FABULA


Anleggsgrøften

Forfatter: Andrej Platonov
Oversetter: Erik Egeberg

Andrej Platonov (1899–1951) hører til forfatterne som ble holdt nede mens han levet, men som etter sin død har hatt en stadig stigende stjerne.

Les mer


Tuktens lykkelige år

Forfatter: Fleur Jaeggy
Oversetter: Tommy Watz

"Med ungdomstidens blå blekk er Fleur Jaeggys penn en graveringsnål som tegner røtter, kvister og grener på galskapens tre, der det vokser i lykkelig isolasjon i den sveitsiske kunnskapens hage, og springer ut i full løvdrakt inntil det formørker hele synsfeltet. Ekstraordinær prosa. Den leses på omtrent fire timer. Den huskes, i likhet med forfatteren, resten av livet." - Joseph Brodsky om Tuktens lykkelige år.

Les mer


Fra en levende forfatters efterlatte papirer

Forfatter: Robert Musil
Oversetter: Ole Michael Selberg

"Fra en levende forfatters efterlatte papirer" er en samling korte tekster skrevet over en lang periode. De ble utgitt første gang i 1936 efter påtrykk fra Musils venner. Tekstene viser tydelig affinitet med hans essayistisk-filosoferende hovedverk. Men først og fremst er de fremragende eksempler på Musils skrivekunst - ordbilder av en sjelden pregnans og presisjon, hvor fornuft og følelser holder hverandre i balanse. Dette er stor litterær kleinkunst.

Les mer


Paradis

Forfatter: Julio Cortázar
Oversetter: Christian Rugstad

Hvor virkelig er virkeligheten? Er den orden vi har skapt, den eneste sanne? Argentineren Julio Cortázar (1914-1984) er blant de forfattere som med størst originalitet har utfordret våre tilvante forestillinger om tingenes tilsynelatende orden. Julio Cortázars skrivekunst er i sjelden grad reflektert og betydningsmettet. Det gjelder ikke minst den labyrintiske anti-romanen "Paradis", som er blitt stående som et av hovedverkene i moderne spanskspråklig litteratur. Et forsøk på å bryte ned litteraturen gjennom litteraturen selv. En roman om å finne en vei ut av det fengselet vi uopphørlig skaper for oss selv på det kunstneriske og menneskelige plan. En beretning om jazz, sannhetssøken og kjærlighet.

Les mer


Tåke

Forfatter: Miguel de Unamuno
Oversetter: Christian Rugstad

Miguel de Unamuno utga en rekke romaner og essays der han både tuktet sin samtids Spania og utforsket allmene moralske og eksistensielle spørsmål.
Dette gjelder ikke minst for meta-romanen Tåke, som utkom i 1914. Unamuno søkte å fornye romanformen ved å blande det tragiske og det komiske, og beretningen om "den ulykksalige Pérez" er da også en like munter som alvorlig fabel om virkelighet og fiksjon, om evigheten og skapelsens ufølsomme gud, om menneskets fortvilte, men nødvendige opprør mot sin skjebne.

Les mer


Gullbrillene

Forfatter: Giorgio Bassani
Oversetter: Tommy Watz

Giorgio Bassani, født 1916 i Bologna, er en av de virkelig ruvende skikkelser i etterkrigstidens italienske kulturliv.
I "Gullbrillene" fortelles historien om den homoseksuelle legen Athos Fadigatis tragiske endelikt. Handlingen er lagt til byen Ferrara i året 1937. Bassani tegner et meget skarpt bilde av det politiske og kulturelle klimaet under fascismen - av livet under et diktatorisk regime på randen av den store katastrofen.

Les mer


Tatarenes ørken

Forfatter: Dino Buzzati
Oversetter: Tommy Watz

Tatarenes ørken er en høyt elsket klassiker som stadig får nye lesere. Den ble betraktet som en moderne klassiker allerede i 1940, da den først ble utgitt, mye på grunn av den originale fremstillingen av fundamentale eksistensproblemer. Den nyutnevnte løytnant Giovanni Drogo må bryte opp fra hjem, byliv og kjæreste da han blir beordret til festningen Bastiani som bevokter en slette - tatarenes ørken - hvorfra det aldri har kommet angrep. Men man venter og venter på at tatarene skal vise seg ...

Les mer


Petersburg

Forfatter: Andrej Belyj
Oversetter: Erik Egeberg

"Petersburg" av Andrej Belyj (1880-1934) som ble utgitt i 1913, innledet den moderne roman i Russland og er kanskje den viktigste og mest innflytelsesrike romanen i russisk litteratur fra det 20. århundre. Belyjs mesterverk er blitt sammenlignet med James Joyce og hans Ulysses - som utkom flere år senere.

Les mer


Sonater

Forfatter: Ramòn Del Valle-Inclàn
Oversetter: Christian Rugstad

Ramón del Valle-Inclán er en av de fremste skikkelsene innen spansk 1900-tallslitteratur, en eksentrisk og aristokratisk fin-de-siècle-forfatter med en dragning mot det groteske og bisarre. "Sonater" er fullblods dekadanselitteratur, gjennomsyret av den filosofi at livet er et estetisk anliggende. Bokens hovedperson Bradomín er en posør og kvinnebetvinger med førstehånds kjennskap til den "depraverte og subtile vellyst". Han er romantisk. Han er kynisk. En djevel og en troende. Boken er sterkt preget av forfatterens aversjon mot det borgerlige liv og mot den moderne tids materialisme og middelmådighet.

Les mer


Samtaler på Sicilia

Forfatter: Elio Vittorini
Oversetter: Tommy Watz

"Samtale på Sicilia", som er inspirert av avmaktsfølelsen under fascismen og utbruddet av den spanske borgerkrigen, beskriver hovedpersonen Silvestros reise tilbake til barndommens Sicilia, og hans utvikling mot en ny kampvilje og samfølelse med den lidende verden. "Samtale på Sicilia" er en svært vakker tekst, der vekslende stemmer utgjør en en musikalsk prosa hvor dialogene og hendelsene ikke bare vises frem, men omskapes til symboler og allegori. Boken, som originalt ble utgitt som føljetong i årene 1938-39 og senere i bokform under tittelen "Navn og tårer", ble under fascismen i Italia forbudt. "Samtale på Sicilia" er forfatterens mest berømte bok.

Les mer


Fortellinger om kjærlighet, galskap og død

Forfatter: Horacio Quiroga
Oversetter: Christian Rugstad

Horacio Quiroga (1878-1937) regnes som en klassiker i latinamerikansk litteratur. Han var født i Uruguay, men levde en stor del av sitt liv i Argentinas jungel, som også utgjør bakgrunnen for mange av hans noveller.
Quirogas noveller er preget av en ladet realisme, de er jordnære, selv om de ofte legger vekt på det bisarre.

Les mer


Proleterka

Forfatter: Fleur Jaeggy
Oversetter: Tommy Watz

Fleur Jaeggy er født i Zurich og har bodd i Milano siden 1968.
For Proleterka mottok hun Viareggio-prisen i 2002, en av de viktigste litterære prisene i Italia.
Fleur Jaeggy har skrevet seks bøker, tidligere er romanen Tuktens lykkelige år kommet på norsk (1998).

Les mer


Bartleby & Co.

Forfatter: Enrique Vila-Matas
Oversetter: Christian Rugstad

Romanens jeg-person er en kontorist som en dag får ideen til et prosjekt som består i å kartlegge alle forfattere som ble tause etter en bok eller to.

Les mer


Zazie på metroen

Forfatter: Raymond Queneau
Oversetter: Thomas Lundbo

Raymond Queneau (1903-1976) var en av de mest toneangivende figurene i det forrige århundrets franske litteratur.
Zazies odyssé gjennom det moderne storbymangfoldet er imidlertid mest av alt en reise gjennom språket. Queneau leker seg med ulike språkformer og sosiolekter, dette med et mesterskap som plasserer ham blant de aller største navn i den modernistiske kanon.

Les mer


Be-bop

Forfatter: Christian Gailly
Oversetter: Thomas Lundbo

Christian Gailly ble født i 1943 utenfor Paris. Som 16-åring oppdaget han jazzen og begynte å spille saksofon, og spilte halvprofesjonelt i nærmere ti år før han midlertidig ga opp jazzen. Da Gailly begynte å skrive, fikk musikken en svært sentral plass, både tematisk og stilistisk.

Les mer


Den første kjærlighet og andre noveller

Forfatter: Tommy Watz

Federigo Tozzi (1883-1920) regnes i dag på linje med Gabriele d'Annunzio, Giovanni Verga og Luigi Pirandello som et av italiensk litteraturs store navn rundt århundreskiftet og i de første tiår av det tyvende århundre.
Novellene hans er blitt sammenlignet med Baudelaires prosadikt og Kafkas fortellinger, og han står i dag som en suveren stilist og en av den italienske realsimens mestre.

Les mer


Kokoro

Forfatter: Soseki Natsume
Gjendikter: Ika Kaminka

Soseki Natsume (1867–1916) er kanskje den største forfatteren fra Meiji-perioden og fortsatt en av Japans mest leste forfattere. Han var påvirket av vestlige tanker om romankunsten, og omtales gjerne som den som bragte den moderne romanen til Japan.
Kokoro, som bl.a. kan bety hjerte, handler om det nære vennskapet mellom hovedpersonen, som er en ung student, og hans læremester Sensei. Natsume viser på en gripende måte de forskjellige nivåer av vennskap, og de midler det moderne mennesket benytter for å unnslippe sin grunnleggende ensomhet.

Les mer


Komiteen

Forfatter: Sonallah Ibrahim
Oversetter: Anne Aabakken

Sonallah Ibrahim ble født i Kairo i 1937. Han er en av Egypts mest kjente forfattere, med en sosialkritisk og politisk engasjert profil.
I sitt forfatterskap blander han satirisk, svart humor med dokumentariske fakta. Hans temakrets er vid og spenner over emner som fengselsopphold, revolusjon og borgerkrig. I romanen "Komiteen", som utkom i 1981, tar han for seg de multinasjonale selskapers dominerende rolle i verdenssamfunnet.

Les mer


Fem timer med Mario

Forfatter: Miguel Delibes
Oversetter: Kristina Solum

Miguel Delibes (1920-) betraktes i dag som en av Spanias mest fremstående forfattere. Han har mottatt utallige litterære priser, blant annet den prestisjetunge Cervantesprisen i 1993.
Fem timer med Mario er en av hans mest kjente bøker, et oppgjør med de polariserende synspunkter som i sin tid utløste den spanske borgerkrig og som på sett og vis preger spansk samfunnsliv den dag i dag. Boken ble utgitt i 1971 og kommer fortsatt i nye opplag, den er også dramatisert og blir stadig oppført på scenen.

Les mer


Karakter

Forfatter: Ferdinand Bordewijk
Oversetter: Egil Rasmussen

Katadreuffe, som er født utenfor ekteskap og er sønn av en tjenestepike, er besatt av å klatre på den sosiale stigen. Han åpner en liten tobakksbutikk, bare for å bli slått konkurs av den mektige Rotterdamfogden Dreverhaven, hans egen far. Katadreuffe gir

seg ikke, men hver gang han er i nærheten av å lykkes, forsøker faren å ødelegge for ham.
Karakter er blitt en klassiker i nederlandsk litteratur og er både filmatisert og dramatisert som fjernsynserie. Boken tar for seg maktkampen mellom den rike og mektige Dreverhaven og hans uekte sønn, Jakob Katadreuffe. De utvikler et komplekst forhold preget av hat og kjærlighet.

Ferdinand Bordewijk (1884-1965) var ved sin død en ledende skikkelse i nederlandsk litteratur. Han skrev en rekke romaner og noveller, alle sterkt samfunnskritiske og preget av en egenartet stil.

Les mer


Læreren fra Vigevano

Forfatter: Lucio Mastronardi
Oversetter: Tommy Watz

Antonio Mombelli er lærer i Vigevano. Romanen skildrer hvordan den italienske småbyen i etterkrigstiden på kort tid forandrer seg fra jordbruks- til industrisamfunn. Perioden er preget av rask økonomisk vekst, og Vigevano utvikler seg til et samfunn der alle verdier Mombelli står for blir forkastet til fordel for en evig streben etter økt velstand.
Mastronardis portrett av hovedpersonen smelter sammen med en inntrengende analyse av skole og samfunn. Fortellingen kan leses som en allegori over åndsarbeidernes fornedrelse i dette «italienske mirakelet», men også over den til enhver tid pågående kamp mellom åndelige og materielle verdier.

Les mer


Den bærbare litteraturens forkortede historie

Forfatter: Enrique Vila-Matas
Oversetter: Christian Rugstad

Enrique Vila-Matas (f. 1948) er en av de viktigste og mest spennende spanske forfatterne de siste tretti årene. Hans store skjønnlitterære produksjon har blitt oversatt til elleve språk og har fått mange litterære priser. "Den bærbære litteraturens forkortede historie" er forfatterens mest kjente roman. Med denne merkelige boken viser Vila-Matas et uforlignelig talent for ironi og fantasi. Den er preget av en tvetydig lek med ord og fremstiller samtidig et storslagent fiktivt rom, hvor "shandyene" står i sentrum. 

Les mer


Chilensk Nokturne

Forfatter: Roberto Bolaño
Oversetter: Christian Rugstad

I Chilensk nokturne følger vi en katolsk prest, Urrutia, som ligger for døden og gjennomlever sitt liv i en feberdøs. Figurer som Ernst Jünger, Pablo Neruda og Nicanor Parra blir en del av handlingen, og hovedpersonen påtar seg blant annet å undervise general Pinochet i marxisme. Urrutia reflekterer over sin egen rolle under Pinochet-regimet, idet han søker å overbevise seg selv om at han var uten skyld.
Chilensk nokturne er en fantastisk fortelling om forfattere og om det å skrive, samtidig som den gir en sterk beskrivelse av chilensk politikk under Pinochets diktatur. Boken gir en briljant analyse av chilensk litteratur og bakgrunnen for dens tilblivelse.
Da den chilenske forfatteren Roberto Bolaño (1953-2003) døde for fire år siden ble han betraktet som et av de store navn i latin-amerikansk litteratur. Bolaños styrke, ved siden av hans smidige og fantasifulle språk, er hans dype psykologiske innsikt. Han er blitt sammenlignet med Borges, Bernhard og Kafka.

Les mer


Baren under havet

Forfatter: Stefano Benni
Tommy Watz

Baren under havet fremstår som en klassisk innrammet novellesamling, men med Bennis litterære kløkt blir den vridd til det satiriske.

Les mer


Over vannet

Forfatter: H.M. van den Brink
Oversetter: Geir Farner

Kortromanen "Over vannet" er en besettende fortelling om sport og vennskap, med handling lagt til de siste førkrigsårene i Amsterdam. To unge gutter, begge like opptatt av å ro, opplever et spesielt vennskap, til tross for deres helt forskjellige bakgrunn.

Les mer


Glør

Forfatter: Sándor Márai
Oversetter: Kari Kemény

Ved kommunistenes maktovertagelse i Ungarn i 1948 forlot Sándor Márai hjemlandet for godt, og dro til USA. Han hadde inntil da blitt ansett som en av de største sentraleuropeiske forfattere, men under kommunismen ble han glemt, bare for å bli gjenoppdaget etter kommunismens fall. Selv begikk han selvmord bare måneder før Berlinmuren falt i 1989. Få bøker fortjener som Glør betegnelsen "en glemt perle" ettersom den ble utgitt første gang i 1941, men ikke nådde sitt publikum før nesten seksti år senere.

Les mer


Ein gartnar døyr

Forfatter: Lucien Suel
Oversetter: Grete Kleppen

Ein gartnar døyr var den franske forfatterns Lucien Suels romandebut, og Suel har her skrive ein særeigen og poetisk prosa. Hovudpersonen minnest eit heilt liv medan han arbeider i hagen, i nær kontakt med det forgjengelege ved både det som veks frå molda og sin eigen eksistens. Språket i romanen gjer meining i eit levd liv mogleg,til trass for, men også i kraft av døden.

Les mer

Handlekurven din er tom