FAGLITTERATUR: Bøker om russisk språk, litteratur, historie og religion


Russisk tro og tanke

Forfatter: Erik Egeberg

Russland er vår nabo - men hvor godt kjenner vi dette landet? I denne boken møter vi det gjennom litteraturen – perestrojka-tidens romaner, gjennom kirken og historien og gjennom to norske reisendes øyne for over hundrede år siden. Vi ser et stort land i forandring – men stadig langs sine egne linjer, en europeisk kultur – men ulik vår egen, et folk som forsøker å mestre vår tids problemer – både dem også vi strever med og dem historien har blinket spesielt ut for Russland.

Les mer


Tolstojs gjennombrudd i Norge

Forfatter: Martin Nag

I Tolstojs gjennombrudd i Norge  tar Martin Nag for seg Tolstojs betydning for norske forfattere og for det norske åndsliv generelt.

Les mer


Dikterordet mot makten

Forfatter: Ivar Magnus Ravnum

I et land som tidligere har vært helt uten demokratiske institusjoner er det litteraturen som alltid har vært det ledende forum for fri meningsytring. I dagens Russland poengteres dette sterkere enn noensinne. Dessverre har denne litterære renessansen kommet i skyggen av de stormfulle politiske, sosiale og økonomiske kriser eks-sovjetsamfunnet har gjennomlevet den siste tid. med Dikterordet mot makten får norske lesere sjansen til å gjøre seg kjent med noen av de viktigste tendensene i kulturnasjonen Russland.

Les mer


Translating Culture. Essays in Honour of Erik Egeberg

Forfatter: Lønngren & Opeide (eds.) Kjetsaa

Erik Egeberg, dr. Philos, since 1977 professor in Russian literature at the University of Tromsø, completes his sixtieth year on January 23, 2001. Friends and colleagues want to mark this occasion by honouring him with the present volume. Translating Culture brings together 21 original essays, written by Norwegian and foreign scholars, on Russian literature and related disciplines, from the Middle Ages to our times.

Les mer


Turgenjev i norsk åndsliv

Forfatter: Martin Nag

I denne fundamentale studie Turgenjev i norsk åndsliv tar Nag utgangspunkt i en prinsipiell kjensgjerning: Både russisk og norsk litteratur tilhørte verdenslitteraturen fra 1870-årene til den første verdenskrig. Nettopp i denne prosess kommer Turgenjev inn i bildet – han fikk en avgjørende betydning for det som er blitt kalt "det moderne gjennombrudd".

Les mer


Russisk historie

Forfatter: Gunnar Opeide

Russisk historie – fra Rjurik til Gorbatsjov.

Boken skildrer Russlands historie fra rikets spede begynnelse til Sovjetunionens kjempestat – dramatisk og blodig. Men Gunnar Opeide nøyer seg ikke med å vise begivenhetene, han gir oss også innbllikk i spillet bakenfor av krefter, sammenhenger og muligheter. En bok med både fakta og tanker.

Les mer

Handlekurven din er tom