Realisme og teatralitet. Tre Russiske Profiler ( 2015 )

Forfatter: Stanislavskij, Meyerhold og Evreinov
Oversetter: Kjell Helgheim
Originalspråk: Russisk Redaktør: Kjell Helgheim


Denne boken inneholder sentrale tekst­er skrevet av tre av russlands viktigste teaterprofiler. De tre som presenteres i denne boken, er teatermenn med omfattende, livslang og svært allsidig erfaring fra praktisk teaterarbeid. De er idealister som grunnla og ledet sine egne teatre for å realisere sine idealer. Parallelt med det praktiske teaterarbeidet reflekterte de også kontinuerlig over teaterkunsten; alle tre har skrevet om teater og dermed også gjort en betydelig innsats på det teoretiske området. Men dette er ingen abstrakt, filosofisk teori, deres teatersyn er rotfestet i praktisk erfaring, deres skrifter om teater er en utpreget «praksis-teori».

Konstantin Sergejevitsj Stanislavskij  (1863–1938) var skuespiller, iscenesetter, teaterleder (gründer), pedagog og teoretiker. Hans navn er først og fremst knyttet til det verdensberømte Moskva Kunstnerteater, senere kjent som «Tsjekhovs teater», som han grunnla i 1898 sammen med Nemirovitsj-Dantsjenko. Kunstnerteatret fikk ry som et av verdens ledende realistiske teatre, kjent for sin naturlige, sannferdige spillestil. For ettertiden fikk Stanislavskij særlig betydning som pedagog; hans bøker om skuespillerkunsten, det såkalte Stanislavskij-systemet, ble et fundament i skuespillerutdannelsen over hele verden.
Vsevolod Emiljevitsj Meyerhold (1874–1940) var også skuespiller, iscenesetter, teaterleder, pedagog og teoretiker. Han begynte som skuespiller på Moskva Kunstnerteater fra starten i 1898, men allerede i 1902 brøt han med Stanislavskijs psykologiske realisme for å gå sine egne veier. Meyerhold proklamerte at «teater skal være teatralt»; teater skal være teater – slett ikke «som i livet». Som teatermann er Meyerhold nærmest umettelig eksperimenterende.
Nikolaj Nikolajevitsj Evreinov  (1879–1953) var iscenesetter, teaterleder, pedagog og teoretiker, men i mindre grad skuespiller. Til gjengjeld var han en svært produktiv dramatiker. Som teatermann kommer Evreinov i skyggen av Stanislavskij og Meyerhold, men han opererer allerede på 1910-tallet med et utvidet teaterbegrep som skulle stå sentralt i senere forskning (særlig etter ca. 1960) innen teatervitenskap, antropologi og sosiologi.

Utvalg, oversettelse, kommentarer og innledning av Kjell Helgheim.


Format: Innbundet
ISBN: 9788256018185
Pris: Pris kr 399,00

Handlekurven din er tom