Lysten ved teksten ( 1998 )

Forfatter: Roland Barthes


Hva vet vi om teksten? Teorien har i den senere tid begynt å gi noen svar. Det gjenstår ett spørsmål: hvilken vellyst gir teksten? Det er nødvendig å stille dette spørsmålet, om ikke annet av taktiske grunner: Stilt overfor vitenskapens nøytralitet og den ideologiske analysens puritanisme, må vi fremholde lysten. Vi må forfekte vellysten overfor den forfatning som gjør litteraturen til blott og bar underholdning.


ISBN: 8256013001
Pris: Pris kr 220,00

Handlekurven din er tom