Eit vilt tålmod har ført meg hit ( 1999 )

Forfatter: Adrienne Rich
Gjendikter: Brit Bildøen


Adreinne Rich (1929-) er ein av dei mest lesne poetar i USA i dag, både på grunn av dikta hennes og fagbøker knytt til det å vere kvinneleg lyrikar. Ho deltok aktivt i protestane mot krig og undertrykking på 60- og 70-tallet, var med i kampen for dei svarte sine rettar, og identifiserte seg meir og meir med kvinnekampen. Diktinga hennar er politisk, og denne samlinga er ein antologi der man kan følgje dei varierande fasene i diktarlivet hennar. Vegen fra formell eleganse, ironi og avstand, via det personlege til det meir politiske og problematiserande uttrykket.


Format: Innbundet
ISBN: 8256012021
Pris: Pris kr 236,00

Handlekurven din er tom