og helt nordøst i landet. Han har hørt rykter om lettjente penger i trelast- og papirindustrien i Maine, men sammen med halvbroren Sam og Fannys sønn kommer John til en skogbrukskommune lagt i grus av langvarig storstreik, og møter en befolkning herjet av voldsomme konflikter.

Les mer


Mariam - En sykdoms komedie

Forfatter: Morten Claussen

Hovedpersonen i denne romanen er en gammel skuespiller som på dødsleiet beveger seg som et spøkelse gjennom livets roller, rollene han har spilt på scenen og rollene han har spilt i virkeligheten.
Dyptloddende, men samtidig med vidd og humor, beskriver forfatteren skuespillerens angst for døden og hans tanker om synd og skyld.
Har han levd et virkelig liv eller består fortiden bare av rollespill?
Mariam er en frittstående fortsettelse av romanene Laura (2003) og Johannes (2005).
Morten Claussen er født i Oslo i 1957. Mariam er hans sjette roman.

Les mer


Marias evangelium

Forfatter: Terje Nordby

"Marias evangelium" er et fortellerteaterstykke med fem fortellinger om kjærlighet, krig, tørke og død. Ved siden av tittelfortellingen inneholder stykket også "Dantes blues", "Leoparden", "Den nye dagen kommer med regn" og "Kjærlighet og vann".

Les mer


Marilyn Monroes eneste venn var en katt: Sylvia Rabelais' opptegnelser

Forfatter: Marion Berntzen Koksvik

En muntert fabulerende roman, hvor vi møter den vidløftige Eden Kloster, feminist og alltid ledsaget av hankatten Gustav Mahler. Eden begir seg i vesterled, til oljebyen Stavanger, hvor gamle minner rulles frem og selv den mest hverdagslige situasjon farges av Edens talent for det eventyrlige.

Les mer


Mellomrom

Forfatter: Ellen Iris Lindvåg

Renate tar seg et friår - fra studier, fra samboer og fra familie. Det skal være et mellomrom - en periode da hun får anledning til å tenke - bakover og fremover i tiden. Men stedet hun kommer til er lite og gjennomsiktig. Og hun oppdager etter hvert at valgene hun tar, angår langt flere enn henne selv.

Les mer


Menneskeåndens revoltering

Forfatter: Martin Nag

I selvbiografien "Menneskeåndens revoltering" forteller Martin Nag åpenhjertig om sin slekts- og miljøbakgrunn. Han legger også åpent frem sitt politiske engasjement på yttereste venstre fløy i alle år. Nag vier også bred plass til nære kontakter med Johan Borgen, Tarjei Vesaas og Jens Bjørneboe.

Les mer


Mors beste barn

Forfatter: John Hollen

Denne samling noveller for ungdom inneholder fire fortellingene hvor tema er hentet fra tiden omkring 1960, om livet i ulike ungdomsmiljøer i en liten kystby. Om livsappetitt og nysgjerrighet, om "kollisjoner" mellom ungdom fra ulike sosiale klasser, om hytteturer, danseskoler, "hjemme alene"-seanser osv.

Les mer


Onan fra koloniene

Forfatter: Morten Claussen

I en ny tid, hvor står fortellingen? Hvor kommer den fra? Og hvem kan fortelle? Spørsmålene blir stilt gjennom møtet med barnesoldaten Kwesi og hans tradisjonsbærende onkel, etter at landsbyen de befinner seg i er lagt i grus og befolkningen enten er blitt likvidert eller har flyktet. Onkelen knytter fortellingen om sin og slektningenes skjebne til den bibelske historien om Onan. Han som ble straffet av sin gud fordi han nektet å ta sin brors kone til seg, og avle barn med henne slik at broren skulle få etterkommere. Morten Claussens beretning er høydramatisk og intenst poetisk og næres av spenningen mellom det konkrete og det tidløse, mellom frykten og byrdene til den som forteller og dem det fortelles om.

Les mer


På den blå planeten foregår det utrolige ting

Forfatter: Jan Wilsberg

"På den blå planet foregår det utrolige ting" er Jan Wilsbergs andre samling med prosastykker. Her skildres barnets, skoleelevens og senere den voksnes møte med livet og det omgivende samfunn. Deler av samlingen er skrevet under inntrykk av forfatterens reiser i Europa, Asia og Latin-Amerika.

Les mer


Retten til meg

Forfatter: Johannes Heggland

"Retten til meg" er ei ungdomsbok som tek opp eit brennande emne frå vår eiga tid, -striden som kan oppstå om eit barn når foreldra vert skilde og går kvar sin veg. Kven har retten til eit barn? Me møter Vetle og foreldra hans, og ikkje minst Besto som kanskje er den viktigaste hovudpersonen utanom Vetle sjølv. Det er henne guten er nærast knytt til.

Les mer


Roser i ørkenen

Forfatter: Barthold Halle

Christiania i 1830-årene: En liten, skitten og fattig, men levende by. Her tråkker Wergeland omkring som en kjempe. Han virker og bråker, - med en overstrømmende livsfølelse som krever av ham at han personlig skal forandre verden til det bedre, og vise menneskene veien tilbake til deres guddommelige opphav. Og det skal skje der og da.

Les mer


Rut

Forfatter: Anette Diesen

Rut blir rammet av slag og får afasi. Plutselig kan hun ikke snakke ... Fortellingen om Rut er varm og optimistisk. Den er skrevet for afasi-rammede voksne, og for mennesker som står dem nær. Men boken bærer med seg innsikt og opplevelser til oss alle.

Les mer


Sett:_

Forfatter: Ellen Iris Lindvåg

Ellen Iris Lindvås debutroman er en intens og gripende skildring av et barns oppvekst i en norsk småby. Skremmende undertrykkelsesmekanismer, lojalitetskonflikter, og såken etter bekreftelse og identitet er noen av temaene i denne boken. Hovedpersonen Irene lårer seg fort å spille de forventede roller, men hun avslårer også låner og fortielser, mens hun åpner stadig nye dårer og erobrer nye trinn i den trappen som skal fåre henne opp og ut. "Mye rart å tenke på. Uendelig langt opp. En gang skal hun tore. Trosse alt som vil stoppe henne på femte trinn. Holde blikket festet mot bjelken håyt der oppe, bestige trinn for trinn til gulvet flater seg ut foran henne. Til tårnlukene står på glått like ved og lokker henne med vinddrag og utsikt over byen.

Les mer


Sigbjørn Obstfelder - Øyeblikksbilder

Forfatter: Sigbjørn Obstfelder
Redaktør: Martin Nag

I "Øyeblikksbilder" har Martin Nag samlet og trykket en serie tekster fra Sigbjørn Obstfelders gymnas- og studietid. Disse tekstene er for verdifulle til å forsvinne, mener forfatteren, som har nedlangt et godt stykke arbeid for å forhindre at dette skjer.

Les mer


Silent winds of Blackpool

Forfatter: Christopher F-B Grøndahl

Den norske forfatterinnen Victoria Hammer er gravid i femte måned og skal besøke sin søster Julie i London. Idet hun kommer ut av passkontrollen på Heathrow detoneres en hydrogenbombe i sentrale London. Bomben ble bragt dit ombord på en seilbåt i Themsen. På vei ut av kaoset møter Victoria en mann som frem til da bare har vært en av hennes indre stemmer. Det hun trodde var en del av hennes neste roman viser seg å være noe ganske annet.

Les mer


Skuddet

Forfatter: Edith Ranum

Viggo og Stein begår et ran. Et menneske blir drept, og politiet setter igang sin etterforskning. Nå vil skjebnen at hovedetterforskeren, Kollseth, er Steins egen far! - En grufull tid begynner for Stein, som drives fra skanse til skanse og trues både av angsten for å bli avslørt og av sin egen svarte samvittighet. Men det kan bli flere enn Stein som må ta et oppgjør med seg selv ... Dette hørespillet ble spilt i Ungdommens Radioteater høsten 1984.

Les mer


Steingjerde

Forfatter: Martin Nag
Redaktør: Rolf Fredheim

"Steingjerde" gir et tverrsnitt av Martin Nags bidrag til norsk litteratur i en tyve års periode. Rolf Fredheim har foretatt et utvalg av Nags tekster inntil 1985, mens forfatteren selv har valgt prøver på prosalyrikk fra slutten av 1980-årene.

Les mer


Svarte okser

Forfatter: Julian Garner

Johannes voldtok og drepte en åtte år gammel jente. Han sitter innesperret i to år i isolat inntil Agnes - kaptein i Frelsesarmeen - får ham ut. Hun skaffer ham en jobb som gårdsgutt hos Unn, som driver et gårdsbruk på en værhard øy i havgapet. Den evneveike Johannes får prøve et nytt liv.

Les mer


Søkende sjeler

Forfatter: Trond Gabrielsen

En idealisme for vår tid, en realisme for menneskehetens fremtid, en etikk for livet - Det er som ledd i en sammenhengende kjede av mennesker og slekter at den enkelte skjenkes et liv å leve; individet, tilværelsens kjerne, livets bærer, blir dermed selv ansvarlig for skaperverket.

Les mer


Tigerstaden og andre noveller

Forfatter: Reidar Anthonsen

Det er Oslo - byens landskap og tone - som preger denne samlingen: Tidsbilder og miljøskildringer i novelleform, klart og presist sanset, fra 1920-åra og fram mot vår egen tid - en stemningsmettet realisme. Slik blir Tigerstaden - ved siden av å være en bok til underholdning og glede - også et verdifullt bidrag til Oslos kulturhistorie.

Les mer


Tredje landevei

Forfatter: Morten Claussen

Claussens fortellinger er preget av en dyp innsikt i de kulturene han beskriver. Mennesker og miljø blir gjort levende på en troverdig og medrivende måte.
"Tredje landevei" består av tre fortellinger fra dagens Russland, Kina og USA. Boken fremstår som tilstandsbilder fra tre av verdens mektigste land da hovedpersonenes livssituasjon i stor grad speiler samfunnsforholdene de lever i.

Les mer


Tvillingsjel.no

Forfatter: Inger Johanne Strøm

Åse søker den rette, en tvillingsjel. Men hvor skal hun finne ham? I alle fall ikke på jobben der hun spiller eselet Tussi i en forestilling på et kjøpesenter. I likhet med Tussi er ikke Åse der hun burde være i livet. Hun burde hatt mer kontroll over livet sitt - og mer frihet. Og hun burde hatt en mann som var den helt rette for henne. Men går det an å finne en tvillingsjel hvis man ikke er ærlig mot seg selv?

Les mer


Vinterlys

Forfatter: Merete Lien

I romanen "Vinterlys" brytes hovedpersonen Elin mellom et sterkt ønske om å bevare fortiden og kravet om å leve frem sin egen voksne identitet. I et ettertenksomt språk skildres hennes bindinger i flere retninger - til far, bror og to svært forskjellige menn. Boken utgjør en tilbakeskuen til noe som er forbi, men som vender tilbake som en stadig uro.

Les mer


Heartland • Badlands • Maineland

Forfatter: Morten Claussen

Claussens amerikatrilogi følger halvbrødrene Sam og John og nabojenta Fanny gjennom tre tiår og over store deler av det amerikanske kontinentet. Trilogien utgjør et storslagent litterært bilde av den nye tids Amerika, denne brutale og sentimentale verdensnasjon.

Les mer


Universets varmedød og andre selvmord

Forfatter: Leonard Borgzinner

Disse novellene finner dels sted i forrevne og demoniske indre landskaper fulle av de skrekkeligste angrep rettet mot de medvirkendes og mot lesernes trygghet - og dels i en dyster interplanetarisk fremtid der Jorden gradvis falmer til glemsel i menneskehetens erindringer.

Les mer

Handlekurven din er tom