NOBELPRISVINNERE


Marmor

Forfatter: Joseph Brodsky
Oversetter: Ivar Magnus Ravnum

Annet århundre etter Kristus: Publius og Tullius sitter i sin celle i et tårn av forkrommet stål en kilometer over havet. De diskuterer rommet og tiden; og Imperiet, der tre prosent av befolkningen sitter bak lås og slå. Alltid. Og de diskuterer Mennesket, som er fange av et Imperium som på én gang er antikkens Roma og et ikke ukjent Imperium øst for Skandinavia.
I dette skuespillet av Nobelprisvinneren fra 1987 møter vi i sjelden grad den slagferdige og ironiske Brodsky, som utfolder seg i en dialog full av sorgmunter frodighet.

Les mer


Masse og Makt

Forfatter: Elias Canetti
Oversetter: Niels Magnus Bugge

Masse og makt, ofte omtalt som nobelprisvinneren Elias Canettis mesterverk, kom ut i 1960. Her undersøker han massens "psykologi", med utgangspunkt i sine erfaringer fra mellomkrigstidens Wien og et imponerende bakgrunnsmateriale fra fagområder som antropologi, biologi og historie, foruten en generell psykologisk og kulturhistorisk kunnskap.
Denne omfattende undersøkelsen av det 20. århundrets massemenneske fremstår som et av de viktigste filosofiske verker i det forrige århundret.

Les mer


To skuespill

Forfatter: Harold Pinter
Oversetter: Morten Krogstad

Harold Pinter vant nylig Nobelprisen i littertur. Han skuespill har en helt egen karakter, og den stemningen som bli skapt i disse har gitt navnet til adjektivet - Pinteresk. De to skuespillene i denne samlingen - "Hybelen" og "Kjøkkenheisen" - viser klart hva forfatteren er god for, og hvorfor han ble annerkjent med den største av alle litterære priser.

Les mer


Gladiatorene

Forfatter: Iosif Brodskij
Oversetter: Ivar Magnus Ravnum

"Jeg er poet." Med disse ordene trådte den pur unge jødiske sovjetlyrikeren Iosef Brodskij frem for Leningrad distriktsrett februar 1964, anklaget for sosial dovenskap, en uhelbredelig parasittilværelse og for dikt som var "pornografiske og antisovjetiske". 23 år senere fikk han Nobelprisen i litteratur. Denne diktsamlingen er det første han fikk utgitt.

Les mer


Mindre enn en

Forfatter: Joseph Brodsky
Oversetter: Henning Kramer Dahl
Olav Angell

Da Joseph Brodsky i 1987 mottok Nobelprisen i litteratur, var det ikke minst på grunn av disse eminente litterære og selvbiografiske essays. Tross sin russiske avstamning har Brodsky forfattet langt de fleste essayene på engelsk, og det dreier seg om et sjeldent nyanserikt, slagferdig og poengtert engelsk som man knapt kunne tiltro et menneske som ikke er født inn i dette språket.
Brodsky har et pessimistisk-gnostisk syn på tilværelsen. Det eneste som gir denne fortapte tilværelsen et overlys - en verdi, er kunsten, og da i særdeleshet språkkunsten og dens ypperste uttrykksform - poesien. Den gjør dette livet levelig - bare den.

Les mer


Reisen til Istanbul

Forfatter: Joseph Brodsky
Oversetter: Ivar Magnus Ravnum

For de fleste litteraturelskere verden over har den jødiskættede Joseph Brodsky stått som en av de fremste lyrikere i vår tid. Reisen til Istanbul er Brodskys genrealoppgjør med stalinismens politisk-historiske fortid. Han viser, gjennom en blanding av reisedagbok og historiske krysstokt, hvordan det cesareo-papistiske kristne regimet i det gamle Bysants ble en forløper for den autokratiske og individ-fornektende regime-ideologien i det senere "tredje rom", Moskva.

Les mer


Havet er historien

Forfatter: Derek Walcott
Oversetter: Henning Kramer Dahl

I flere år var Walcott kandidat til Nobelprisen i litteratur, en pris han endelig fikk i 1992.
Hans ofte dramatiske og fortellende poesi har sitt utspring i det karibiske arkipelet med dets menneskeskjebner og både dystre og farverike historie. Men Walcott er i like stor grad en internasjonal poet, med et språk preget av en sjelden teknisk virtuositet og et innhold fylt av en grensesprengende tematisk rikdom. Ikke uten grunn er han av noen blitt sammenlignet med antikkens Homer.

Les mer


Det siste Karneval

Forfatter: Derek Walcott
Oversetter: Rem, Håvard

I flere år var Walcott kandidat til Nobelprisen i litteratur, en pris han endelig fikk i 1992. Hans ofte dramatiske og fortellende poesi har sitt utspring i det karibiske arkipelet med dets menneskeskjebner og både dystre og farverike historie. Men Walcott er i like stor grad en internasjonal poet, med et språk preget av en sjelden teknisk virtuositet og et innhold fylt av en grensesprengende tematisk rikdom. Ikke uten grunn er han av noen blitt sammenlignet med antikkens Homer. Skuespillet "Det siste karneval" er lagt til Trinidad. Året er 1970, en væpnet revolusjon er brutt ut hos den afrikanske befolkningen. Revolten bekjempes militært av regimet, men karnevalet går samtidig sin gang. Den multietniske befolkningen er splittet, noe som, sammen med hele øyas historie og dens mangfoldighet samt indre spenninger, reflekteres i karnevalet.

Les mer


Sansen for plassen

Forfatter: Seamus Heaney
Oversetter: Grethe Fosse
Jon Fosse

Seamus Heaney, som fekk Nobelprisen i 1995, har ved sida av diktargjerninga si i mange år markert seg som ein framifrå essayist. I dette omfattande utvalet av prosastykke fins tekstar frå 70-talet og fram til Nobelforelesinga som Heaney gav 7. desember 1995. Seamus Heaneys essays og foredrag er prega av ein engasjerande og smittande kjærleik til litteraturen. Dei er skrivne frå ein personleg ståstad, der det som også kjenneteiknar lyrikaren Heaney - det lokale irske - har sin sjølvsagte plass og gir dei ein nesten skjønnlitterær omgivnad. Tekstane blir dermed eit spennande møte med ein av dei viktigaste forfattarane i verda i dag og samstundes ein vegvisar i litteraturen, som inspirerar lesaren til å følgje Heaney på oppdagingsferd i den store diktekunsten.

Les mer


Demokrati!

Forfatter: Joseph Brodsky
Oversetter: Ivar Magnus Ravnum

I "Demokrati!" slår Joseph Brodsky til med en satirisk og brennaktuell enakter om demokratiets innfïøring i Øst-Europa.
For kjennere av moderne vestlig teater vitner de mange groteske og burleske opptrinnene i "Demokrati!" om Brodskys fortrolighet med to av de største representantene for absurd teater, Eugène Ionesco og Samuel Beckett.

Les mer


Hva skjedde etter at Nora hadde forlatt sin mann?

Forfatter: Elfriede Jelinek
Gjendikter: Alf B. Glad

Elfriede Jelinek (f. 1946) ble i 2004 tildelt Nobelprisen i litteratur. I dette skuespillet vever hun skikkelser og hendelser fra Ibsens "Et dukkehjem", Samfunnets støtter" inn i en handling som foregår i Tyskland på 1920-tallet. Nora ønsker å stå på egne ben, men møtet med den brutale virkeligheten blir alt annet enn vellykket.

Les mer


Tonen som kom

Forfatter: Seamus Heaney
Oversetter: Alf Saltveit

Seamus Heaney, fødd 1939, er Irlands mest kjende nolevande diktar. I dette fyrste utvalet av dikta hans på norsk er alle dei sju samlingane hans i åra 1966-1987 representerte. Heaney er fødd i Nord-Irland, men har sidan 1972 budd i Eire. Utanom dikta sine, som i dag er kjende over heile verda, har Heaney gjeve ut essays og gjendiktingar.

Les mer


Livet i grålys

Forfatter: Joseph Brodsky
Gjendikter: Ivar Magnus Ravnum

Med unntak av "Stor elegi til John Donne", er dette utvalget Brodsky-dikt hentet fra hans poesi skrevet i eksil (1972-88).
Brodskys senere lyrikk i eksil utspilles med utrolig hjemmevanthet i de forskjelligste geografiske og historiske miljøer. Men enten vi befinner oss i Venezia, Roma, Brighton, London, Kina, Afghanistan eller i gresk-romersk mytologi, er Joseph Brodskys lyriske horisont den samme i dag som den gang han skapte sine første dikt i hjembyen Leningrad. Vi møter hele tiden smerten, følelsen av adskillelse, ensomhet - ikke i geografisk, politisk eller biografisk, men i eksistensiell forstand.

Les mer


Utsikt med et sandkorn

Forfatter: Wislawa Szymborska
Oversetter: Ole Michael Selberg

Wislawa Szymborska er født i Kornik ved Poznan i 1923, men har siden 1931 bodd i Krakow.
Hennes første diktsamling kom i 1952. Siden det har Szymborska fått status som en av Polens betydligste poeter, og i 1996 fikk hun Nobelprisen i litteratur.
I denne diktsamlingen finner vi dikt fra henner syv siste diktsamlinger, og den omfatter ca. en tredjedel av Szymborskas "kanon".

Les mer


Inntrenger i støvet

Forfatter: William Faulkner
Oversetter: Hans H. Skei

"Inntrenger i støvet", som utkom i 1948, er lagt til the Deep South, som dannet bakgrunn for de fleste av Nobelprisvinneren William Faulkners (1897-1962) romaner og fortellinger. Denne thriller-aktige romanen forteller om en eldre svart farmer som står tiltalt for mord på en hvit mann, og trues av en lysnjemobb. Det er en karakteristisk "faulknersk" fortelling om onde varsler og forutbestemthet, der den eneste strime av håp er en ung hvit gutt som gjengjelder en gammel tjeneste.

P.T. IKKE I SALG

Les mer

Handlekurven din er tom