I butikken - lesebok ( 1993 )

Forfatter: Åse S. Olsen


Et integreringsforsøk i det lokale arbeidsliv for tre voksne psykisk utviklingshemmede høsten 1986 resulterte i et behov for tilpasset undervisningsmateriell.

Med bakgrunn i dette ble et undervisningsopplegg utarbeidet, som nå også kan komme andre til nytte.

Faktaboken (leseboken) er tilrettelagt for ulik leserferdighet, fra en enkeltståendde tekst under bildet, til en mer utfyllende og vanskelig tekst på motsatt side.


Format: Heftet
ISBN: 978-82-560-0865-2
Pris: Pris kr 120,00

Handlekurven din er tom