Å føre samtaler

Forfatter: Odd Abrahamsen

I dette som i mange andre av Odd Abrahamsens verker prises freden. Her bæres nok en gang frem hans protest mot krigens redsler og maktens språk. 

Les mer


Alltid et fragment

Forfatter: Martin Nag

"Alltid et fragment" er en dobbel-Trojka av Martin Nags utvalgte dikt og tekster.

Les mer


Alt som var er

Forfatter: Kirsti Hopstock

Kirsti Hopstock har tidligere utgitt novellesamlingen "Hvite skyer i natten" og diktsamlingene "Doktor Wieseners folkebad" (2001), "Øde veier" (2003) og "Streif" (2005).

Les mer


Åretakblink

Forfatter: Frank Eriksen

Med sin syvende diktsamling stadfester Frank Eriksen at han er en lyriker i stadig utvikling. Med sitt vare, gjennomarbeidede språk makter han å skape en intens, sitrende nerve i sine dikt. Selv om dikterens sterke samfunnsengasjemdent også er tydelig i denne samlingen, preges den nok mer av vemodig ettertanke enn tidlige bøker.

Les mer


Bare dette

Forfatter: Odd Abrahamsen

«Den som først har fått smak på Odd Abrahamsens lavmælte lyrikk, vil tørste efter stadig mer.
Han vil speide efter de uventede konkrete detaljene i et landskap, lete seg frem langs de lange omveiene for å få sagt noe som ikke lar seg si direkte, suge inn det sprog som maktsproget aldri greier å tyne.»
Eilif Straume, Aftenposten

Les mer


Dagen får min uro

Forfatter: Ellen Einan

Ellen Einan debuterte med "Den gode engsøster" i 1982. Hennes forfatterskap er originalt, preget av drømmenes og underbevissthetens billedspråk. Menneske og natur kobles sammen i uvante sammensetninger og flere av hennes bilder er preget av religiøse metaforer. Ellen Einan mottok i 2002 Aschehougprisen for sitt samlede forfatterskap.

Les mer


Dans på roser og glass

Forfatter: Ketil Gjessing

Ketil Gjessing er en særpreget lyriker i vårt litterære landskap. Han er en dikter som i høyeste grad er seg bevisst ordenes evne til å tildekke, snarere enn å avdekke. Med sitt finslepne språk og sin nennsomme ordbruk meisler han ut konkrete bilder. Men han gjør mer: Han tvinger oss inn i bildene for å lete etter skygger og lysflekker. Og den som leter, vil utvilsomt finne begge deler.

Les mer


De syv nattstegene

Forfatter: Ellen Einan

Ellen Einan debuterte med Den gode engsøster i 1982. Hennes forfatterskap er originalt, preget av drømmenes og underbevissthetens billedspråk. Menneske og natur kobles sammen i uvante sammensetninger og flere av hennes bilder er preget av religiøse metaforer. Ellen Einan mottok i 2002 Aschehougprisen for sitt samlede forfatterskap.

Les mer


Den gylne kokongen

Forfatter: Åse Lilleskare Faugstad

"Den gylne kokongen" er Åse Lilleskare Faugstad si sjette bok. Boka inneheld hennar eigne dikt, så vel som moderne engelsk og amerikansk lyrikk i hennar gjenndikting til nynorsk. Samlinga varsler noko nytt i diktarens eige forfatterskap, og gjev samtidig eit utsyn over og ein personleg presentasjon av den frodige og mangfaldige poesien som er gitt ut i engelskspråklege land i vårt eige hundreår.

Les mer


Dikt i utvalg 1966-1988

Forfatter: Olga Egeland

I denne boken møter vi lyrikeren Olga Egeland over et tidsrom på 22 virkeår. Hun debuterte med samlingen Lystavle i 1966 og utgav samlinger årlig over en lang tidsperiode. Diktenes innhold er kjennetegnet av opplevelses-motsetningen mellom lys og mørke. Hun føyer seg således inn i en stor europeisk dikt-tradisjon av mystisk pregning. "Dikt i utvalg" presenterer hennes egne og forlagets preferanser anno 1989.

Les mer


Doktor Wieseners folkebad

Forfatter: Kirsti Hopstock

Svijern // Gjort gjerning / etter oss / sorte striper / der vi gikk // ikke til å slette // brent inn / i minnene / lik svijernsdekor / i gammelt tre

Les mer


Døgnfarvene er mørke

Forfatter: Ellen Einan

Ellen Einan debuterte med "Den gode engsøster" i 1982. Hennes forfatterskap er originalt, preget av drømmenes og underbevissthetens billedspråk. Menneske og natur kobles sammen i uvante sammensetninger og flere av hennes bilder er preget av religiøse metaforer. Ellen Einan mottok i 2002 Aschehougprisen for sitt samlede forfatterskap.

Les mer


Eit rom å falle inn i

Forfatter: Aga Hanna

Hanne Aga (født 1947) debuterte som forfatter med diktsamlinga "Skjering med lys", Samlaget, 1981. "Eit rom å falle inn i" er den tiande boka ho har skrive.

Les mer


Elegi for Dagny Juel

Forfatter: Marion Berntzen Koksvik

"Elegi for Dagny Juel" er Koksviks debut som lyriker.

Les mer


Et annet rom, et annet hjerte

Forfatter: Henning Kramer Dahl
Illustratør: Henrik Haugen

Den karakteristiske poesien til henning Kramer Dahl får her en ny dybde gjennom illustrasjonene til Henrik Haugen. Og utbyttet er gjensidig.

Les mer


Farvel århundre

Forfatter: Marion Berntzen Koksvik

Så lite har skjedd / i dette århundre. // Hvor lenge skal jeg vente / før jeg kan beskrive verden med en latter? // Jeg krever et svar av deg, / gamle venn, / mitt århundre.

Les mer


Franciscus i det tyvende århundre

Forfatter: Odd Abrahamsen

Diktsamlingen Franciscus i det tyvende århundre er todelt. Første del handler om Litauen og om hærtatte og krigsherjede frie land. I dikt etter dikt vandrer han rundt på slagmarken, observerer, reflekterer og gjør seg tanker om nåtid og fremtid. Diktene i den andre delen er rotfestet i vårt hjemlige landskap.

Les mer


Greske vandringer

Forfatter: Lars Groven

Men gi oss enda ei stund / orakelets nære visdom // -kva skal eg gjøre i kveld ved laurbærlunden / når eg møter den svikfulle guten? //Gi meg trollruna for å vende hans hug, / mjuk kviskring i krattet / og på dei rusande kvae-stian.

Les mer


Handlingens mann

Forfatter: Arne Svingen

"Handlingens mann" er en humoristisk og tankevekkende roman om Gunnar som opplever at Marit går fra ham etter ti års samboerskap. Den handler om den forlattes logikk og om følelseslivet som bare har utgitt seg for å være voksent. Den handler om å fortelle sanheten til mor. Og om hva som kan skje når situasjonen krever en handlingens mann.

Les mer


Hestene våker i duggtoneengen

Forfatter: Ellen Einan

Ellen Einan debuterte med "Den gode engsøster" i 1982. Hennes forfatterskap er originalt, preget av drømmenes og underbevissthetens billedspråk. Menneske og natur kobles sammen i uvante sammensetninger og flere av hennes bilder er preget av religiøse metaforer. Ellen Einan mottok i 2002 Aschehougprisen for sitt samlede forfatterskap.

Les mer


Horisonten og regnbogen

Forfatter: Jan Anker Frøydarlund

Denne boken er ein samling gjendiktningar fra nokon av dei største europeiske poetana: Ondra Lysohorsky; Juan Ramón Jiménez; Salvatore Quasimodo; Federico García Lorca; m.fl. Boka inneheld også nokon av forfattarens eigne dikt.

Les mer


Hundehymner; benhuspoesi

Forfatter: Henning Kramer Dahl

I ruinene av en sivilisasjon rammet av økologisk, økonomisk og sosialt sammenbrudd, finner to forhutlede skikkelser brokker av bilder og tekster. Hvilken historie kan de fortelle? Forsøket på å sette dem sammen til en meningsfull helhet resulterer i at småbitene smuldrer opp og danner stadig mer forvirrede tablåer. Hundehymner; benhuspoesi er en foruroligende leseropplevelse. Et stramt formgrep ledsages av nattsvart illusjonsløshet og den dystreste tematikk belyses gjennom nærmest barnslig lekenhet.

Les mer


Hvite lam

Forfatter: Henning Kramer Dahl

Hvite lam, forfatterens fjerde bok, representerer med sin anti-virtuose og aggressive tone noe helt nytt i Henning Kramer Dahls forfatterskap. Boken er en utlevering av tilværelsens "hvite lam", de selvrettferdige og falske opprørere som sier, mener og gjør det som til enhver tid anses som "riktige". De som lar sine kapper vendes av tidsåndens bris; som hyllet Mao i går og er Grand Prix-verter i dag. Hvite lam er en sterkt satirisk diktsamling som rammer medienes forflatende menneskebilde.

Les mer


Ildrose

Forfatter: Anne Bøe

ildrose hvis du er vår eneste / kjærlighet hvorfor/ står kniven i deg

Les mer


Jade for min engel - Dikt

Forfatter: Ellen Einan

Ellen Einan debuterte med Den gode engsøster i 1982. Hennes forfatterskap er originalt, preget av drømmenes og underbevissthetens billedspråk. Menneske og natur kobles sammen i uvante sammensetninger og flere av hennes bilder er preget av religiøse metaforer. Ellen Einan mottok i 2002 Aschehougprisen for sitt samlede forfatterskap.

Les mer


Jakten på Mauritius

Forfatter: Steffen Johanssen

Ole Bastian, elleve år, pakker PC, frimerker, Mozartkasetter og ser frem til en rolig byferie hos kjære gamle tante Siri på Frogner. Men Siri har helt andre planer. Kanskje kjenner du historien fra NRKs TV-serie, og da vet du at her finner du alt! Glitrende opera og fyrig flat tango, heftig kidnapping og drivende biljakt, talende oaoegøyer, søte bestemødre og sleipe skurker. Iskrem og berlinerkranser og - ikke minst - jakten på en lukket brun konvolutt.

Les mer


Janus - Et tidsskrift og en tid

Forfatter: Terje G. Simonsen

Alf Larsen (1885-1967) - Dikter og essayist, forlagsgründer og redaktør, anarkist og antroposof - må være en av de mest fargerike kulturpersonligheter vi har hatt her i landet. Gjennom tidsskriftet Janus (1933-41), kastet han seg inn i tidens opphetede idékamper rundt kommunisme, nazisme og psykoanalyse. Simonsen setter Janus inn i en idéhistorisk kontekst, både med linjer bakover i tid og relatert til mellomkrigstidens kulturelle og idémessige landskap.

Les mer


Kains hånd

Forfatter: Odd Abrahamsen

Odd Abrahamsen (1924-2001) har i mange år vært i fremste rekke blant våre lyrikere. I Kains hånd er krig, og særlig kontrasen mellom håpet som fins i ukuelige enkeltmennesker og den ansiktsløse makten de står ovenfor, hans hovedtema.

Les mer


Kalenderen begynner

Forfatter: Lars R. Furnes

"Kalenderen begynner" er forfatterens fjerde diktsamling. Diktene fremstår som en syklus, der dikteren med barnets øyne gransker sitt voksne liv.

Les mer


Kaunas, Dikt fra en litauisk sommer

Forfatter: Odd Abrahamsen

Odd Abrahamsen (1924-2001) hadde en karriere som både forfatter, gjendikter og litteraturkritiker. Han debuterte i 1962 med diktsamlingen "Om det finnes en stillhet" og ga i ettertid ut en rekke diktsamlinger. I 1983 fikk han Riksmålsprisen, og han fikk Fritt Ords honnørpris for sin dikteriske innsats for de baltiske land. Diktantologien Kaunas gjenspeiler forfatterens inngående kjennskap, dype medfølelse og store kjærlighet til Litauen og folket der. Han skildrer tafattheten, den avmakten som det lille folket hadde lidd og følt overfor den knusende overmakten i form av sin gigantiske, undertrykkende nabo og gjantatte hersker. Men han skildrer også troen, styrken og lengselen etter en gang å bli kvitt åket. Bli kvitt lenkene og den knugende tyngden som i så mange år har hvilt over land og folk.

Les mer


Lyn foran torden

Forfatter: Martin Nag

"Lyn foran torden" inneholder både dagboknotater i lyrisk prosa og skuespillet "Lars Hertvig Blues".

Les mer


Løynleg liv

Forfatter: Jan Anker Frøydarlund

Synge min tid // synge om tanken / som aldri blir tenkt / synge om tårer / som aldri ble felt / synge om gleden som aldri / var fryd / synge om toner som aldri / ble lyd / synge om ord som aldri / blir sagt / synge min tid

Les mer


Makten skal tie

Forfatter: Odd Abrahamsen

Diktene i Makten skal tie viser oss menneskets avmakt foran voldens ansikt, men også håpet.

Les mer


Månen er borte

Forfatter: Henning Kramer Dahl

Månen er borte markerer 20-årsjubileet for et forfatterskap som, ifølge litteraturhsitorikeren Øystein Rottem, "er gjennomsyret av et eksistensielt alvor som er sjelden vare". I denne sterkt disiplinerte syklusen skaper forfatteren et dikterisk konsentrat preget av møtet med klassisk japansk poesi og zen-buddhistisk tenkning.

Les mer


Muldsøstre

Forfatter: Ellen Einan

Ellen Einan debuterte med "Den gode engsøster" i 1982. Hennes forfatterskap er originalt, preget av drømmenes og underbevissthetens billedspråk. Menneske og natur kobles sammen i uvante sammensetninger og flere av hennes bilder er preget av religiøse metaforer. Ellen Einan mottok i 2002 Aschehougprisen for sitt samlede forfatterskap.

Les mer


Nådefrist

Forfatter: Ketil Gjessing

Et karakteristisk trekk ved Ketil Gjessings lyrikk er det konkrete i billedbruken. Dette betyr ikke at bildet ikke kan være bærer av et tankeinnhold, men at det oftest er bildet som er utgangspunktet. Slik blir bildet noe tanken springer ut av, i stedet for å være en illustrasjon av den. Det er oftest en ordknapp lyrikk han skriver, der ordet "jeg" så å si ikke forekommer - han føler at det etter hvert har mistet det meste av sin poetiske kraft. Han vil gjerne være personlig, men helst ikke privat. Nødigst vil han være en vimpel for de skiftende vinder.

Les mer


Napoleons død

Forfatter: Helge Hagerup

Vi møter et ektepar som av ren idealisme har levd på akkord med seg selv, - og deres barn skal bære arven av et liv basert på fordomsfrihet.

Les mer


Nattbarn

Forfatter: Ellen Einan

Ensomt // Jeg var en søvnfugl. / Bøyde meg. / Var en travel skjære, / bar til reiret rosenkvister. // Nu er jeg en mørk stamme. / Lever åndene nær.

Les mer


Ode til Beethoven

Forfatter: Marion Berntzen Koksvik

Lyset slukner langsomt i prismene / i krystallkronene. / De siste stemmer dør ut. / Det blir bekmørkt i salen. // Så begynner keiserkonserten: / Beethoven trer ut av de lysende stjernene. / Under broene. / Foran triumfbuene. / Han vil tale til Napoleon.

Les mer


Ordenes kildemor

Forfatter: Anne Bøe

Bladene Sol Flimmer / ordene kommer ikke lenger / bare stønn / fra den tomme brønnen / sug av raseri engang jubel / truende opphisset glødet bladene / bleknet med det samme / i alt dette lyset alt dette / lyset svarte hull sluker / rått

Les mer


Peppen, ut

Forfatter: Gunnar Germundson

Ditlef og Ole, to eldre menn, deler leilighet. De forbereder seg til slutten av livet på forskjellige måter, Ditlef med bitterhet, Ole med livsgnisten i behold. "Peppen, ut" har et alvorlig tema, men det behandles på en særegen måte, med minneverdige typer og morsomme replikker.

Les mer


Riga

Forfatter: Odd Abrahamsen

Odd Abrahamsen (1924-2001) hadde en karriere som både forfatter, gjendikter og litteraturkritiker. Han debuterte i 1962 med diktsamlingen Om det finnes en stillhet og har i ettertid gitt ut en rekke diktsamlinger. I 1983 fikk han Riksmålsprisen. For sin dikteriske innsats for de baltiske land fikk han Fritt Ords honnørpris. I diktsamlingen Riga er det sterke og opprivende dikt som presenteres. Abrahamsen skriver som om han selv har krigen tett innpå livet, og som om trusselen om væpnet overgrep alltid er overhengende. Volden, våpnene, ideologiene, maktspråket er stadig nærværende, og i skyggen ev den væpnede makten forsøker menneskene å leve og elske.

Les mer


Så lenge jorda fins

Forfatter: Frank Eriksen

Strå-stein / Du leiter etter strå / nedved vassblanke lys-golv / hver gang vi stanser. / Strå, / det eneste å holde i / der alt er nesten bare / himmel. / Stråaks / tørket inn i / stein // jeg løfter/ mot den mørke muren / som krummer seg / under horisonten.

Les mer


Selvportrett i feber

Forfatter: Helge Hagerup

En gammel kriger // Jeg vet at mine våpen ruster bort, / at mine ord og meninger ble sløve / etter min siste kamp mot overmakten. / Nå sitter jeg ved vinduet og ser / på andre barn som leker med geværer, / og jeg er tidlig trett og går til sengs. / Jeg koker vann og spiser hvite piller.

Les mer


Sender i blått regn

Forfatter: Lars R. Furnes

Her er det bl.a. tvilen og sårheten, men også den kjempende troen som gir engasjement og optimismen ny klangbunn og styrke. Og under de urolige brottsjøene av bilder og innfallsvinkler går det strømmer av stor, dyp ømhet, samt ofte en underfundig humor til å bli varm av.

Les mer


Sene rop mellom bronsebergene

Forfatter: Ellen Einan

Jeg anroper nattsøster. / Hun lever i blå berg, / men i første månenatt stiger hun ut.

Les mer


Skrinn Jords Liv

Forfatter: Frank Eriksen

Mørkerom / Ansikt lyser / fra glass og ramme, men / negativene / festet til sinnets ruller / blir aldri framkalt i / slektas mørkerom / avstengt for den minste stjerne // om ekko av / isnende drypp / er begynnelsen på / et språk.

Les mer


Snart er det sent

Forfatter: Anne Marie Witzøe Molaug

Snart er det sent // På en tynnslipt glassblå septemberhimmel / en flokk rosa fjærlette skyer / tumler avsted med vinden / vestover // Glir snart forbi, snart over hverandre / i en yr lek som gjelder det / å hente de siste minutter / ut av dagen // Og det haster / snart er det sent

Les mer


Solkjerner

Forfatter: Olga Egeland

Samlingen tar utgangspunkt i spenningen mellom himmelstrebende lengsel og sterk jordbundethet, det hinsidige og dennesidige satt opp imot hverandre både innenfor enkeltdikt og flere dikt imellom. Lys- og solmetaforen fanger opp de glitrende tinder, det høye lys - himmellengselen, men også lyset i mer konkret, dagligdags forstand.

Les mer


Solsikkemuskel: Morgenbrev til aftenstjernen

Forfatter: Henning Kramer Dahl

Solsikkemuskel handler om kjærlighetens muligheter - og umuligheter. Boken inneholder to suiter, to "morgenbrev ti aftenstjernen", som står i et kontrapunktisk forhold til hverandre. Temaet er forholdet mellom to elskende - et "jeg" og et "du" - , orkestreringen består av dere minner, relikvier, bestrebelser, omfavnelser, tausheter; av tid som er blitt borte og tid som er frosset fast i fotografier.

Les mer


Sort enke

Forfatter: Inger-Margrethe Lunde

Hørespillet "Sort enke" er en fortettet skildring av familielivets psykologi. Den nygifte Johan Gustav ønsker å leve i fred og harmoni med Marie, men Johan Gustavs mor ønsker det motsatte. Og hun skyr ingen midler ...

Les mer


Sort Oktober

Forfatter: Jan Wilsberg

Dypt inn i tåka // Noen venner av meg har lagt for elsk / å reise til Irland om sommeren / for å være på fattige strender og små øyer, / for det er slike steder vi liker oss best på, skjønner du. / Og makter jeg å skjønne dere? / Ja, jeg har sett på fotografiene og skjønner, / og især nå når det er blitt høst.

Les mer


Stills

Forfatter: Ragnar Myklebust

de blå drømmene nærmer seg / fylt med absinth // øynene fester seg stivt på veggen: / månen fordrukken i en bakgate, / spyr kvikksølv nedover lakkskoene // natten tar vingene på / og dekker plutselig hele himmelen

Les mer


Streif

Forfatter: Kirsti Hopstock

Kirsti Hopstock har tidligere utgitt novellesamlingen Hvite skyer i natten og diktsamlingene Doktor Wiesners folkebad (2001) og Øde veier (2003)

Les mer


Synden og to andre skuespill

Forfatter: Dagny Juell

Hele Dagny Juells dramatiske forfatterskap dreier seg om forholdet mellom mann og kvinne. Alle hennes skuespill er bygd opp omkring erotiske trekanter - i "Synden" konkurrerer to menn om én kvinne, i de to øvrige, "Ravnegård" og "Når solen går ned", står én mann mellom to kvinner. Det er de psykologiske problemer ved et kjærlighets forhold Dagny Juell belyser i sine skuespill. Kjærlighetens ytre kår derimot, den uttørkning og forkrøpling i et kvinnefiendtlig og kvinneundertrykkende samfunn, ligger utenfor hennes dikteriske horisont. For Dagny Juell er kjærligheten en ubendig naturkraft, mørk og farlig - en makt som ikke lar seg temme eller styre.

Les mer


Søster natt

Forfatter: Ellen Einan

Dette er Ellen Einans fjerde diktsamling på fire år. Hun har vakt en helt usedvanlig oppmerksomhet i pressen og i det litterære Norge, både fordi hun skriver på en høyst utradisjonell måte - (diktene "kommer" til henne uten bevissthetens medvirkning) -, men også fordi de utøver en magi og har en skjønnhet som savner sin like i norsk poesi.

Les mer


Tidevatnet kjem inn

Forfatter: Åse Lilleskare Faugstad

Vi ser klart tvers over store rom, / og det du ser attom auga, / høyrer bakom ord, / er det eg visste du ville sjå og høyra / fra byrjinga. // Derfor transplanterer vi hjarteslag, / ikkje berre hjarte; / gjev og tar imot hender, / ikkje berre handtrykk, // medan vi fortel historier / langt bortanfor ord / på noko språk.

Les mer


Til fots til Eden

Forfatter: Ulla Bingang Folkamn

Duene // Også denne dag / flyr duene i sirkler mot himmelen / kaster seg som tanker ut fra treet / i sugende vingeslag / vender mot det blå // før deres skrifttegn slår ned / og yngler i sitt bo / deres initialer / setter sitt stempel / i min drøm

Les mer


Til stjerner skal vi bli

Forfatter: Helge Hagerup

Dette er Helge Hagerups tredje diktsamling. Som i de to foregående "Reise i tiden" og "Selvprotrett i feber", arbeider han også her med språket i en delvis bunden og sterkt personlig form. Diktsmalingen utgjør en livssyklus, gjennopplevd gjennom bilder og visjoner fra en reise i natten. Sterke naturelementer gir ramme til diktene, som gjennom naturskildringene gir en sterk indre og ytre monolog som stadig brytes mot hverandre.

Les mer


Tilsynelatende

Forfatter: Gunvor Bøgseth

Tilsynelatende: Smal måne på / himmelen / Den skjuler sin / virkelighet

Les mer


Ubebodde øyer

Forfatter: Robert Rozjdestvenskij

Et utvalg dikt fra en av de mest betydelige av de typisk sovjetrussiske som sto frem i 1950-årene i Sovjetsamveldet.

Les mer


Utanfor byen

Forfatter: Knut Holte

I diktsamlinga "Utanfor byen" møter vi ein mann som lever livet sitt framfor porten til ein by han ikkje slepp inn i. Med denne tidlause situasjonen, grunna på Franz Kafkas parabel "Foran loven", maktar Knut Holte å kaste uventa lys over vårt eige tilvere.

Les mer


Vi forstår dere så-å-å godt!

Forfatter: Freya Gerstad

Moren til Jan skriver "kvinnebøker" og dyrker Rolling Stones. Faren hans er hengt opp i sekstiårene og prevensjonsveiledning, Helt siden Jan fylte tolv år har faren pratet om sex-livets herligheter. Er det noe rart at Jan foretrekker Lines foreldre, som henholdsvis lager kjøttkaker og elsker krim? Så er det Line, da. jan liker henne godt, men er han forelsket i henne? Noen ganger føler han at han har fått mer enn nok av sex. Dette er et hørespill som har vært sendt i "Etter skoletid".

Les mer


Vigilie

Forfatter: Ellinor Lervik

Vigilie betyr våkenatt. Titteldiktet skildrer også bokstavlig en våkenatt frem til daggry. Men som undertittelen, "Døgn ved Nørvasund", forteller, har hele døgnet gitt stoff til diktene, og ikke minst: året. I den romersk-katolske kirke har man vigilie kvelden eller natten før de store høytider. I en viss forstand ser forfatterinnen hele vårt jordeliv som en vigilie, en forberedelse for det store lys, som kanskje skal komme, og som vi aner. Men denne "Vigilie" er også i høyeste grad dennesidig: en hyllest til det vakre Nørvasund på Sunnmøre, til kjærligheten og skjønnheten her på jord.

Les mer


Værhårmusikk

Forfatter: Henning Kramer Dahl

Musikk er mellomrommet mellom sprinklene i tidens fengsel. Disse historiene handler om mennesker som tilbragte sine liv med hendene i mellomrommet istedenfor rundt sprinklene.

Les mer


Zivil

Forfatter: Erlend Sandem

Skuespillet Zivil er et bestillingsverk fra Riksteateret og hadde premiere i september 2008.
Vi møter fem personer som ligger i dekning i et kjellerrom, mens krigen raser utenfor. De er alle preget av traumatiske opplevelser og må nå bygge en ny tilværelse i en forkrøplet virkelighet, en virkelighet der samhold og kjærlighetsevne blir livsviktig for å kunne overleve.

Les mer


Øde veier

Forfatter: Kirsti Hopstock

Et feste // Å finne et feste / der vi balanserer / på stram line / mellom / håpløshet / og håp.

Les mer


Noen venter på bud

Forfatter: Ellen Einan

Ellen Einan debuterte med "Den gode engsøster" i 1982. Hennes forfatterskap er originalt, preget av drømmenes og underbevissthetens billedspråk. Menneske og natur kobles sammen i uvante sammensetninger og flere av hennes bilder er preget av religiøse metaforer. Ellen Einan mottok i 2002 Aschehougprisen for sitt samlede forfatterskap. "Noen venter på bud" inneholder et utvalg av hennes tidligere utgitte dikt.

Les mer


Alvekongens dotter

Forfatter: Sarah Kirsch
Oversetter: Ragnar Hovland

Sarah Kirsch (f.1935) er ein av dei mest fremståande tyske lyrikarane i dag. I dikta hennar blir det private vevd saman med det politiske motiv, naturbilde og reiser. Ein finn sterke spor av eventyr og folkeviser, og stilen veksler mellom det høglitterære og muntleg daglegspråk. Dette utvalet er henta frå alle dei ni diktbøkane hennar og frå to samlingar med kortprosa.

Les mer


Raketter og bondekjerrer

Forfatter: Jan Brodal

Russisk poesi 1950-1980. Dikt av Jan Brodal samt et utvalg av russiske dikt representativt for det såkalte "tøværet" i russisk etterkrigspoesi.

Les mer


Innenfor og utenfor er ett

Forfatter: Ellen Einan

Budsend meg // Jeg er under sneen. / Det varme kvalte meg. // Jeg sang. / Jeg lo. / Det var noen i meg. / De ville meg noe. / De ordløse, de fra hellige berg - // Jeg slet min rot opp og var hel.

Les mer


Berøringsstrofer

Forfatter: Ivar Orvedal
Randi Strand

Berøringsstroferer en diktbok for blinde og seende der teksten er skrevet både i braille ogvanlig skrift. De to skriftspråkene brukes likeverdig og de blandes på siden,som til et litterært og romlig puslespill. I det grafiske spillet poengteresenkelte ord, og selve lesingen får et element av utforsking og lek.

Les mer

Handlekurven din er tom