DOSTOJEVSKIJS SAMLEDE VERKER


Brev (I) 1834-1866

Forfatter: Fjodor Dostojevskij
Ivar Magnus Ravnum

Med to bind av Dostojevskijs brev avsluttes her utgivelsen av forfatterens samlede verker på norsk. At ikke bare hans skjønnlitterære bøker, men også hans Brev har en selvfølgelig plass i denne sammenheng, blir klart for enhver som leser disse. Mennesket Dostojevskij trer her tydelig frem, og ikke forkledd i andres skikkelse. Og han forbauser leseren, og forarger kanskje også. Kort sagt, Fjodor Mikhajlovtisj Dostojevskij var et levende menneske på godt og vondt, en person som dyrket det slaviske, men som så sannelig hadde øynene åpne for den vest-europeiske kultur - om en samtidig med et mer enn kritisk blikk på vår vestlige sivilisasjon. Mye av det han påpeker i Brevene er nærmest profetisk, han hadde ofte så altfor rett - noe vårt århundres historie bekrefter - såvel i Øst som i Vest...

Les mer


Brev (II) 1867-1881

Forfatter: Fjodor Dostojevskij
Oversetter: Ivar Magnus Ravnum

Med to bind av Dostojevskijs brev avsluttes her utgivelsen av forfatterens samlede verker på norsk.

Les mer


De besatte

Forfatter: Fjodor Dostojevskij
Oversetter: Geir Kjetsaa

De besatte ble skrevet i 1870-1872 og var tenkt som et kampskrift mot den revolusjonære bevegelsen i Russland. Utgangspunktet var et grufullt mord som like før var blitt begått av en revolusjonær fanatiker. For Dostojevskij ble mordet et nytt bevis på at det som ledet de revolusjonære ikke var ønsket om fredelige reformer, men ganske enkelt vilje til makt. I mange år hadde han kjempet mot nihilismens sykdom, og nå hadde gudløsheten på ny ført til personlighetens forfall, til mord og forbrytelse. Med pisken i hånden ville han skrive en politisk roman om “ det største og viktigste prblem i vår tid”, om menneskets forsøk på å klare seg uten Gud. “ La bare nihilistene og europeistene hyle opp om at jeg er reaksjonær! Pokker ta dem, nå skal jeg grundig si fra om alt - til siste ord.” Men det som fra først av var tenkt som en pamflett, ble etter hvert til et rikt kunstverk med skarpt tengede personer. Fremst blant dem står den gåtefulle Nikolaj Stavrogin, som i sitt hovmot har kvalt samvittighetens stemme og er havnet i et land hinsides godt og ondt.

Les mer


Den evige ektemann

Forfatter: Fjodor Dostojevskij
Oversetter: Marit Bjerkeng

Den evige ektemann er et av Dostojevskijs mest velkomponerte verk. Veltsjaninov, verdensmann og kvinneforfører, begynner å bli gammel. Han har levet sterkt, og legemlige plager og sykdommer melder seg. Samtidig er det de hvite netters tid i Petersburg; hvite hvileløse netter som synes å frembringe skygger fra en glemt fortid - en fortid som stadig antar nye og skremmende dimensjoner og skikkelser.

Les mer


En forfatters dagbok Bind I

Forfatter: Geir Kjetsaa

En forfatters dagbok var navnet på det egenartede tidsskriftet Dostojevskij ga ut på slutten av sitt liv.

Les mer


En ung manns historie Bind I

Forfatter: Fjodor Dostojevskij
Oversetter: Einar Hansen

I 1874 fullførte Dostojevskij En ung manns historie, hvis helt betegnes som "et tilfeldig medlem av en tilfeldig familie". Det er likevel ikke juridiske forhold Dostojevskij har for øye når han taler om "tilfeldige" familier, ikke "løse bånd", skilsmisser osv. Hva han først og fremst tenker på, er at familielivet ikke bæres oppe av noen ide, at det ikke består noe åndelig fellesskap mellom familiens medlemmer, som nærmest er lik reisende som rent tilfeldig har havnet under samme tak. 

Les mer


Forbrytelse og straff Bind I

Forfatter: Fjodor Dostojevskij
Oversetter: Jan Brodal

Det evige spørsmål om vår alles skyld, om moralens grunnlag - og om soning i det hele tatt er mulig, blir besettende skildret av forfatteren i denne boken. 

Les mer


Forbrytelse og straff Bind II

Forfatter: Fjodor Dostojevskij
Oversetter: Jan Brodal

Det evige spørsmål om vår alles skyld, om moralens grunnlag - og om soning i det hele tatt er mulig, blir besettende skildret av forfatteren i denne boken.

Les mer


Hvite netter og andre fortellinger

Forfatter: Fjodor Dostojevskij

"Vet De hva en drømmer er, mine herrer?" spør Dostojevskij i en liten skisse fra 1847. Han gir selv følgende svar på spørsmålet: "Drømmeren er et Petersburg-mareritt, han er den personifiserte synd, en tragedie, - taus, hemmelighetsfull, dyster, vill, fylt av redsler, katastrofer, peripetier, intriger og oppløsninger, og dette er ikke sagt i spøk."

Les mer


Idioten Bind II

Forfatter: Fjodor Dostojevskij
Oversetter: Geir Kjetsaa

Idioten ble skrevet i 1867-1868, på en tid da Dostojevskij var i landflyktighet, pint av epilepsi, fattigdom og spillegalskap. At dikteren levde i stadig frykt for sløvsinn og åndelig mørke, forbinder ham med bokens hovedperson. Samtidig er dette en av verdenslitteraturens mest ambisiøse romaner: Dostojevskij vil fremstille "det absolutt gode menneske". Vi møter en russisk Kristus-skikkelse som kommer ned fra fjellandet Sveits og inn i en fremmed verden hvor han straks blir oppfattet som en idiot.

Les mer


Menneskene på godset Stepantsjikovo

Forfatter: Fjodor Dostojevskij
Oversetter: Erik Krag

Menneskene på godset Stepantsjikovo er den første romanen Dostojevskij skrev etter sitt fireårige opphold i tukthuset i Omsk. Det kan se ut som en munter roman - handlingen er komedieaktig og viser oss de elskende som til slutt får hverandre tross alle forhindringer. Og komiske episoder er det nok av.
Men vi ville ta feil av Dostojevskij om vi ikke ventet mer av romanen. De absurde forholdene på godset skyldes psykopaten Fomá Fomitsj, som terroriserer alle - uten et eneste fysisk matkmiddel, men med uhyggelig innblikk i de psykiske manipuleringsmetoders muligheter. Dermed blir verket noe mer enn en beretning om underlige tildragelser på et tilfeldig gods; isteden får vi en studie i ideologisk trellbinding av et kollektiv - et tema som i ubehagelig grad vedkommer vårt eget århundre.

Les mer


Netotsjkas barndom

Forfatter: Fjodor Dostojevskij
Oversetter: Sande, Erling
Gjendikter: Torstein Stiegler Seim

Netotsjkas barndom er blant torsoene i Dostojevskijs forfatterskap. Arrestasjonen i april 1849 forpurret det videre arbeid, og fullføringen ble aldri realisert. Slik verket nå står, utgjøres det av tre nesten separate fortellinger, hvorav særlig de to første gjør krav på oppmerksomhet. I beskrivelsen av den sykelig følsomme Netotsjkas barndom kommer Dostojevskij den freudiansk-psykoanalytiske menneskeoppfatning nærmere enn i noen andre av sine arbeider.
"En liten helt" ble fullført høsten 1849, mens Dostojevskij satt under lås og slå i Peter-Paul-festningen. Hovedpersonen - helten - er en blyg og innesluttet gutt som forelsker seg i en farlig og mørk kvinneskjønnhet, og fortellingen er blitt en betagende studie i barnets våknende eros.

Les mer


Onkels drøm

Forfatter: Fjodor Dostojevskij
Oversetter: Arne Gallis

Etter tukthusoppholdet i Sibir gav Dostojevskij seg ikke straks i kast med noe romanprosjekt i den store stil. I stedet kom humoresken "Onkels drøm", et nesten scenisk tenkt intrige-"stykke" i fortellerisk form, der Dostojevskij eksellerer som satiriker og situasjonskomiker. I hans kritiske fokus står de omgivelser han hadde lært å kjenne så godt under oppholdet i det fjerne russiske øst: den sibirske småby. Rene løyer forblir heller ikke dette; fortellingen slår plutselig over i tragedie. Blant sine mange fortrinn fremviser "Onkels drøm" også et av Dostojevskijs vakreste menneskeportretter: Heltinnens datter Sina er en av de finest tegnede heroiske kvinner i hele hans forfatterskap.

Les mer


Opptegnelser fra det dødes hus Bind I

Forfatter: Fjodor Dostojevskij
Oversetter: Ivar Digernes

Opptegnelser fra Det dødes hus inntar en spesiell plass i Dostojevskijs store og mangfoldige forfatterskap, først og fremst fordi intet annet av hans diktverk på samme nære måte er knyttet til forfatterens personlige opplevelser og erfaringer over en periode på flere år.

Les mer


Opptegnelser fra et kjellerdyp

Forfatter: Fjodor Dostojevskij
Oversetter: Gunnar Opeide

I såret stolthet har Kjellermennesket trukket seg tilbake i sin krok, der han sitter og spinner sine tanker. Dostojevskij skrev denne fortellingen i 1864, som et svar på den radikale fornuftsdyrkelsen i samtiden. Men boken ble langt mer enn en politisk pamflett. Den betegner et skille i Dostojevskijs livsverk: For første gang reiser Dostojevskij her de filosofiske spørsmål og problemstillinger som han senere skulle utdype i de store romanene.

Les mer


Satiriske Fortellinger

Forfatter: Fjodor Dostojevskij
Oversetter: Audun J. Mørch

I En pinlig historie og Krokodillen har Dostojevskij rendyrket den satiriske fortellerform, som også ellers er et viktig element i hans forfatterskap.
Det er Dostojevskijs samfunnsengasjement som er drivkraften bak de foreliggende fortellinger, og ikke få av hans samtidige følte seg truffet.
Men i tillegg til å gi oss et innblikk i 1860-årenes Russland, kan historiene tidvis fremstå som noe nær profetiske: Hendelsene har en frapperende likhet med det som i dag skjer i et post-glasnost Russland, hvor kaos og brustne illusjoner gjør det vanskelig å få øye på en farbar vei.

Les mer


Syv ungdomsfortellinger

Forfatter: Fjodor Dostojevskij
Oversetter: Marit Bjerkeng

Et broket knippe av noveller og novelletter som viser oss kleinkünstleren Dostojevskij. Alle syv er skrevet i fprfatterens ungdom, og viser oss for det meste forhutlede eksistenser fra storbyen St. Petersburg.
I "Hr. Prokhartsjin" møter vi en ubetydelig, liten embetsmann som av angst for fremtiden blir gnier og menneskefiende. "Den ærlige tyv" beskriver på meget gripende vis forholdet mellom en forkommen dranker og en fattig håndverker som gir sitt blod for å reisestakkaren opp fra dynnet.
Men også humoristen Dostojevskij slipper seg løs i flere av disse fortellingene. Direkte grovkornet er han i "En annens hustru" og "Ektemannen under sengen", som gir til beste et mylder av elskere, latterlige ektemenn, utro hustruer og burlesk høyrøstethet.

Les mer


De fornedrede og krenkede

Forfatter: Fjodor Dostojevskij
Oversetter: Erik Egeberg

Romanen De fornedrede og krenkede er Dostojevskijs første verk etter at han over nyttår 1860 etter ti års fravær vendte tilbake til St. Petersburg. og det er denne underlige byen, med sin nød og sine fattigkvarterer, sine utsvevende aristokrater og sine brave slitere som danner bakgrunn for den spennende handlingen.
Etter årene i tukthus og forvisning var Dostojevskij oppsatt på å vinne tilbake en fremtredende plass blant sitt lands forfattere. De fornedrede og krenkede> bteød for ham et stort skritt i riktig retning - boken ble godt mottatt av publikum. Vi kan også se verket som et skritt fremover mot den romantype som preger den modne Dostojevskij, for i fyrst Valkovskijs skikkelse møter vi mannen som vil leve som en gjennomført egoist, uten tanke på sine medmennesker, uten tanke på Gud - en figur som i varierende form kommer igjen i roman etter roman.
Med De fornedrede og krenkede kom Dostojevskij endelig inn på veien mot de store romaner. Men det var fremdeles langt frem. Nettopp derfor er begynnelsen på veien så interessant - her ser vi på flere punkter tydeligere enn senere røttene til Dostojevskijs eiendommelige romandiktning.

Les mer


En ung manns historie Bind II

Forfatter: Fjodor Dostojevskij
Oversetter: Einar Hansen

I 1874 fullførte Dostojevskij En ung manns historie, hvis helt betegnes som "et tilfeldig medlem av en tilfeldig familie". Det er likevel ikke juridiske forhold Dostojevskij har for øye når han taler om "tilfeldige" familier, ikke "løse bånd", skilsmisser osv. Hva han først og fremst tenker på, er at familielivet ikke bæres oppe av noen ide, at det ikke består noe åndelig fellesskap mellom familiens medlemmer, som nærmest er lik reisende som rent tilfeldig har havnet under samme tak.

Les mer


En forfatters dagbok Bind II

Forfatter: Fjodor Dostojevskij
Oversetter: Pål Kolstø

En forfatters dagbok var navnet på det egenartede tidsskriftet Dostojevskij ga ut på slutten av sitt liv.
Her fikk dikteren realisert sin gamle drøm om å skape en ny form for filosofisk-litterært journalistikk.
Mange av artiklene er gjennomsyret av dikterens tro på det russiske folk og dets religiøse bestemmelse.
Dostojevskij var ingen politiker og kom aldri til å utarbeide noe program for sine ideer.
Men til gjengjeld viser han i dagboken at han besitter noe politikere mangler: en stor visjon av menneskehetens forbrødring og en brennende tro på idealets verdi i en materialistisk verden.

Les mer


Brødrene Karamasov - Bind 1

Forfatter: Fjodor Dostojevskij
Oversetter: Geir Kjetsaa

Brødrene Karamasov ble skrevet i 1879 - 1880 og fremstår som den store syntese i Dostojevsksijs forfatterskap. På bakgrunn av en mordgåte drøfter dikteren livets viktigste spørsmål: Kan mennesket leve uten Gud?

Les mer


Brødrene Karamasov - Bind 3

Forfatter: Fjodor Dostojevskij
Oversetter: Geir Kjetsaa

Brødrene Karamasov ble skrevet i 1879 - 1880 og fremstår som den store syntese i Dostojevsksijs forfatterskap. På bakgrunn av en mordgåte drøfter dikteren livets viktigste spørsmål: Kan mennesket leve uten Gud?

Les mer


Brødrene Karamasov - Bind 2

Forfatter: Fjodor Dostojevskij
Oversetter: Geir Kjetsaa

Brødrene Karamasov ble skrevet i 1879 - 1880 og fremstår som den store syntese i Dostojevsksijs forfatterskap. På bakgrunn av en mordgåte drøfter dikteren livets viktigste spørsmål: Kan mennesket leve uten Gud?

Les mer

Handlekurven din er tom