Omgivnad og samfunn - Årsplan ( 1993 )

Forfatter: Astrid og Raaheim Grebstad


Omgivnad og samfunn er utvikla ved ein skule for vaksne psykisk utviklingshemma. I den første delen gjer forfattarane greie for idégrunnlag, målsetjing og val av metodikk. Den andre inneheld ein årsplan med integrerte undervisningsemne. Planen følgjer årstidene og bruker naturen, lokalmiljøet, merkedagar og aktuelle hendingar som utgangspunkt for undervisninga. Kvart emne har forslag til innhald, arbeidsmåte og materiell. Boka gjev døme på konkretisering og integrering av emne som kan nyttast i ulike pedagogiske sammanhengar.


ISBN: 8256008598
Pris: Pris kr 120,00

Handlekurven din er tom