Gïeline goetsebe 2. Lohketæjjan bïhkedimmie. Åarjelsaemien mubpiegïeline. (Lærerveiledning andrespråk) ( 2011 )

Forfatter: Helen Blind Brandsfjell & Mona Fjellheim
Illustratør: Trine Noodt


Gïeline goetsebe 2 åarjelsaemien learoevierhtie. Learoevierhtesne lohkemegærja, göökte barkoegærjah, lohketæjjan bïhkedimmieh jïh CD'h.

Daate lea Gïeline goetsebe 2 lohketæjjan bïhkedimmie åarjelsaemien mubpiegïeline.

Gïeline goetsebe 2 er et læreverk i sørsamisk språk. Det består av lesebok, to arbeidsbøker, to lærerveiledninger og to CDer. Dette er Gïeline goetsebe 2 lærerveiledning for sørsamisk som andrespråk.


Format: Heftet
ISBN: 9788256016853
Pris: Pris kr 120,00

Handlekurven din er tom