Perspektiver og profiler i norsk poesi ( 1989 )

Forfatter: Asbjørn Aarnes


Først i denne boken stilles spørsmålet: Hva er modernisme? Forfatteren prøver å besvare spørsmålet ved å vise hvorledes den tidlige modernisme reflekteres hos noen norske samtidspoeter, under perspektivet: modernitet-modernisme-postmodernisme. Derefter følger fire frittstående monografiske essays om dikterne Alf Larsen, Gunnar Reiss-Andersen, Emil Boyson, Claes Gill – «fire store» som reiser spørsmålet om en gullalder i norsk poesi. Bokens siste spørsmål lyder: Hvor er poesien – og på hva kjennes en formidler eller oppleser av poesi? Det er en bok viet poesien, historisk, kritisk og teoretisk, erfaringsnært slik at alle som har glede av poesi, vil kjenne den igjen.


Format: Innbundet
ISBN: 8256006226
Pris: Pris kr 177,00

Handlekurven din er tom