Gïeline goetsebe 2. Lohkemegærja. Åarjelsaemien voestes jïh mubpiegïeline. (Lesebok første- og andrespråk) ( 2011 )

Forfatter: Helen Blind Brandsfjell & Mona Fjellheim
Illustratør: Trine Noodt


Daate mubpie lohkemegærja åarjelsaemien learoevierhtesne. Lohkemegærja dovne learoehkidie åarjelsaemien voestesgïeline jïh åarjelsaemien mubpiegïeline.

Learoevierhtesne Gïeline goetsebe 2 göökte barkoegærjah, akte learoehkidie voestesgïeline, jïh akte dejtie mubpiegïeline.


Format: Heftet
ISBN: 9788256016792
Pris: Pris kr 199,00

Handlekurven din er tom