Fra vinhus og moské ( 2014 )

Forfatter: Rumi, Hafez og andre persiske diktere
Oversetter: Erling Kittelsen
Finn Thiesen
Originalspråk: Persisk

REVIDERT UTGAVE

I denne antologien møter vi fem fremtredende representanter for den persiske dikterkunst. Boken dekker et tidsspenn på tusen år, fra Farrokhi  som døde i 1037, til nåtidspoeten Sohrab Sepehri (1928-1980). De tre andre dikterne er Rumi  (1207-1273), den store mystikeren, Hafez  (1320-1370), orientens fineste lyriker, og endelig Hatef  (d.1784), som fornyet Irans poetiske tradisjon på 1700-tallet.

Finn Thiesen
Finn Thiesen (f. 1941) er første­amanuensis i iransk filologi på Institutt for Øst­europeiske og Orientalske Studier, UiO, siden 1991. Magistergrad i sammenliknende indoeuropeisk språkvitenskap fra Københavns Universitet. Sammenlagt elleve års studieopphold i Vest- og Sør-Asia, herav fem år i Iran. Forfatter av A Manual of Classical Persian ­Prosody­­ with chapters on Urdu, Karakhanidic and ­Ottoman Prosody, Wiesbaden 1982, som anses for standardverket om klassisk persisk verserytme.

Erling Kittelsen
Skjønnlitterær forfatter (debut 1970).Han har utgitt dikt, fabler, dramatikk og poetiske dialoger med norrøne tekster; Hun (1989), Vindkald (2001) og Brage­seilet (2003). Erling Kittelsen har også ­samarbeidet med fremmedspråklige ­poeter om gjendiktninger; Muniam ­Alfaker, He Dong og Jamshed Masroor, som alle utkom første gang på norsk i 1994.


Format: Innbundet
ISBN: 9788256018086
Pris: Pris kr 199,00

Handlekurven din er tom