Gïeline goetsebe 2. Barkoegærja. Åarjelsaemien mubpiegïeline. (Arbeidsbok andrespråk) ( 2011 )

Forfatter: Helen Blind Brandsfjell & Mona Fjellheim
Illustratør: Trine Noodt


Gïeline goetsebe 2 lea åarjelsaemien learoevierhtie. Learoevierhtesne lohkemegærja, göökte barkoegærjah, lohkehtæjjan bïhkedimmieh jïh CD'h.

Daate lea Gïeline goetsebe 2 barkoegærja åarjelsaemien mubpiegïeline.

Gïeline goetsebe 2 er et læreverk i sørsamisk språk. Det består av lesebok, to arbeidsbøker, to lærerveiledninger og to CDer. Dette er Gïeline goetsebe 2 arbeidsbok for sørsamisk som andrespråk.


Format: Heftet
ISBN: 9788256016815
Pris: Pris kr 150,00

Handlekurven din er tom